• Odbierz prezent
Łączne nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym do '40 zakładane na ok. 400 mld zł

Łączne nakłady inwestycyjne w sektorze wytwórczym w latach 2021-2040 są zakładane na ok. 400 mld zł – poinformował w piątek minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

„Skumulowane nakłady inwestycyjne, jeśli spełnimy cele OZE i zrealizujemy transformację systemu, będą się kształtować na poziomie ok. 400 mld zł. Bez celu OZE (27 proc. udziału OZE w elektroenergetyce - przyp. PAP Biznes) 350 mld zł” - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski na piątkowej konferencji prasowej.

 

Z przedstawionego wraz z projektem polityki energetycznej do 2040 r. dokumentu "Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r." wynika, że to nakłady, jakie należy ponieść w latach 2021-40, aby pokryć zakładane zapotrzebowanie na moc.

 

Zainstalowana moc netto do 2040 roku miałaby wzrosnąć do 72,6 GW z ok. 40 GW obecnie. Z kolei produkcja energii elektrycznej ma, według prognoz, wzrosnąć do 232 TWh do 2040 r. z ok. 165 TWh w 2020 roku i 200 TWh w 2030 r.

 

Prognoza struktury mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040 r. [MW]

 

  2020 2025 2030 2035 2040
           
elektrownie na węgiel brunatny 7 400 7 600 7 600 3 800 1 500
elektrownie na węgiel kamienny – istniejące 12 700 11 100 9 300 5 400 3 100
elektrownie na węgiel kamienny – planowane i w budowie 2 500 3 400 3 400 3 400 3 400
elektrociepłownie na węgiel kamienny 5 450 5 210 5 130 5 010 5 485
elektrownie jądrowe 0 0 0 2 800 5 600
elektrownie na gaz ziemny 1 500 2 000 4 700 7 900 9 700
elektrociepłownie na gaz ziemny 1 350 1 520 2 200 2 330 2 745
elektrownie fotowoltaiczne 900 5 200 10 200 15 200 20 200
elektrownie wiatrowe lądowe 6 400 7 000 6 000 2 100 800
elektrownie wiatrowe morskie 0 0 4 600 6 100 10 300
elektrownie OZE pozostałe (na biomasę, biogaz, wodne) 3 400 3 800 4 100 4 300 4 300
elektrociepłownie pozostałe 400 470 470 460 470
elektrownie rezerwowe (OCGT*/diesel) 0 0 0 3 600 5 000
RAZEM 42 000 47 300 57 700 62 400 72 600

 

Prognoza wytwarzania energii elektrycznej do 2040 r. wg technologii [TWh]

 

  2020 2025 2030 2035 2040
           
elektrownie na węgiel brunatny 54,3 58,4 56,9 30,3 11,7
elektrownie na węgiel kamienny – istniejące 33,1 30,2 24,5 21,5 15,5
elektrownie na węgiel kamienny – planowane i w budowie 18,2 21,3 20,6 25,6 25
elektrociepłownie na węgiel kamienny – istniejące i nowe 23,2 22,3 22,3 21,9 22,4
elektrownie jądrowe 0 0 0 20,8 41,5
elektrownie na gaz ziemny 3,7 9,3 9,4 24,5 26,8
elektrociepłownie na gaz ziemny 5,8 6,5 9,6 10,2 11,2
elektrownie fotowoltaiczne 0,8 4,8 9,6 14,7 19,9
elektrownie wiatrowe lądowe 14,7 16 13,7 4,9 1,8
elektrownie wiatrowe morskie 0 0 17,1 23,3 41,1
elektrownie OZE pozostałe (na biomasę, biogaz, wodne) 9,5 11 14,1 15,9 13
elektrociepłownie pozostałe 1,7 2 2 2 1,9
elektrownie rezerwowe (OCGT/diesel) 0 0 0 0 0
RAZEM 165 181,8 199,8 215,6 231,8

 

 

Resort energii podał, że powyższe prognozy są wynikiem modelowania optymalizacyjnego kształtu bilansu elektroenergetycznego w perspektywie 2040 r. wykonane w oparciu o kluczowe przesądzenia polityczne przedstawione w polityce energetycznej (także wynikające ze zobowiązań międzynarodowych) oraz parametrów techniczno-ekonomicznych źródeł wytwórczych energii.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk