• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zmiana harmonogramu publicznej oferty akcji serii D (2021-08-05 10:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zmiana harmonogramu publicznej oferty akcji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Labocanna S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 10 uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 8 lipca 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki oraz w związku z żądaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonym w otrzymanym przez Spółkę w dniu 4 sierpnia 2021 r. piśmie o symbolu DSP-DSPZNA.418.62.2021.JC co do przedłużenia terminu przydziału akcji, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii D ("Uchwała Zarządu"). Zgodnie z Uchwałą Zarządu zmieniono harmonogram subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D ("Akcje Serii D"). Poniżej wyszczególnione zostały daty w ramach aktualnego harmonogramu subskrypcji Akcji Serii D:

a) 19 lipca 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
b) 11 sierpnia 2021 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
c) 20 sierpnia 2021 r. - przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych dokonany przez KDPW.
d) 23-24 sierpnia 2021 r. - przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta .
e) 25 sierpnia 2021 r. - przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

Informacja o publikacji Suplementu do Memorandum Informacyjnego zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym, niezwłocznie po zamieszczeniu Suplementu na stronie internetowej Spółki.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana w raporcie bieżącym EBI nr 15/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk