• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu poniżej 10% i 5% ogólnej liczby głosów w spółce (2022-06-30 14:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia:2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu poniżej 10% i 5% ogólnej liczby głosów w spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. otrzymał od ICM Trade 1 EOOD z siedzibą w Bułgarii (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienie o przekroczeniu progu poniżej 10% i 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W drodze transakcji rynkowych w dniu 27 czerwca 2022 r. Zawiadamiający zbył 669.372 akcji Spółki, w dniu 28 czerwca 2022 r. 78.544 akcji i zmniejszył dotychczas posiadany udział i przekroczył próg poniżej 10% ogólnej liczby głosów, następnie w dniu 29 czerwca 2022 r. zbył 1.084.084 akcji Spółki i przekroczył tym samym próg poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zdarzeniem Zawiadamiający posiadał wraz z podmiotem zależnym Ragnar Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 2.120.000 akcji Spółki, stanowiących 10,001% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zdarzeniu Zawiadamiający posiada pośrednio przez podmiot Ragnar Trade sp. z .o.o. 288.000 akcji, stanowiących 1,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
20220629 zawiadomienie - ICM - LCN.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-30Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk