• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zwiększeniu dotychczasowego udziału powyżej 33 % liczby głosów na WZA Emitenta (2021-09-21 18:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr43/2021
Data sporządzenia:2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zwiększeniu dotychczasowego udziału powyżej 33 % liczby głosów na WZA Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Spółki w osobie Pana Pawła Kicińskiego zawiadomienie o zwiększeniu dotychczasowego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana udziału wynika powzięcia przez Zawiadamiającego w dniu 15 września 2021 roku informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Po zmianie udziału Zawiadamiający posiada 7.087.800 akcji Spółki, stanowiących 33,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA Spółki, z czego 1.852.600 stanowią akcje imienne (8,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów), a 5.235.200 stanowią akcje na okaziciela (24,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie PK 210921.pdfZawiadomienie akcjonariusza
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk