• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej (2021-03-12 16:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Ramowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku zawarła z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedrą i Zakładem Chemii Leków (dalej: "Uniwersytet") Umowę Ramową której przedmiotem jest pomoc w realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez Spółkę oraz pomocy w organizacji praktyk studenckich dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Spółce oraz spółkach należących do Grupy Labocanna S.A. Strony Umowy Ramowej zastrzegły, że mogą w porozumieniu zmienić (rozszerzyć) zakres podjętej współpracy. Zawarta przez Spółkę i Uniwersytet Umowa Ramowa stanowi wyraz intencji jej Stron, nie generuje zobowiązań i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Zawarta przez Spółkę Umowa Ramowa z Uniwersytetem wpisuje się w zaprezentowaną 5 lutego 2021 roku zaktualizowaną Strategię rozwoju Spółki, w ramach której działalność Spółki ma dotyczyć również obszarów edukacji i informowania (także poprzez spółki z Grupy Labocanna S.A.) o zastosowaniu konopi i medycznej marihuany w teorii i praktyce oraz w profilaktyce zdrowotnej, wskazując przy tym jednocześnie, że w ramach polityki odpowiedzialności społecznej odpowiednia edukacja w wyżej wymienionych obszarach stanowić będzie klucz do zbudowania zdrowego i świadomego społeczeństwa, a w konsekwencji sukcesu rynkowego Spółki i współtworzących Grupę Labocanna S.A. podmiotów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Dominik StarońProkurent samoistnyDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk