• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zawarcie Umowy pożyczki (2021-03-04 16:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawarcie Umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki z Pawłem Kicińskim – głównym akcjonariuszem Spółki (dalej: „Pożyczkodawca”), na podstawie której Pożyczkodawca udzielił pożyczki na rzecz Spółki.

Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania, przy czym pierwsza transza w kwocie 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) zostanie uruchomiona w dniu zawarcia umowy pożyczki.

Pożyczka zostaje udzielona na realizacje strategii Spółki.

Linia kredytowa zostanie uruchomiona do dnia 31 grudnia 2021 r., natomiast zwrot pożyczki zostanie dokonany do dnia 31 grudnia 2022 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 2,00% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.

Pożyczka nie jest zabezpieczona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Dominik StarońProkurent samoistnyDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk