• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zawarcie notarialnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej (2021-03-25 10:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawarcie notarialnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Strony zawarły przedwstępną umowę nabycia (sprzedaży) użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym kompleks handlowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 5.250,4 m2 zlokalizowany w Koszalinie – w formie aktu notarialnego.

Emitent w raporcie ESPI nr 8/2021 informował, że docelowo Strony zamierzają zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, co zabezpieczy interesy obu stron umowy.

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego zawiera analogiczne postanowienia do umowy przedwstępnej zawartej w zwykłej formie pisemnej, o których to postanowieniach Emitent informował raportem ESPI nr 8/2021. Jednocześnie Emitent wskazuje, że uregulował zadatek w kwocie 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, stosownie do postanowień umowy przedwstępnej zawartej w zwykłej formie pisemnej.

O celu nabycia nieruchomości Emitent informował raportem ESPI nr 8/2021. Emitent wskazuje, że docelowo zamierza dostosować przedmiotową nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z leczniczą marihuaną metodą indoor. Wskazana metoda umożliwia uprawę marihuany medycznej w pomieszczeniu i zapewnia optymalną kontrolę nad wszystkimi parametrami kluczowymi przy uprawie konopi. Dzięki temu możliwa jest standaryzacja procesów i powtarzalność oczekiwanej jakości i charakterystyki kwiatów. Dodatkowo, stosowana metoda zapewnia większe niż inne rodzaje uprawy konopi plony - od 4 do 8 w ciągu roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Dominik StarońProkurent samoistnyDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk