• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Zawarcie Listu intencyjnego z Instytutem badawczym (2022-06-06 19:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2022
Data sporządzenia: 2022-06-06
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Zawarcie Listu intencyjnego z Instytutem badawczym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Labocanna S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 6 czerwca 2022 roku Listu intencyjnego (dalej: „Umowa”) z Instytutem badawczym (dalej: „Instytut badawczy”) w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498).

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2022 Emitent wskazuje, że od dnia 7 maja 2022 roku w polskim systemie prawnym zaczęły obowiązywać: ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 kwietnia 2022 r. na pozycji nr 763; dalej: "Ustawa") oraz ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 kwietnia 2022 r. na pozycji nr 764) i na mocy art. 49a ust. 1 Ustawy dopuszczona została uprawa konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, przez Instytuty badawcze.

Intencją stron Umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy nimi, której celem jest podjęcie przez Instytut badawczy zgodnie z Ustawą i aktami wykonawczymi do niej upraw konopi innych niż włókniste oraz ich zbioru oraz we współpracy ze Spółką wytworzenie surowca farmaceutycznego. Celem stron Umowy jest więc w szczególności uzyskanie właściwych zezwoleń jakie są wymagane przepisami prawa (w tym przywołaną wyżej Ustawą) oraz stworzenie odpowiednich warunków formalnych, podstaw oraz zasad upraw konopi innych niż włókniste oraz ich zbioru.

W ramach Umowy wskazane zostało, iż wolą Spółki jest przeznaczenie posiadanej przez nią nieruchomości w Koszalinie pod uprawę konopi innych niż włókniste w ramach współpracy z Instytutem badawczym na podstawie docelowej umowy współpracy. Strony Umowy wskazały, że posiadana przez Spółkę nieruchomość nie musi być bezwzględnie tą, w której planowane przez strony Umowy przedsięwzięcie będzie docelowo realizowane. O ostatecznym miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia mają zdecydować czynniki ekonomiczne i praktyczne związane z nadzorem nad uprawą i wypełnianiem przez strony Umowy wymogów prawnych związanych z prowadzeniem produkcji medycznej marihuany, w tym jej kontrolą jakościową, zabezpieczeniem, utylizacją, etc. Wybór optymalnej lokalizacji realizacji planowanego przedsięwzięcia stanowić ma kluczowy element w jego planowaniu, tak samo jak kwestia jego sfinansowania.

Emitent zaznacza, że zawarcie niniejszej Umowy nie gwarantuje zawarcia docelowej umowy współpracy. Spółka w terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy, przedstawi i uzgodni z Instytutem badawczym szczegółowy harmonogram działań mający przybliżyć strony do zawarcia docelowej umowy współpracy, z określeniem konkretnych zadań, w tym ustawowych wymogów formalnych, terminów realizacji, stanowisk i osób odpowiedzialnych, wymaganego wsparcia i potencjalnych przeszkód w realizacji zadań i celów.

Działalność w obszarze wytwarzania surowca farmaceutycznego z konopi innych niż włókniste i wprowadzania go do obrotu stanowi istotny element strategii rozwoju Emitenta opisanej w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2022 i w przyszłości ma generować większość przychodów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-06Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk