• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: UZUPEŁNIENIE DEKLARACJI ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA LABOCANNA S.A. (2021-07-29 16:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
UZUPEŁNIENIE DEKLARACJI ZNACZĄCEGO AKCJONARIUSZA LABOCANNA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. Zarząd Labocanna S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki Pana Pawła Kicińskiego uzupełnienie złożonej przez niego w dniu 28 lipca 2021 r. deklaracji objęcia akcji serii D, w której w pierwszej kolejności podtrzymuje on zamiar uczestnictwa w publicznej emisji akcji serii D Spółki z zachowaniem prawa poboru. Jednocześnie Pan Paweł Kiciński wskazał, że wykonanie przez niego prawa poboru zostanie dokonane z posiadanych przez niego środków własnych jak i środków pozyskanych od 2 podmiotów trzecich, które na zasadach powiernictwa, wg jego deklaracji, powierzyły mu swoje środki pieniężne na realizację prawa poboru, a tym samym na zapewnienie Spółce pieniędzy na dalsze funkcjonowanie i realizację obranej strategii rozwoju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-29Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk