• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Nabycie nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej (2021-10-28 17:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia: 2021-10-28
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Nabycie nieruchomości w celu uruchomienia projektu związanego z uprawą marihuany medycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2021 z dnia 25 marca 2021 r. oraz raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent nabył prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 13 834 m2 wraz z własnością budynku stanowiącego kompleks handlowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 5 250,40 m2 zlokalizowany w Koszalinie oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 813 m3 za łączną cenę 5.461.500,00 zł (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), z czego cena nabycia użytkowania wieczystego wraz z własnością budynku wyniosła 5.400.000,00 zł (brak podatku VAT), a cena niezabudowanej nieruchomości gruntowej wynosiła 50.000,00 zł plus 11.500,00 zł podatku VAT.

Jednocześnie, w akcie notarialnym zostało wskazane, że wydanie nieruchomości w samoistne posiadanie Emitenta nastąpi do dnia 29 października 2021 r., lecz nie wcześniej niż po zapłacie przez Emitenta całej ceny (i co to tego obowiązku strona sprzedająca poddawała się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego). Emitent wskazuje, że w dniu zawarcia aktu notarialnego, tj. w dniu 28 października 2021 r., uregulował całą pozostałą część ceny sprzedaży (uwzględniającą wpłacony przez Emitenta zadatek) za opisane w niniejszym raporcie nieruchomości. Również w dniu dzisiejszym Emitent odebrał protokolarnie dokumentację dotyczącą między innymi kompleksu handlowo-magazynowego oraz umów najmu i dzierżawy powierzchni handlowych w w/w kompleksie.

O celu nabycia nieruchomości Emitent informował raportem ESPI nr 8/2021. Emitent wskazuje, że obecnie według obowiązujących w Polsce przepisów uruchomienie uprawy marihuany medycznej jest zakazane. Jednocześnie Emitent oczekuje na określenie ram prawnych dla upraw medycznej marihuany, celem między innymi odpowiedniej adaptacji nabytego obiektu i konkretnych w nim pomieszczeń na potrzeby tychże upraw i do tego czasu zamierza wykorzystywać nieruchomość na cele komercyjne (wynajem i dzierżawa powierzchni handlowych), co zapewni Emitentowi dodatkowe przychody począwszy od listopada 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-28Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk