• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Finalizacja transakcji nabycia udziałów w Medican Campus Sp. z o.o. (2021-09-21 18:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Finalizacja transakcji nabycia udziałów w Medican Campus Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 12/2021 z dnia 9 marca 2021 r. oraz w nawiązaniu do raportów ESPI nr 33/2021 (oraz jego korekty – 35/2021), 34/2021 i 36/2021 informuje, że w dniu 20 września 2021 r. złożył w imieniu Emitenta oświadczenie o przystąpieniu do spółki Medican Campus Sp. z o.o. oraz o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Emitent objął pakiet 20% udziałów (liczonych po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego) za łączną kwotę 1.165.000 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z czego 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) zostało opłacone gotówką, a 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało opłacone potrąceniem wzajemnych wierzytelności pieniężnych, tj. wierzytelności Emitenta względem Medican Campus Sp. z o.o. wynikających z obowiązku zapłaty kwoty 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem umowy nabycia 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C Emitenta, którą to wierzytelność Emitent nabył w dniu 20 września 2021 r. od Pawła Kicińskiego oraz wierzytelności Medican Campus Sp. z o.o. względem Emitenta z tytułu zapłaty za objęte udziały w kapitale zakładowym w wysokości 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego Medican Campus Sp. z o.o. dojdzie do skutku z chwilą rejestracji podwyższenia i zmiany umowy spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Przedmiotowe oświadczenie o objęciu udziałów w kapitale zakładowym Medican Campus Sp. z o.o. oraz przystąpienie do tej spółki jest jednym z elementów Umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy stronami w dniu 9 marca 2021 r. a także jednym z celów emisyjnych, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji publicznej akcji serii D.

Medican Campus Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową, która zajmuje się edukacją i dostarczaniem informacji o zastosowaniu konopi w teorii, praktyce oraz profilaktyce zdrowotnej. Medican Campus Sp. z o.o. to także wytwórca olejków CBD, do których produkcji używa najwyższej jakości certyfikowanych produktów pochodzących z Holandii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk