• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert (2021-03-22 07:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących złożonych ofert
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., raportu ESPI nr 5/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. i raportu ESPI nr 11/2021 z dnia 5 marca 2021 r. (dotyczących oferty nabycia spółki HemPoland Sp. z o.o.), raportu ESPI nr 7/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. (dotyczy oferty nabycia spółki z o.o. z siedzibą w zachodniej części Polski) oraz raportu ESPI nr 10/2021 z dnia 4 marca 2021 r. niniejszym dokonuje aktualizacji informacji dotyczących złożonych ofert.

Zarząd Spółki składając oferty zakreślił wszystkim podmiotom, które chciał przejąć bądź z którymi planował rozpocząć współpracę, termin 19 marca 2021 roku jako ostateczny do podjęcia negocjacji i przedstawienia oczekiwanych przez Spółkę podstawowych dokumentów, których analizy miałyby być elementem procesów due diligence. W zakreślonym terminie Spółka nie otrzymała od w/w podmiotów oczekiwanych dokumentów, ani informacji na podstawie których można byłoby uznać, że podmioty te zdecydowały się podjąć dalsze działania, które rokowałyby na zakończenie i biznesowe rozstrzygnięcia w bliżej określonej przyszłości.

Mając na względzie powyższe Spółka uznała, że złożone przez nią oferty nie spotkały się z reakcją podmiotów, do których oferty te zostały zaadresowane, stąd w konsekwencji Spółka odstępuje od zaproponowanych warunków przejęć (dwie oferty) oraz nabycia mniejszościowych udziałów od dotychczasowych wspólników (jedna oferta). Spółka nie wyklucza powrotu do rozmów na temat przejęć w/w podmiotów w przyszłości, niemniej w tym zakresie wobec tych podmiotów nie planuje wychodzić po raz kolejny z inicjatywą ich nabycia.

Powyższe nie zmienia w jakimkolwiek zakresie planów Spółki związanych z nakreśloną dla niej strategią rozwoju (raport ESPI nr 3/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku). Spółka dalej czynić będzie starania w kierunku realizacji korzystnych dla niej samej i jej akcjonariuszy akwizycji, konsekwentnie realizując strategię, o której umowa w przywołanym raporcie. Potwierdzeniem tego jest niedawna inwestycja w Medican Campus Sp. z o.o. (raport ESPI nr 12/2021 z dnia 9 marca 2021 roku) i przygotowania do uruchomienia plantacji konopi medycznej (między innymi poprzez zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości, o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 8/2021 z dnia 2 marca 2021 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Dominik StarońProkurent samoistnyDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk