• Odbierz prezent
LABOCANNA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o finansowanie (2021-03-29 12:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
LABOCANNA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o finansowanie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dnia 16.02.2021 r. informuje, że otrzymała od Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „PCDM”) rekomendację w zakresie realnych do uzyskania przez Spółkę źródeł finansowania bieżącej działalności i rozwoju.
W ramach obszernej analizy PCDM dokonał opisu ścieżek rozwoju spółek zagranicznych i sytuacji krajowych konkurentów Spółki na rynku konopnym oraz możliwych źródeł finansowania działalności Spółki. Zarząd Spółki po otrzymaniu rzeczonej analizy, skonfrontował ją z alternatywnymi wobec rozważanymi przez PCDM źródłami finansowania, ale ostatecznie podjął decyzję o akceptacji rekomendacji PCDM, która zaleca pozyskanie kapitału na realizację Strategii Spółki (raport ESPI nr 3/2021 z dnia 05.02.2021 r.) poprzez emisję akcji w wyniku realizacji prawa poboru.

PCDM w ostatnim czasie przeprowadził emisje podwyższeniowe w dwóch innych spółkach z rynku New Connect i w obydwu przypadkach redukcja zapisów w zapisach dodatkowych wyniosła ponad 90 procent, a obaj emitenci pozyskali po ponad 10 mln złotych. W ocenie Spółki emisja akcji z prawem poboru nie pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy możliwości uczestnictwa w podwyższeniu kapitału na wzajemnie równych prawach, stąd wobec alternatyw w postaci emisji prywatnych z dużym dyskontem cenowym i podwyższeń kapitału w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki podjął decyzję, aby w najbliższym czasie zarekomendować walnemu zgromadzeniu emisję z zachowaniem prawa poboru.

W ocenie PCDM i Spółki cena emisyjna akcji obejmowanych w wyniku prawa poboru powinna uwzględnić odpowiednie dyskonto w stosunku do ceny rynkowej. Emisja z prawem poboru umożliwi objęcie akcji dotychczasowym akcjonariuszom i zapobiec, w przypadku takiej decyzji, zmniejszeniu udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym Spółka wraz z PCDM przystąpią w najbliższym czasie do prac mających umożliwić Spółce formalnie podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w tym przede wszystkim zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Wśród planowanych przez Spółkę celów emisyjnych będą co najmniej finansowanie bieżącej działalności oraz planowanych akwizycji zgodnie z w/w Strategią.

Obsługa procesu pozyskiwania finansowania przez Spółkę w dalszym ciągu prowadzona będzie przez PCDM.

Spółka zaznacza, że akceptacja rekomendacji PCDM w zakresie pozyskania finansowania nie wyklucza jego równoległego pozyskania także w innej dostępnej dla Spółki na dany moment formie z poszanowaniem interesu obecnych akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABOCANNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABOCANNA S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
75 - 614Koszalin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięstwa126
(ulica)(numer)
94 307 02 39
(telefon)(fax)
biuro@labocanna.plwww.labocanna.pl
(e-mail)(www)
7010226488142351353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Dominik StarońProkurent samoistnyDominik Staroń

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk