• Odbierz prezent
LABO PRINT S.A: zawarcie listu intencyjnego - pierwszy etap negocjacji (2021-03-26 15:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
zawarcie listu intencyjnego - pierwszy etap negocjacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 26 marca 2021 roku Spółka zawarła z osobą fizyczną (dalej Partner) list intencyjny (dalej List) dotyczący prowadzenia negocjacji, których celem jest określenie możliwości i zasad przystąpienia przez Spółkę do nowego przedsięwzięcia wspólnie z Parterem.

Zgodnie z treścią Listu, Spółka i Partner mają zamiar powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie budowy konstrukcji aluminiowych na potrzeby reklamy, w której Spółka posiadałaby 51% a Partner 49% udziałów w głosach i kapitale (dalej: Podmiot). Pokrycie udziałów przez Spółkę nastąpi wkładem pieniężnym w wysokości 520.000 zł, natomiast Partner wniesie do Podmiotu uzgodniony przez Strony aport rzeczowy lub wkład pieniężny o łącznej wartości 500.000 zł.

Intencją Spółki jest docelowe nabycie 100% udziałów w głosach i kapitale Podmiotu, co nastąpi jednakże nie wcześniej niż w 2023 roku.

Po spełnieniu określonych w Liście warunków, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 przez Zgromadzenie Wspólników Podmiotu, Spółka będzie miała prawo nabycia od Partnera wszystkich należących do niego 49% udziałów w Podmiocie. Zasady dotyczące prawa nabycia udziałów, w tym okres jego obowiązywania, sposób ustalenia ceny oraz inne szczegółowe warunki, w tym dotyczące zakazu konkurencji zostaną określone w umowie inwestycyjnej, którą Strony mają zamiar zawrzeć nie później niż do końca czerwca 2021 roku.

W związku z dążeniem Stron do podpisania umowy inwestycyjnej oraz do zawiązania Podmiotu, do 30 czerwca 2021 roku, Partner udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji zmierzających do powołania Podmiotu.

List obowiązujący do 30 czerwca 2021 roku stanowi podsumowanie pierwszego etapu negocjacji Stron i nie stanowi bezwarunkowego zobowiązania Spółki do nabycia jakichkolwiek udziałów w Podmiocie. Spółka poinformuje odrębnym raportem o fakcie zawarcia umowy inwestycyjnej albo o fakcie zakończenia negocjacji w inny sposób.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną, gdyż finalizacja transakcji i osiągnięcie planowanych efektów gospodarczych przez Podmiot powinny pozytywnie wpłynąć na wysokość skonsolidowanych przychodów Grupy Labo Print oraz pozwolić na nawiązanie współpracy z podmiotami, które dotychczas nie były klientami Spółki.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk