• Odbierz prezent
LABO PRINT S.A: ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F po asymilacji (2021-11-25 13:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F po asymilacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. wydane zostało przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) Oświadczenie nr 1391/2021, zgodnie z którym KDPW postanowił dokonać asymilacji 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, oznaczonych kodem PLLBPRT 00039, z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLLBPRT 00013, w dniu 30 listopada 2021r.

Tym samym spełnił się warunek, o którym mowa w Uchwale Nr 1175 /2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu
.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk