• Odbierz prezent
LABO PRINT S.A: informacja o zawarciu transakcji zabezpieczajacych kurs waluty przychodów Emitenta (2021-03-26 16:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
informacja o zawarciu transakcji zabezpieczajacych kurs waluty przychodów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 26 marca 2021 roku zawarł transakcje sprzedaży kontraktów typu forward zabezpieczających ryzyko zmienności kursu złotego do euro o łącznej wartości 5,95 mln euro i średnioważonym kursie 4,6986 EUR/PLN.

Niniejsze transakcje zostały zawarte z PKO Bankiem Polskim S.A. (Transakcja 1), Santander Bank Polska S.A. (Transakcja 2), ING Bankiem Śląskim S.A. (Transakcja 3) (łącznie Transakcje).

W ramach Transakcji 1 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 2,85 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 57 tygodni, w okresie od sierpnia 2022 do sierpnia 2023 roku, po kursie 4,7065 EUR/PLN.

W ramach Transakcji 2 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 1,55 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 31 tygodni, w okresie od sierpnia 2022 do marca 2023 roku, po kursie 4,6893 EUR/PLN.

W ramach Transakcji 3 Emitent sprzedał kontrakty typu forward za łączną kwotę 1,55 mln euro, tj. po 50 tys. euro przez okres 31 tygodni, w okresie od sierpnia 2022 do lutego 2023 roku, po kursie 4,6935 EUR/PLN.

Zawarte Transakcje zabezpieczają łącznie kurs rozliczenia około 50% szacowanych miesięcznych przychodów ze sprzedaży Spółki rozliczanych w euro w okresie od sierpnia 2022 do marca 2023 i około 20% w okresie od marca do sierpnia 2023 roku. Szacunki wartości przychodów rozliczanych w euro zostały oparte o wyniki sprzedaży znane na dzień publikacji niniejszego raportu, z uwzględnieniem najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie przychodów możliwych do uzyskania w poszczególnych miesiącach lat kolejnych.


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-471POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczawnicka1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
office@laboprint.euwww.laboprint.eu
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk