• Odbierz prezent
Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank (CHF/PLN), dolar (USD/PLN), funt (GBP/PLN), euro (EUR/PLN) - pary walutowe FX
fot. Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank, dolar, funt, euro - pary walutowe FX

Finalna inflacja w kwietniu ukształtowała się 0,7 pkt. proc. powyżej naszej wcześniejszej prognozy (patrz powyżej), co skłoniło nas do rewizji naszego średnioterminowego scenariusza inflacyjnego. Głównym źródłem błędu w kwietniu było niedoszacowanie tempa wzrostu cen żywności. Zrewidowaliśmy zatem w górę naszą ścieżkę cen żywności i napojów bezalkoholowych. Obecnie oczekujemy, że dynamika cen w tej kategorii zwiększy się w 2022 r. do 15,0% wobec 3,2% w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 9,5%. Jednocześnie dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych osiągnie swoje maksimum lokalne w IV kw. na poziomie ok. 19% r/r.

Pierwszą przyczyną rewizji naszej prognozy jest silniejsze od naszych oczekiwań, wyraźne przyspieszenie wzrostu cen mięsa (17,6% r/r w kwietniu wobec 9,7% w marcu), które jest obserwowane zarówno w przypadku drobiu (46,7% r/r wobec 32,0%), jak również wieprzowiny (15,6% wobec 5,9%). Wzrostowi cen sprzyja zwiększony popyt na mięso wraz z wygasaniem pandemii przy jego obniżonej podaży – produkcja trzody chlewnej w ostatnich kwartałach charakteryzowała się niską opłacalnością produkcji, co skłaniało rolników do jej ograniczania, podczas gdy produkcja drobiu nie powróciła jeszcze do poziomów sprzed znaczących strat wyrządzonych przez ptasią grypę w 2021 r. W warunkach niedoboru mięsa na rynku rolnicy są w stanie w większym stopniu przerzucać rosnące koszty pasz na kolejne odcinki łańcucha dostaw, co dodatkowo podbija ceny.

 

Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank (CHF/PLN), dolar (USD/PLN), funt (GBP/PLN), euro (EUR/PLN) - pary walutowe FX - 5

 

Drugą przyczyną rewizji naszej ścieżki cen żywności w górę jest susza obserwowana w Polsce oraz wśród części głównych światowych producentów i eksporterów żywności (m.in. w Europie Zachodniej, USA i Brazylii). Będzie ona dodatkowo oddziaływać w kierunku wzrostu cen zbóż i roślin oleistych, a w konsekwencji cen pasz i mięsa. Z kolei lokalnie będzie sprzyjać wzrostowi cen owoców i warzyw.

Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank (CHF/PLN), dolar (USD/PLN), funt (GBP/PLN), euro (EUR/PLN) - pary walutowe FX - 1

Zobacz także: Polska: inflacja w kwietniu 2022 wyższa niż oczekiwano, a to jeszcze nie koniec szybkich/gwałtownych ruchów

 

Uważamy, że inflacja bazowa będzie kształtowała się na wyższym poziomie niż wcześniej zakładaliśmy. Dobra sytuacja na rynku pracy i szybki wzrost inflacji sprzyjają narastaniu presji płacowej i będą oddziaływały w kierunku wzrostu inflacji bazowej w kolejnych miesiącach. Uważamy, że osiągnie ona maksimum lokalne na poziomie 8,6% r/r w lipcu br., a następie zacznie się stopniowo obniżać. Niemniej jednak znajdzie się ona poniżej granicy 7% r/r dopiero na początku 2023 r. Nasza prognoza dynamiki cen paliw i innych nośników energii nie uległa zmianom, które w znaczący sposób wpłynęłyby na rewizję profilu inflacji ogółem. Podtrzymujemy naszą ocenę, że na początku 2023 r. zaobserwujemy znaczący wzrost taryf dla gospodarstw domowych na dostawy prądu i gazu, które będą ograniczały spadek rocznej dynamiki cen nośników energii w horyzoncie kilku kwartałów. Należy zwrócić uwagę, że dalszy przebieg składowych inflacji charakteryzuje się podwyższoną niepewnością.

Zobacz także: GUS odkrył karty: Inflacja w kwietniu 2022 roku w Polsce. Najwyższy odczyt od 24 lat!

 

Podsumowując, oczekujemy, że inflacja ogółem wyniesie 12,4% r/r w br. i 7,4% w 2023 r. Prognozujemy, że szczyt inflacji zostanie osiągnięty w czerwcu br. na poziomie 14,3%. W naszym scenariuszu założyliśmy, że czas obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej zostanie wydłużony do końca 2023 r. Jeśli tarcza zostałaby wygaszona wcześniej (w sierpniu br., czy w styczniu 2023 r.) to zgodnie z naszymi szacunkami inflacja przekroczyłaby 16% latem 2022 r. i ukształtowałaby się w okolicach 9% średniorocznie w 2023 r. Uważamy, że rząd będzie chciał uniknąć materializacji takiego scenariusza biorąc pod uwagę wybory parlamentarne zaplanowane na 2023 r.

Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank (CHF/PLN), dolar (USD/PLN), funt (GBP/PLN), euro (EUR/PLN) - pary walutowe FX - 2

Zobacz także: To była droga Wielkanoc. Inflacja CPI w kwietniu na najwyższym poziomie od 1998 roku

 

W naszej zrewidowanej prognozie, przewidywany szczyt inflacyjny kształtuje się ok. 2 pkt. proc. wyżej niż zakładaliśmy wcześniej. Średnioroczna inflacja będzie również wyższa o 1,7 pkt. proc. w br. i 1,2 pkt. proc. w 2023 r. Osiągnięcie celu inflacyjnego odsuwa się zatem w czasie i nastąpi najprawdopodobniej dopiero w 2025 r. W takich warunkach konieczna będzie bardziej zdecydowana reakcja ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Nadal uważamy, że ustalając parametry polityki pieniężnej RPP skupi się na wspieraniu wzrostu PKB, tolerując znaczące przestrzelenie celu inflacyjnego przez dłuższy czas. Niemniej jednak oczekujemy, że skala zacieśnienia polityki pieniężnej będzie większa niż wcześniej zakładaliśmy. Oczekujemy, że RPP podniesie stopy o 75pb, 50pb i 50pb na trzech kolejnych posiedzeniach i zakończy cykl podwyżek. Tym samym stopa referencyjna wyniesie 7,00% w III kw. br.

 

Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank (CHF/PLN), dolar (USD/PLN), funt (GBP/PLN), euro (EUR/PLN) - pary walutowe FX - 6

 

Krajowe dane o produkcji przemysłowej mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,6885 (umocnienie złotego o 0,4%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym. Umocnieniu złotego sprzyjało zmniejszenie awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Zmniejszeniu niepewności na rynku sprzyjał brak nowych istotnych informacji wskazujących na postępy Rosji w wojnie w Ukrainie. W piątek doszło do korekty i osłabienia złotego, wspieranej dodatkowo przez gołębią wypowiedź członka RPP P. Litwiniuka, który stwierdził, że obecne tempo podnoszenia stóp procentowych w Polsce jest zbyt szybkie.

Zobacz także: Euro (EURPLN), dolar (USDPLN), funt (GBPPLN), korona (CZKPLN) - zobacz, co może dziać się z tymi walutami względem złotego

 

Mimo wspomnianego wyżej spadku światowej awersji do ryzyka w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z umocnieniem dolara względem euro, czemu sprzyja perspektywa silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA niż w strefie euro (patrz powyżej). W konsekwencji dostrzegamy ryzyko dla naszej prognozy, zgodnie z którą kurs EURUSD na koniec czerwca br. wyniesie 1,06.

Opublikowane dzisiaj rano dane z Chin są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego. W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będą krajowe dane o produkcji przemysłowej, które mogą przyczynić się do jego umocnienia. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki, w tym wstępny szacunek polskiego PKB w I kw., nie będą miały naszym staniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

Zobacz także: Kursy walut 09.05.: kolejne wystrzały na euro i dolarze; gigantyczna presja na walutach EM!

 

Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank (CHF/PLN), dolar (USD/PLN), funt (GBP/PLN), euro (EUR/PLN) - pary walutowe FX - 3

 

Krajowe dane o produkcji przemysłowej w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 7,17 (spadek o 19pb), 5-letnie do 6,58 (spadek o 16pb), a 10-letnie do 6,26 (spadek o 6pb). W ubiegłym tygodniu doszło spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, co było korektą po ich silnym wzroście obserwowanymw ostatnich tygodniach. Obniżeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjały nasilające się obawy części inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie.

Zobacz także: Kursy walut: zaskoczenie! Zobacz, ile możesz zapłacić za waluty pod koniec 2022 oraz w 2023 roku

 

Opublikowane dzisiaj rano dane z Chin są naszym zdaniem neutralne dla krzywej. W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej, która może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla stawek IRS. Stawki IRS pozostaną jednocześnie pod wpływem utrzymującej się podwyższonej awersji do ryzyka w regionie związanej z wojną w Ukrainie.

Kursy walutowe: gigantyczna inflacja w Polsce oraz ostra zmienność na notowaniach walut! Frank (CHF/PLN), dolar (USD/PLN), funt (GBP/PLN), euro (EUR/PLN) - pary walutowe FX - 4

 


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk