Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Kursy walut. Zobacz wykres dnia: wysoka inflacja w USA - ile dzisiaj zapłacisz za jednego dolara amerykańskiego (USD)? Po ile euro (EUR)?
fot. freepik.com

Podczas środowej sesji notowania pary EUR/USD utrzymywały nieco powyżej poziomu 1,17. Złoty pomimo początkowego osłabienia, kończył dzień z niewielkimi zmianami, z kursem EUR/PLN w okolicy 4,58 oraz USD/PLN przy 3,90.

Umiarkowana sprzedaż polskiej waluty w ostatnich dniach odnajduje swoje odzwierciedlenie w podwyższonych notowaniach EUR/PLN oraz innych głównych walut w parze z PLN. Złoty w przeważającej mierze uzależniony jest od czynników globalnych, które sprzyjają umocnieniu amerykańskiego dolara, kosztem walut rynków wschodzących. Jednakże PLN w końcu tygodnia może pozostawać pod pozytywnym wpływem publikacji krajowych danych makroekonomicznych, które mogą ograniczać potencjalnie możliwą skalę przeceny naszej waluty. Dodatkowo, czynnikiem ryzyka pozostaje akomodacyjna postawa NBP, którą jednak niektórzy członkowie RPP lekko ograniczyli w jastrzębich wypowiedziach dopuszczając normalizację polityki pieniężnej jeszcze w tym roku. Wciąż głęboko ujemne realne stopy procentowe są czynnikiem zniechęcającym uczestników rynku do inwestowania w polską walutę.

Kursy walut. Zobacz wykres dnia: wysoka inflacja w USA - ile dzisiaj zapłacisz za jednego dolara (USD)? - 3

Głównym wydarzeniem środowej sesji były publikacje miar inflacyjnych w USA za lipiec

Wskaźnik CPI utrzymał w lipcu dynamikę wzrostu cen z czerwca na poziomie 5,4% r/r (konsensus rynkowy zakładał 5,3%), z kolei inflacja bazowa zgodnie z oczekiwaniami wyhamowała do 4,3% r/r z 4,5%. Pomimo utrzymującej się presji inflacyjnej publikacje ograniczyły aprecjację dolara, który zyskiwał sześć sesji z rzędu. W ostatnich dniach strona podażowa pary próbowała przetestować poziom 1,17, który dotychczas pozostaje tegorocznym minimum. Wyższa wycena dolara na szerokim rynku spowodowana jest jastrzębimi wypowiedziami członków Fed oraz solidnymi danymi z rynku pracy, który traktowany jest jako barometr amerykańskiej gospodarki. Owe czynniki podbijają znaczenie najbliższych spotkań Fed, na których rynek będzie oczekiwał więcej informacji odnośnie rozpoczęcia taperingu w skupie aktywów.

Kursy walut. Zobacz wykres dnia: wysoka inflacja w USA - ile dzisiaj zapłacisz za jednego dolara (USD)? - 2

Na rynku dłużnym ostatnia sesja nie przyniosła większych zmian

Amerykańskie dane o inflacji nie odbiegały od prognoz rynkowych, przez co nie pojawił się dalszy powód do kontynuacji ostatnio obserwowanej tendencji wzrostu rentowności obligacji w USA. Zgodnie z wypowiedziami członków Fed zbliża się moment normalizacji polityki pieniężnej, jednak przyhamowanie wzrostowego trendu inflacji, może wskazywać, że władze mogą pozwolić inflacji na pozostanie na podwyższonym poziomie (co jest zgodne ze zaktualizowanym celem inflacyjnym) i nie powinna pojawić się konieczność przedwczesnego zacieśnienia poprzez podwyżki stóp procentowych (gdzie pierwsza w prognozach Banku widziana jest w 2023 roku).

Kursy walut. Zobacz wykres dnia: wysoka inflacja w USA - ile dzisiaj zapłacisz za jednego dolara (USD)? - 1

W strefie euro dane o niemieckiej inflacji nie wywarły istotnego wpływu na notowania instrumentów dłużnych,

gdyż odczyt finalny nie różnił się od danych wstępnych. Pomimo podobnego zachowania papierów amerykańskich i niemieckich, które są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych, to w ostatnich tygodniach doszło do rozszerzenia spreadu US-DE 10Y powyżej 180 pb co stanowi wzrost o ponad 20 pb w przeciągu ostatnich trzech tygodni. Odzwierciedla to rozdźwięk polityki prowadzonej przez Fed oraz EBC, gdzie ta druga instytucja zamierza utrzymać wciąż akomodacyjne warunki monetarne.

Polska krzywa dochodowości utrzymała się na poziomach notowanych we wtorek

Zakładamy, że w najbliższym czasie rentowność obligacji 10-letniej utrzyma się powyżej 1,80% i będzie zmierzała w stronę 1,90% do końca tego kwartału. W środę kwestie związane z podażą obligacji na rynku pierwotnym miały umiarkowany wpływ na rynek, gdzie BGK sprzedał obligacje z gwarancjami skarbu państwa za 0,7 mld PLN (wobec średnio 1,4 mld PLN na ostatnim trzech aukcjach). Niewielka sprzedaż wynika z niskiego popytu ze strony inwestorów, który zauważalnie maleje na kolejnych przetargach. W czwartek brak w kalendarzu zaplanowanych istotnych publikacji z lokalnej gospodarki, a również zagraniczne dane o produkcji przemysłowej ze strefy euro oraz amerykańskiej inflacji producentów i wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych mogą w umiarkowany sposób zmieniać aktualną narrację rynkową.

 


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk