• Odbierz prezent
Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK)
fot. Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK)

Odczyt globalnego wskaźnika PMI sektora przemysłowego za czerwiec uplasował się na poziomie 52,2 pkt, co oznacza poprawę koniunktury jednak w wolniejszym tempie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Poziom wskaźnika ponownie znalazł się najniżej od sierpnia 2020r., a także należy nadmienić, że jest to 24 miesiąc z rzędu, kiedy wskaźnik utrzymuje się powyżej granicznego poziomu 50 pkt, czyli granicy oddzielającej ekspansję od recesji.

 

 

W czerwcu, globalna produkcja przemysłowa wzrosła po raz pierwszy od trzech miesięcy. Głównym motorem wzrostu były Chiny, gdzie po trzech miesiącach spowolnienia, wzrost produkcji był najsilniejszy od października 2020r. Wpływ odbicia poziomu produkcji w Chinach widoczne przełożył się na subindeks Global Manufacturing Output Index, który wzrósł z 49,6 do 52,5 pkt., natomiast kalkulacja bez udziału Chin wykazała spadek z 52,6 do 50,6 pkt., czyli poziomu bliskiego stagnacji. Spowolnienie tempa wzrostu miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Indiach, Wielkiej Brytanii oraz Brazylii, natomiast spadek produkcji dotknął Strefy Euro i Korei Południowej.

 

Zobacz także: Najnowsze dane PMI mocno rozczarowały! Dzieje się: sprawdź, jak zareagował kurs euro

 

W ujęciu sektorowym, dane wykazywały szeroki wzrost wolumenów produkcji w czerwcu. Najsilniejszy poziom wzrostu miał miejsce w sektorze dóbr konsumpcyjnych i ustanowił siedmiomiesięczny szczyt. Jeśli chodzi o dobra pośrednie i kapitałowe, to obydwie kategorie powróciły do poziomu ekspansji po dwóch miesiącach przebywania w strefie recesji. Optymizmem nie napawa jednak poziom popytu obserwowany w końcu drugiego kwartału. Wzrost przyjętych nowych zamówień spowolnił z 50,9 do 50,1 pkt., czyli najniższego poziomu w ciągu dwuletniej serii wzrostów wskaźnika. Słabo wypadł także poziom obrotów handlowych, czego powodem było spowolnienie nowej działalności eksportowej po raz czwarty z rzędu.

 

Kursy walut szorują po dnie - w szczególności TA jedna waluta mocno traci! Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK) - 6

 

Zobacz także: Kursy walut 03.08.: silne zmiany - złoty leci na minima!

 

USDTRY

Po nieznacznym odreagowaniu wzrostów notowań USDTRY pod koniec czerwca, kurs znalazł się w okolicach 16,0 TRY. Lipiec jednakże przyniósł dalsze osłabienie tureckiej waluty i tym samym notowania kursu względem dolara znalazły się powyżej 17,5, czyli najwyżej od grudnia 2021r. Poza umocnieniem dolara amerykańskiego z uwagi na oczekiwane dalsze podwyżki i stóp procentowych, na wzrost notowań USDTRY wpływ miała dalsza deprecjacja tureckiej waluty jako rezultat utrzymującego się ryzyko geopolitycznego w regionie w związku z wojną w Ukrainie (dotychczas polityka zagraniczna Turcji balansowała miedzy Zachodem a Rosją – Turcja należy przy tym do NATO) a także pogarszająca się kondycją tureckiej gospodarki.

 

Kursy walut szorują po dnie - w szczególności TA jedna waluta mocno traci! Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK) - 5

 

Sytuacja gospodarcza z ponad 11% stopą bezrobocia, ponad 78% inflacją r/r w czerwcu oraz utrzymujący się deficyt na rachunku bieżącym nadal nie sprzyja walucie. Mimo powyższego, od grudnia 2021 r. Bank Centralny Turcji utrzymuje główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 14,0%, gdy jeszcze w sierpniu 2021 r. poziom ten wynosił 19,0% (następne posiedzenie 21 lipca). Powyższe działania pozostają dla inwestorów zagranicznych wyjątkowo niezrozumiałe i wbrew ogólnie przyjętym sposobom przeciwdziałania utracie wartości pieniądza. Co więcej, w czerwcu prezydent Erdogan jasno sugerował, że wkrótce może dojść do obniżek stóp procentowych, mimo wysokiego otoczenia inflacji. Z drugiej strony za spadkiem kursu USDTRY przemawia oczekiwane osłabienie dolara amerykańskiego, niemniej utrzymywanie niekonwencjonalnej polityki monetarnej oraz ingerencje prezydenta Erdogana finalnie mogą neutralizować wspomniany czynnik.

 

Kursy walut szorują po dnie - w szczególności TA jedna waluta mocno traci! Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK) - 1

 

Zobacz także: Zniszczona przez polityczne zagrywki, a może ataki walutowe? Lira turecka - historia, fakty, ciekawostki

 

GBPPLN

Druga połowa czerwca przyniosła konsolidację notowań pary GBPPLN w okolicy 5,45. Natomiast w pierwszych tygodniach lipca mieliśmy do czynienia z mocnym osłabieniem złotego, które przełożyło się na wzrost notowań GBPPLN nawet do poziomu 5,75, czyli najwyżej od marcowego szczytu będącego wynikiem wybuchu wojny. Powyższe było rezultatem przede wszystkim presji na krajową walutę w wyniku zapowiedzi RPP odnośnie zbliżającego się końca cyklu podwyżek stóp procentowych przy jednoczesnej utrzymującej się awersji do ryzyka na rynku globalny.

 

Kursy walut szorują po dnie - w szczególności TA jedna waluta mocno traci! Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK) - 3

 

W średnim terminie spodziewamy się spadku notowań GBPPLN nawet poniżej 5,20 w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy. Z jednej strony przemawia za tym oczekiwane umocnienie się złotego, dla którego wsparciem będzie m.in. jastrzębia polityka monetarna RPP (podtrzymujemy naszą prognozę, która zakłada szczyt stopy referencyjnej na poziomie 8,0% w drugiej połowie 2022) przy jednoczesnych postulatach ekspansywnej polityki fiskalnej (przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, wsparcie kredytobiorców, 14 emerytura). Z drugiej strony oczekujemy utrzymania słabości funta brytyjskiego. Dostrzegamy możliwość niższego tempa podwyżek stóp procentowych przez BoE w odpowiedzi na narastające ryzyka wolniejszego wzrostu gospodarczego jako efekt wyższych cen, w szczególności energii, słabszego efektu działań stymulacyjnych (brak bezpośrednich napływów, start najwcześniej na jesieni), niepewności politycznej (wybory, tarcia na linii UK-UE).

 

Kursy walut szorują po dnie - w szczególności TA jedna waluta mocno traci! Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK) - 4

 

Zobacz także: Droga upadku dumnej i prestiżowej waluty, czyli kurs funta (GBP) spadł na nowe dwudziestoletnie minima!

 

PERFORMANCE I AKTUALNE PROGNOZY

Kursy walut szorują po dnie - w szczególności TA jedna waluta mocno traci! Prognoza dla kursu funta (GBP), franka (CHF), dolara (USD), liry (TRY), euro (EUR), korony (NOK) - 2


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk