• Odbierz prezent
Sprawdź, ile możesz zapłacić za jedno euro (EUR), franka (CHF), funta (GBP), dolara (USD), koronę norweską (NOK) [prognozy makroekonomiczne BNP]
fot. Sprawdź, ile możesz zapłacić za jedno euro (EUR), franka (CHF), funta (GBP), dolara (USD), koronę norweską (NOK) [prognozy makroekonomiczne BNP]

MOCNA ZMIANA OTOCZENIA RYNKOWEGO

Na początku 2022 roku, wraz z przystosowaniem się gospodarek do funkcjonowania w warunkach pandemii oczekiwaliśmy, że tempo koniunktury w latach 2022-2023 znajdzie się powyżej swojego historycznego trendu. Niemniej jednak, nasze prognozy sugerowały, że skala wzrostu gospodarczego pozostanie zróżnicowana w poszczególnych regionach. Podczas gdy szacunki dotyczące większości gospodarek krajów rozwiniętych przewidywały rozwój szybszy od oczekiwań, tak w krajach rozwijających się, w tym w Chinach, oczekiwaliśmy relatywnie niższego wzrostu gospodarczego ze względu na mniej wspierającą politykę lokalnych banków centralnych i władz fiskalnych.

Zobacz także: Waluty lecą na łeb, na szyję - potężny dolar bije kolejne wieloletnie rekordy

 

Kursy walut przed wystrzałem? Sprawdź, ile możesz zapłacić za jedno euro (EUR), franka (CHF), funta (GBP), dolara (USD), koronę norweską (NOK) [prognozy makroekonomiczne BNP] - 1

 

W styczniu świat mierzył się z kolejną falą COVID-19, która była największą z dotychczas występujących, jednak zgodnie z naszymi oczekiwaniami co do podejścia decydentów do walki z pandemią, rządy nie wprowadzały już tak drastycznych lockdownów jak w przypadku poprzednich fal. Jednak agresja Rosji na Ukrainę̨, która rozpoczęła się pod koniec lutego, miała znaczący wpływ na zmiany na globalnych rynkach, co przełożyło się na rewizję prognoz wzrostu gospodarczego. Wybuch wojny zaowocował serią sankcji gospodarczych na Rosję ze strony krajów rozwiniętych, co przełożyło się na wzrosty cen na rynkach surowców, których Rosja i Ukraina są eksporterami. W efekcie najbardziej wzrosły ceny paliw, metali oraz żywności. Wzrost cen surowców stwarza coraz większą presję inflacyjną, a co za tym idzie zwiększa oczekiwania inwestorów na zacieśnianie polityki pieniężnej przez banki centralne.

W powyższe wpisuje się obecna polityka Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, która na drugim posiedzeniu z rzędu (w maju) dokonała podwyżki głównej stopy procentowej do poziomu 0,75-1,00%. Szacujemy, że w horyzoncie do drugiego kwartału 2023 roku stopa Fed wzrośnie do przedziału 3,00-3,25%.

Zobacz także: Analitycy Credit Agricole zrewidowali prognozy na lata 2022-2023!

 

Kursy walut przed wystrzałem? Sprawdź, ile możesz zapłacić za jedno euro (EUR), franka (CHF), funta (GBP), dolara (USD), koronę norweską (NOK) [prognozy makroekonomiczne BNP] - 2

 

Akcje

Globalnie

Nasze obecne, krótkoterminowe nastawienie do zagranicznych rynków akcji jest neutralne. Obserwujemy zwiększoną liczbę czynników ryzyka, które w pierwszej połowie roku mogą przekładać się na wysoką zmienność notowań. Przede wszystkim jest to niepewność odnośnie wydarzeń geopolitycznych (wojna pomiędzy Rosją i Ukrainą) oraz narastające oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Ponadto, wysoka dynamika inflacji i zacieśnienie polityki pieniężnej mogą wpływać na dalsze rewizje w dół prognoz tempa wzrostu gospodarczego, a w ślad za tym zysków spółek.

Preferujemy indeksy państw rozwiniętych względem rynków rozwijających się. Jesteśmy przede wszystkim pozytywnie nastawieni do rynku akcji w Wielkiej Brytanii, co jest pochodną zakończenia tzw. „umownego” brexit-u, niskich wycen, a także dużej liczby spółek value oraz surowcowych obecnych na tamtejszym rynku.

Polska

Oceniamy, że relatywna słabość krajowego rynku akcji względem rynków zagranicznych może być utrzymana w najbliższym czasie, za czym stoi kilka powodów. Są nimi przede wszystkim odpływy kapitału zagranicznego z rynków Europy Środkowo-Wschodniej z powodu ryzyka geopolitycznego, rosnącej inflacji oraz obaw przed bardziej jastrzębią polityką amerykań- skiego Fed. Krajowe spółki mogą być także pod większą presją (względem światowych podmiotów) strony kosztowej i wyższych stóp procentowych w Polsce niż na świecie. Ponadto rosnące rentowności obligacji skarbowych, w porównaniu do oferowanej przez akcje stopy dywidendy, zmniejszają relatywną atrakcyjność inwestycji na rynku akcji. Wreszcie zwracamy uwagę, iż z punktu widzenia analizy technicznej, główne krajowe indeksy znalazły się w trendzie spadkowym, a do pierwszej połowy maja nie ma sygnałów jego odwrócenia. Zwracamy przy tym uwagę na coraz mocniejsze wyprzedanie krajowego rynku, co może skutkować korekcyjnym odbiciem w krótkim terminie.

Sektory

W obecnym otoczeniu jesteśmy pozytywnie nastawieni względem akcji spółek surowcowych, ochrony zdrowia oraz finansowych (z wyłączeniem banków). Relatywnie gorzej powinny zachowywać się akcje spółek wzrostowych z obrębu sektora konsumenckiego oraz technologii.

 

Zobacz także: Dzieje się na rynku: amerykańska inflacja uderza, ale nie nokautuje giełdę

 

Kursy walut przed wystrzałem? Sprawdź, ile możesz zapłacić za jedno euro (EUR), franka (CHF), funta (GBP), dolara (USD), koronę norweską (NOK) [prognozy makroekonomiczne BNP] - 3

 

Obligacje

Skarbowe - zagraniczne

Po silnych wzrostach rentowności obligacji długoterminowych w USA i Niemczech, podnosimy nasze nastawienie do neutralnego wobec tej klasy aktywów. Jesteśmy również pozytywnie nastawieni do krótkoterminowych obligacji skarbowych z USA.

Skarbowe - Polska

Nasze nastawienie jest obecnie umiarkowanie negatywne, co oznacza, że preferujemy instrumenty o zapadalności do 3,5 roku, oraz głównie obligacje zmiennokuponowe. Wysokie odczyty inflacji przy utrzymującej się koniunkturze gospodarczej w Polsce będą naszym zdaniem argumentem do dalszych podwyżek stóp procentowych przez RPP w trakcie 2022 r.

Korporacyjne - zagraniczne

Wśród obligacji korporacyjnych na rynkach zagranicznych w związku z obecnym poziomem wycen preferujemy obligacje high-yield względem podmiotów o ratingu inwestycyjnym, tym niemniej w otoczeniu rosnących stóp procentowych oraz obaw o spowolnienie gospodarcze, oba segmenty mogą notować spadki wycen.

 

Zobacz także: Nowe obligacje, które "uchronią Polaków przed inflacją". Co wiemy o rządowej pomocy dla posiadaczy kredytów?

 

Kursy walut przed wystrzałem? Sprawdź, ile możesz zapłacić za jedno euro (EUR), franka (CHF), funta (GBP), dolara (USD), koronę norweską (NOK) [prognozy makroekonomiczne BNP] - 4

 

Surowce

Ropa naftowa

Zmienność cen powinna pozostać wysoka. Zgodnie z naszym bazowym scenariuszem, który wyklucza całkowite sankcje na import rosyjskiego surowca, kwotowania gatunku Brent powinny ustabilizować się w przedziale 95-105 USD na koniec 2022 roku.

Złoto

Z punktu widzenia metali szlachetnych, ważny pozostaje aspekt rosnących realnych stóp procentowych, co wraz z umacniającym się dolarem stanowi główny czynnik ryzyka dla notowań złota. Z drugiej strony złoto pozostaje aktywem służącym do zabezpieczenia portfela przed nieoczekiwanymi wydarzeniami politycznymi i dalszym wzrostem inflacji.

Metale przemysłowe

Jesteśmy pozytywnie nastawieni względem metali przemysłowych z uwagi na utrzymujący się wzrost gospodarczy, problemy podażowe i zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych oraz związanych z OZE.

 

Zobacz także: Cena złota pod presją danych dot. inflacji w USA. Notowania ropy - po dynamicznej przecenie- szukają stabilizacji

 

Waluty

EUR/USD

Ekonomiści BNP Paribas wyznaczają 12 miesięczny poziom docelowy dla pary EUR/USD na 1,14 z uwagi na jastrzębi zwrot w polityce EBC oraz zdyskontowanie przez rynek podwyżek stóp procentowych przez amerykański Fed.

EUR/PLN

Przewidujemy, że notowania EUR/PLN będą konsolidować się do końca roku w zakresie 4,60- 4,70. Złoty wspierany jest m.in. przez jasne stanowisko NBP o gotowości do kontynuowania podwyżek stóp procentowych, z drugiej strony czynnikami ryzyka są m.in. sytuacja geopolityczna, spowalniająca koniunktura oraz odpływy kapitału z rynków rozwijających się.

 


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk