• Odbierz prezent
Kursy walut: na rynku EUR/USD trwa tendencja wzrostowa, EUR/PLN kończy handel poniżej 4,54, a USD/PLN poniżej poziomu 3,79

Podczas piątkowej sesji EUR/PLN zakończył handel poniżej 4,54, a USD/PLN poniżej poziomu 3,79. Utrzymujące się w konsolidacji notowania EUR/USD kończyły dzień poniżej psychologicznego poziomu 1,2000.  

Na rynku EUR/USD trwa tendencja wzrostowa

gdzie piątkowa sesja przyniosła dalsze utrzymanie głównej pary walutowej na poziomach pomiędzy 1,195 a 1,20. Słabość dolara pozostaje w kontraście z solidnymi danymi z amerykańskiej gospodarki (niższa stopa bezrobocia, wyższa sprzedaż detaliczna, zauważalnie wyższy przyrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym) oraz wzrostem amerykańskiej inflacji.

Niechęć Rezerwy Federalnej do szybszej normalizacji polityki monetarnej

wobec nabudowanych oczekiwań inflacyjnych ogranicza pole do aprecjacji amerykańskiej waluty. Zdolność amerykańskiej gospodarki do pokryzysowego odbicia ekonomicznego została w dużej mierze zdyskontowana w poprzednim kwartale, a solidne dane z gospodarki skłaniają inwestorów do podjęcia założenia, że podobny scenariusz zmaterializuje się na rynkach bardziej ryzykownych. Wobec tego, spada awersja do aktywów bardziej ryzykownych. Z perspektywy tygodnia, zyskały waluty rynków wschodzących, waluty krajów skandynawskich oraz Antypody, a amerykańskie indeksy giełdowe zahaczyły o historyczne szczyty.

Spośród EMFX, a dokładniej CEE3 polski złoty ugrzązł w kilkudniowej konsolidacji wokół poziomu 4,55

Czynnikami ryzyka, pozostaje niepewność odnośnie systemowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych oraz nieustępująca trzecia fala pandemii. Zakładamy, że notowania EUR/PLN nie spadną trwale poniżej 4,50, czyli poziomu istotnego z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej. Uwagę przykuwa słabość węgierskiego forinta, który traci na bazie niższej płynności za sprawą przepływów między forintem a złotym. Uczestnicy rynku zamykali krótkie pozycje na PLN wobec przełożenia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów.

Na krajowym rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł spadki rentowności obligacji skarbowych i kontraktów IRS

Notowania 10-letnich papierów kończyły piątkową sesję prawie 10 pb. niżej niż tydzień temu, a w trakcie tygodnia spadły na krótko w okolice 1,45%. Na rynkach bazowych dominował trend boczny bez wyraźnych kierunkowych zmian. Z jednej strony rentowności US Treasuries spadły, a z drugiej w przypadku Bundów wzrosły.

W najbliższym tygodniu uwaga inwestorów koncentrować się powinna na publikacji danych makroekonomicznych za marzec

Mimo okresu pandemii oczekiwać można bardzo wysokich wzrostów wskaźników w ujęciu rocznym, co wyraźnie będzie dawać argumenty jastrzębim członkom RPP. Mimo wprowadzonych restrykcji aktywność przemysłu pozostaje wysoka i oczekujemy, że produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 10,7% r/r. Mimo ograniczeń sprzedaż detaliczna ma szansę wzrosnąć o 9,4% r/r, natomiast przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw o 5,9% r/r. Tak dobre odczyty w połączeniu z wysoką presją inflacyjną wspierać będą wypowiedzi jastrzębi z RPP. Zapewne bardziej odważnie będą akcentować konieczność zaostrzania polityki pieniężnej, pośrednio ciągnąc w górę krzywe dochodowości.

Z kolei zbliżająca się duża piątkowa aukcja regularna obligacji skarbowych może oddziaływać w kierunku stromienia się krzywej dochodowości

Ministerstwo Finansów zamierza sprzedać papiery OK0423, PS1026, WZ1126, DS1030 i WZ1131 o wartości 5-8 mld PLN. W kontekście zbliżającej się aukcji warto zwrócić uwagę na wyniki ostatniego czwartkowego przetargu BGK. Jak się okazało, na najdłuższe papiery nie złożone zostały żadne oferty. Może to sugerować, że również podczas najbliższej aukcji MF dłuższy koniec krzywej dochodowości będzie cieszył się mniejszym zainteresowaniem inwestorów niż zwykle.

Biorąc pod uwagę powyższe, oczekiwać można, że w najbliższym tygodniu rentowności 2-letnich polskich obligacji utrzymają się w pobliżu 0,05%, a 10-letnich wzrosną w okolice 1,55%.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk