• Odbierz prezent
Kursy walut 21.09.: zobacz, ile za jedną koronę, rubla, jena, forinta, euro, funta, dolara, franka
fot. Zobacz, ile za jedną koronę, rubla, jena, forinta, euro, funta, dolara, franka

W tym tygodniu najważniejszym dla rynków wydarzeniem będzie posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Spodziewamy się podwyżki głównej stopy procentowej z obecnego przedziału 2,25-2,50% do 3,00-3,25%. Taki jest też konsensus prognoz. Podczas sympozjum w Jackson Hole pod koniec sierpnia przewodniczący Fed J.Powell zaprezentował jastrzębią retorykę i determinację do realizacji celu inflacyjnego (2,0% r/r) w średnim okresie. Jednocześnie bezrobocie w USA nadal pozostaje bardzo niskie, a inflacja CPI, zwłaszcza komponent bazowy, okazała się w sierpniu wyższa od oczekiwań. Po publikacji danych inflacyjnych rynki finansowe nasiliły oczekiwania co do tempa podwyżek stóp przez Fed, a część inwestorów wycenia obecnie nawet zwyżkę kosztu pieniądza o 1,00 pkt proc., choć realizacja tych oczekiwań stałaby w sprzeczności ze spodziewanym przez część członków Fed spowolnieniem w przyszłości tempa zacieśniania monetarnego.

Decyzję poznamy w środę o godz. 20:00, a w centrum uwagi będzie też wystąpienie J.Powella na konferencji, która w wymowie nie powinna różnić się od wniosków z prelekcji w Jackson Hole. W środę poznamy także nową projekcje makroekonomiczną. Najciekawszy będzie tzw. wykres dot-plot prezentujący oczekiwania członków Rezerwy Federalnej co do poziomu stóp w przyszłości. Spodziewamy się wzrostu prognoz stóp procentowych na koniec 2022, jak i 2023 r. względem rundy w czerwcu. Obecnie rynku finansowe wyceniają szczyt stóp procentowych Fed na przełomie 2022 i 2023 r. na poziomie 4,25-4,50% oraz rozpoczęcia obniżek stóp pod koniec 2023 r. W naszej ocenie scenariusz ten staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Zobacz także: Narodowa gospodarka ledwo zipie? GUS opublikował szereg mega istotnych danych

 

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 6

 

EUR/PLN

Złoty rozpoczyna czwarty już tydzień, w trakcie którego porusza się wokół poziomu 4,71 z zachowaniem niewielkiej zmienności. Źródłem stabilizacji są przede wszystkim ograniczone zmiany eurodolara, które są obecnie kluczowe dla zrozumienia zachowania złotego, ale i co do zasady także i pozostałych walut emerging markets. Polska waluta zachowuje spokój również w obliczu ustabilizowania się oczekiwań co do docelowego poziomu stopy procentowej w kraju, po tym jak szereg wypowiedzi przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, w tym prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz napływające dane makro sugerują bliski kres zacieśniania monetarnego. Jak wspomnieliśmy bieżąca korelacja wyceny złotego z zachowaniem pary EUR/USD jest ścisła i to w notowaniach eurodolara szukać należy odpowiedzi co do przyszłego kierunku wyceny polskiej waluty. Uważamy, iż ten tydzień z uwagi na zaplanowane posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej może tchnąć nieco więcej zmienności w globalne rynki finansowe, a tym samym i na nasz lokalny rynek walutowy. Wiele zależeć będzie jednak od determinacji Fed do walki z inflacją. Zakładając, iż narracja FOMC nie nasili dotychczasowych oczekiwań co do docelowej stopy procentowej w USA liczymy na wzrost notowań eurodolara, a tym samym ponowną walkę kursu EUR/PLN o skuteczne zejście poniżej bariery 4,70 (począwszy od drugiej połowy tygodnia). Rozbudowany zestaw krajowych danych powinien zaś pozostawać neutralny dla złotego, gdyż nie zmieni on obecnego nastawienia RPP.

Zobacz także: Ile kosztuje euro? Kurs euro (prognoza) 20.09.2022. Dzieje się na FOREX

 

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 7

 

USD/PLN

Stabilizacja złotego w połączeniu z niewielkimi wahaniami eurodolara (przynajmniej przez pierwszą połowę tego tygodnia) zadecyduje o ograniczonych ruchach kursu USD/PLN w najbliższych dniach. Na gruncie analizy technicznej poziom 4,7488 skutecznie studzi presję wzrostową natomiast 4,6416 zabezpiecza – od dołu – przed potencjalną zniżką. Ryzykiem dla naszego scenariusza pozostają zmiany rynkowe będące reakcją na wynik środowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Zobacz także: Ile kosztuje dolar? Kurs dolara (prognoza) 20.09.2022. Notowania walutowe - komentarz i analiza

 

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 8

 

EUR/USD

Kurs EUR/USD rozpoczyna kolejny tydzień poruszając się wokół parytetu. Za najważniejsze wydarzenie najbliższych dni należy uznać wynik posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej (oczekiwany wzrost stóp procentowych o 75 pkt. baz.) oraz narrację przedstawicieli Fed do walki z inflacją. Uważamy, iż zgodna z oczekiwaniami decyzja oraz prawdopodobny brak nasilenia rynkowych oczekiwań co do docelowego poziomu stopy procentowej zadecydować może o powrocie notowań powyżej parytetu (oznaczałoby to nieznaczny ruch w górę). Tym bardziej, iż globalne nastroje są nieco lepsze niż w ub. tygodniu po zakończeniu lockdownu w jednej z chińskiej prowincji oraz enigmatycznych wypowiedziach prezydenta Ukrainy o możliwości odzyskania Krymu na drodze dyplomatycznej. Przeciwwagą dla trendu wzrostu notowań eurodolara mogą okazać się zaś piątkowe wstępne odczyty indeksów PMI w Europie wskazujące na systematycznie pogarszający się obraz koniunktury. W efekcie nawet w obliczu spodziewanej zwyżki notowań eurodolara jej zakres nie powinien być znaczący.

Zobacz także: Kurs euro do dolara: prognoza! Analiza głównej pary walutowej EUR/USD (20.09.2022)

 

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 9

 

10Y PL (%)

Rentowność polskiej 10-latki oscyluje wokół poziomu 6% zachowując stosunkowo niewielką zmienność. Z jednej strony jest to wynikiem dość racjonalnego w naszego ocenie zdyskontowania przez bazowe rynki długu najbardziej prawdopodobnego poziomu docelowych stóp procentowych w USA i strefie euro. Z drugiej zaś oczekiwania co do krajowej stopy referencyjnej nie są już tak silnie zmienne i krzepną obecnie - co pokazują kontrakty FRA 4x7 - na poziomie 7,25% (nasz prognoza to 7,0%). Niewielkiej zmienności w tym zakresie sprzyjają komentarze członków RPP oraz dane świadczące o hamowaniu gospodarki. W ubiegłym tygodniu czynnikiem stabilizującym wycenę SPW był dodatkowo przetarg zamiany obligacji a jego wpływ może być rozciągnięty także na trwający tydzień. Podsumowując, w naszej ocenie wycenie 10-latki bliżej obecnie do marazmu niż do gwałtownych wahań obserwowanych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Nerwowości inwestorów nie wzbudzają nawet coraz hojniejsze rządowe programy osłonowe – jak ostatni w przypadku przyszłorocznych cen energii elektrycznej. W rezultacie trudno obecnie o czynniki mogące zmienić horyzontalny trend notowań długiego końca krajowej krzywej.

Zobacz także: Obligacje: dług nadal pod presją - wyprzedaż jest kontynuowana

 

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 10

 

10Y DE (%)

Rentowność Bunda kontynuuje podróż w kierunku bariery 2% w ślad za coraz mocniej akcentowaną gotowością przez Europejski Bank Centralny do walki z inflacją poprzez cykl podwyżek stóp procentowych. W efekcie inwestorzy coraz bardziej agresywnie – nawet w obliczu ryzyka recesji – wyceniają perspektywę zacieśniania monetarnego w strefie euro. Dodatkowo niemieckie programy fiskalne zmierzające do ograniczenia wpływu rosnących cen energii powodują prowzrostową presję na rentowność Bunda. O ile uważamy, iż trend zwyżki dochodowości ma szansę być kontynuowany, to jego zakres jest umiarkowany a ograniczać go będą prawdopodobnie słabe dane ze strefy euro (w tym piątkowe odczyty PMI).

Zobacz także: Niemieckie dziesięcioletnie obligacje skarbowe - jak spekulować z dźwignią na Bundach?

 

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 11

 

10Y US (%)

Wynik posiedzenia Fed będzie wyznacznikiem dla wyceny Treasuries w tym tygodniu. W naszej ocenie trudno będzie jednak przebić dotychczasowe oczekiwania inwestorów co do całości cyklu, stąd nawet podwyżka kosztu pieniądza o 75 pkt. baz. może być niewystarczająca do kontynuowania trendu wzrostu rentowności. Naszym scenariuszem bazowym na najbliższe dni pozostaje zatem stabilizacja wyceny 10- latki USA.

Zobacz także: Kursy euro, dolara, franka, złotego - zobacz, co będzie działo się z tymi walutami

 

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 12

 

Wykres tygodnia

W środę decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie amerykański Fed. Rynkowy konsensus zakłada wzrost kosztu pieniądza o 75 pkt. baz. do przedziału 3,00- 3,25%. W naszej ocenie nawet jastrzębia retoryka FOMC nie będzie wystarczająca, by nasilić rynkowe oczekiwania co do docelowego poziomu stopy w całym cyklu. Od lipcowego posiedzenia FOMC wzrosły one znacząco.

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 5

 

Dane i prognozy

Kursy walut 21.09.: kryzys? Euro może nas mocno zaskoczyć, będzie się działo! Zobacz, ile za jedną koronę (NOK), rubla (RUB), jena (JPY), forinta (HUF), euro (EUR), funta (GBP), dolara (USD), franka (CHF) - 1

 

Zobacz także: Kurs funta bronił się przez 37 lat, niestety nie wytrzymał. GBPUSD okopuje poziomy z 1985 roku

 

 

 

*************

Kursy średnie walut obcych – tabela A 

 

bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 10):

Tabela nr 183/A/NBP/2022 z dnia 2022-09-21

Nazwa waluty

Kod waluty

Kurs średni

bat (Tajlandia) 1 THB 0,1289
dolar amerykański 1 USD 4,7919
dolar australijski 1 AUD 3,1936
dolar Hongkongu 1 HKD 0,6105
dolar kanadyjski 1 CAD 3,5796
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,8202
dolar singapurski 1 SGD 3,3895
euro 1 EUR 4,7449
forint (Węgry) 100 HUF 1,1771
frank szwajcarski 1 CHF 4,9687
funt szterling 1 GBP 5,4289
hrywna (Ukraina)*) 1 UAH 0,1258
jen (Japonia) 100 JPY 3,3328
korona czeska 1 CZK 0,1924
korona duńska 1 DKK 0,6381
korona islandzka 100 ISK 3,3772
korona norweska 1 NOK 0,4632
korona szwedzka 1 SEK 0,4351
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6308
lej rumuński 1 RON 0,9595
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,4260
lira turecka 1 TRY 0,2616
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,3861
peso chilijskie 100 CLP 0,5135
peso filipińskie 1 PHP 0,0827
peso meksykańskie 1 MXN 0,2395
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2703
real (Brazylia) 1 BRL 0,9317
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0523
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,1951
rupia indyjska 100 INR 5,9926
won południowokoreański 100 KRW 0,3435
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,6796
SDR (MFW) 1 XDR 6,1534

*) kurs UAH z dnia 29.07.2022 r.

 

 

Kurs dolara: ile kosztuje jeden dolar?

Źródło: Narodowy Bank Polski

  

Kurs funta: ile kosztuje jeden funt?

Źródło: Narodowy Bank Polski

 

Kurs euro: ile kosztuje jedno euro?

Źródło: Narodowy Bank Polski


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk