• Odbierz prezent
Kursy walut 17.02.: ogromne zawirowania na dolarze, euro i walutach EM! Zobacz, ile dziś zapłacisz za jednego franka (CHF), funta (GBP), forinta (HUF), euro (EUR), dolara (USD) oraz rubla (RUB)
fot. Materiał własny

W środę nie doszło do istotnych zmian kursu złotego, co powodowało, że pary EUR/PLN oraz USD/PLN utrzymywały się odpowiednio blisko poziomów 4,49 oraz 3,95. Jednak niepokojąca sytuacja geopolityczna powodowała w czwartek rano wzrost obu par o blisko 2 gr.

rentowności obligacji

Wydarzeniem, które przyciągało uwagę na polskim rynku finansowym był wyrok TSUE na temat powiązania wypłat funduszy Unii Europejskiej z przestrzeganiem mechanizmu praworządności. Trybunał oddalił skargi wniesione przez Polskę i Węgry na temat wspomnianego mechanizmu. Wpływ na notowania złotego z tytułu tego orzeczenia był umiarkowany, a nieco większa przecena widoczna była na węgierskim forincie co może być związane ze zbliżającymi się tamtejszymi wyborami parlamentarnymi (4 kwietnia). W krótkim terminie oczekujemy utrzymania kursu EUR/PLN w pobliżu poziomu 4,50.

stopy procentowe FED

Na rynku walutowym wciąż zmienność jest w dużym stopniu uzależniona od napięcia geopolitycznego między Ukrainą a Rosją. Po krótkotrwałej poprawie nastrojów w związku z rzekomym wycofaniem rosyjskich wojsk spod granicy z Ukrainą, w czwartek sentyment ponownie się pogorszył wraz z doniesieniami o użyciu ognia w obrębie tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. W wyniku takich informacji doszło do ponownego osłabienia walut EM.

notowania kursów walut NBP

Kurs EUR/USD utrzymywał się powyżej poziomu 1,13, a publikacją minutes z ostatniego posiedzenia FOMC nie wpłynęła istotnie na notowania. Zapiski pokazały, że Fed zamierza wycofać wsparcie monetarne w tym monetarne, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie we wzroście stóp procentowych. Fed nie przedstawił skai oczekiwanego zacieśnienia swojej polityki, a ścieżka działań będzie uzależniona od napływających danych

notowania skarbowych papierów wartościowych

Na krajowym rynku stopy procentowej środa przyniosła stabilizację krzywej dochodowości IRS i lekki spadek notowań obligacji skarbowych. Instrumenty wyceniają wzrost stopy referencyjnej NBP w ciągu najbliższych trzech posiedzeń RPP do 4,50%. Oznacza to, że w okresie do maja Rada musiałaby podnosić stopy dwukrotnie o 50 pb. i raz o 75 pb. Wydaje się, że wyceniony został agresywny scenariusz, szczególnie po ostatnim zgodnym z oczekiwaniami odczycie styczniowej inflacji, oczekiwanym spadku ścieżki inflacji w kolejnych miesiącach i coraz silniejszej tendencji do aprecjacji złotego (wspieranej przez bank centralny). W środę spadkowi rentowności papierów sprzyjać mogła poprawa nastrojów w Europie, do której doszło m.in. dzięki umiarkowanym wypowiedziom kilku przedstawicieli EBC.

kursy walut NBP

Istotne znaczenie w czwartek będzie miała publikacja tygodniowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Warto wspomnieć, że gdyby nie konieczna w ostatnich kwartałach kontynuacja odbudowy zatrudnienia po pandemii, to Fed zapewne szybciej rozpocząłby proces zaostrzania polityki pieniężnej i redukcji programu skupu aktywów. Liczba raportowanych nowych zasiłków dla bezrobotnych w ostatnich miesiącach spadła do poziomów z początku 2020 r., jednocześnie oscylując w pobliżu historycznych minimów.

 

 

Mocne dane z amerykańskiego rynku pracy teoretycznie powinny ciągnąć w górę krzywe dochodowości w USA, a w konsekwencji dochodowości instrumentów na świecie. Trzeba jednak pamiętać, że rynek już wycenił wzrost stóp procentowych w USA o 25 pb. na prawie każdym z siedmiu tegorocznych posiedzeń Fed (w marcu nawet o blisko 50 pb.). Ewentualne przesunięcie w górę krzywych dochodowości w USA sprzyjać będzie powrotowi rentowności polskich obligacji w kierunku 4,0%.

kursy walut i złota


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk