• Odbierz prezent
Kursy walut 09.08.: zobacz, ile kosztuje jeden rubel, funt, frank, jen, forint, korona, dolar
fot. Zobacz, ile kosztuje jeden rubel, funt, frank, jen, forint, korona, dolar
  • Rynek stopy procentowej - Otoczenie rynkowe wciąż pozostaje sprzyjające dla polskich obligacji.
  • Rynek walutowy - Rynek walutowy konsoliduje się przed lipcowym odczytem amerykańskiej inflacji.

 

 

Początek tygodnia przyniósł stabilizację kursów EUR/PLNUSD/PLN w pobliżu poziomów odpowiednio 4,70 oraz 4,60 w wyniku braku nowych, istotnych impulsów rynkowych.

notowania kursów walutowych z FOREX - ile za waluty?

 

Pozytywny sentyment inwestycyjny dominujący na rynkach giełdowych oraz pusty, poniedziałkowy kalendarz ekonomiczny sprzyjały utrzymaniu się notowań złotego w pobliżu osiągniętych w ubiegłym tygodniu mocniejszych poziomów. Stabilizacji kursów par złotowych sprzyja też utrzymująca się konsolidacja na parze EUR/USD w pobliżu poziomu 1,02 oraz charakterystyczna dla szczytu sezonu wakacyjnego obniżona zmienność na rynkach. Istotnego podwyższenia zmienności można spodziewać się dopiero w środę po południu za sprawą publikacji lipcowego odczytu amerykańskiej inflacji CPI. Stąd w najbliższych dniach oczekujemy dalszej stabilizacji kursów EUR/PLN oraz USD/PLN odpowiednio w pobliżu poziomów 4,70 i 4,60 z asymetrycznym ryzykiem kliku-groszowego odbicia w górę w przypadku utrzymania się presji inflacyjnej w USA, co dawałoby zielone światło Fed do kontynuacji dynamicznego zacieśniania pieniężnego.

kurs euro, kurs dolara, kurs złota, ceny ropy

 

Zobacz też: Kursy walut: zmiany kursów na FOREX - to dopiero początek?

 

We wtorek najciekawszym wydarzeniem w naszym regionie będzie lipcowy odczyt inflacji CPI na Węgrzech a ekonomiści spodziewają się jej wyraźnego wzrostu w lipcu do 13,1% r/r z 11,7% r/r w czerwcu. Dane te będą rozpatrywane w kontekście kontynuacji stromej ścieżki wzrostu węgierskich stóp procentowych, które po ostatniej podwyżce o 100 pb. przekroczyły już poziom 10%. Pomimo pozytywnej reakcji forinta na te agresywne podwyżki stóp jego dalszą aprecjacje względem euro będzie hamował brak porozumienia Węgier z KE w sprawie unijnych funduszy odbudowy oraz pogarszający się deficyt handlowy w wyniku wysokich cen gazu.

kurs forinta do euro - wykres

 

Na krajowym rynku stopy procentowej poniedziałkowa sesja przyniosła ograniczone zmiany krzywych dochodowości, z lekką przewagą ich spadków. Podobne trendy dominowały w Europie, gdzie przy braku istotnych wydarzeń dochodowości obligacji wykazywały tendencję spadkową. Warto zwrócić uwagę, że zapowiedzi wprowadzenia przez EBC specjalnych mechanizmów chroniących europejski rynek długu przyczyniły się do wyraźnej poprawy wyceny obligacji w strefie euro. Spread pomiędzy rentownościami papierów Włoch i Niemiec w sektorze 10 lat utrzymuje się lekko powyżej 200 pb., natomiast wyceny obligacji greckich i włoskich w ostatnich tygodniach właściwie zrównały się.

rentowność 10-letnich obligacji włoskich

 

Zobacz też: Prognozy dla stóp i walut (z komentarzem)

 

 

W perspektywie najbliższych dni nie zaplanowane zostały wydarzenia, które mogłyby zmienić nastroje na polskim rynku długu. Lokalnie najciekawiej zapowiadają się publikacje finalnych danych nt. lipcowej inflacji (istnieje pewna szansa na korektę w dół wskaźnika), a także aukcja zamiany. Warto wspomnieć, że Ministerstwo Finansów nie oferuje już możliwości odkupu papierów serii WZ z dłuższymi terminami wykupu niż 2022 r. Jest mało prawdopodobne, aby oba wydarzenia miały istotniejszy wpływ na notowania.

 

 

Polski rynek pozostanie bardziej pod wpływem trendów globalnych. Z kolei na świecie uwaga inwestorów będzie skupiona na danych nt. lipcowej inflacji z USA (10 VIII). Oczekiwany jest jej spadek poniżej 9% w ujęciu rocznym, co wraz ze spadającymi cenami surowców na świecie zwiększa prawdopodobieństwo globalnego wyhamowania inflacji w dalszej części roku. Przy wsparciu sprzyjającego otoczenia rynkowego rentowności 2-letnich polskich obligacji mogą spaść poniżej 6,50%, a 10-letnich poniżej 5,45%. Po ostatnich gwałtownych spadkach krzywych dochodowości w Polsce skala zmian powinna być jednak ograniczona.

notowania skarbowych papierów wartościowych i kontraktów IRS

 


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk