• Odbierz prezent
Kursy walut 09.03.: mocne spadki na euro i dolarze - wyraźne umocnienie złotego! Zobacz, ile dziś zapłacisz za jednego dolara (USD), funta (GBP), rubla (RUB), franka (CHF), euro (EUR) oraz koronę (CZK)
fot. Kursy walut 09.03.: mocne spadki na euro i dolarze - wyraźne umocnienie złotego!

Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła pierwsze od połowy lutego wyraźne umocnienie złotego w wyniku odreagowania na mocno wyprzedanych przez konflikt na Ukrainie aktywach. Kurs EUR/PLN spadł z okolic szczytu 5,00 w pobliże poziomu 4,87 a kurs USD/PLN spadł w pobliże poziomu 4,46 podczas gdy kurs EUR/USD wzrósł w okolicę poziomu 1,09. 

poziom stóp procentowych w Polsce

RPP podwyższyła główną stopę procentową o 75 pb. do 3,5%, powyżej konsensusu ekonomistów wskazującego na wzrost o 50 pb. Po decyzji RPP złoty zareagował jednak początkowo lekkim osłabieniem co może sugerować, że uczestnicy rynku liczyli na mocniejszy ruch ze strony Rady (100 pb. a nawet 125 pb.), na który ostatnio wskazywała część ekonomistów. Za takim ruchem mogła również przemawiać przedstawiona przez Radę nowa projekcja średniorocznej inflacji na 2022 r. zrewidowana w górę z przedziału 5,1%-6,5% do przedziału 9,3-12,2%.

notowania kursów walutowych

Rynki finansowe poszukują przesilenia w trwającej już prawie 2 tygodnie wojnie stąd też rysująca się perspektywa negocjacji Rosji z Ukrainą przy udziale państw trzecich takich jak Izrael czy Turcja, bez względu na nikłe szanse wypracowania kompromisu, spowodowały istotne odreagowanie na mocno wyprzedanych aktywach, w tym walutach regionu Europy Środkowo – Wschodniej. Jednak wtorkowy ruch można traktować na razie jedynie jako korektę silnej przeceny gdyż nad rynkami wciąż ciąży ryzyko dalszej eskalacji konfliktu oraz cenowego szoku surowcowego w przypadku zablokowania przez Europę możliwości eksportu rosyjskiej ropy i gazu. Stąd oczekujemy, że w najbliższych dniach notowania złotego będą podlegały wysokiej zmienności z szansą na kontynuację zapoczątkowanego we wtorek umocnienia ale również ryzykiem zaliczenia kolejnych minimów w przypadku wystąpienia opisanych zagrożeń.

notowania skarbowych papierów wartościowych

Na krajowym rynku stopy procentowej we wtorek notowania obligacji i kontraktów IRS znajdowały się pod wpływem czynników lokalnych. Krzywe dochodowości raczej spadały, podczas gdy na świecie w tym samym czasie dominowała tendencja wzrostowa. Krajowi inwestorzy czekali na decyzję RPP i obserwowali notowania złotego. Dzięki aprecjacji waluty przed decyzją Rady doszło do spadku oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Decyzja RPP tylko krótkoterminowo wsparła ten ruch. Pozytywna pierwsza reakcja rynku wynikała stąd, że niektórzy obawiali się ruchu o przynajmniej 100 pb. Ostatecznie jednak krzywe wzrosły.

stopa referencyjna w Polsce

Poza samą decyzją RPP, istotną dla perspektyw rynku będzie środowa konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego i zachowanie się złotego. Wtorkowa decyzja pokazała, że bank centralny przyspieszył cykl podwyżek stóp. Powodem zmiany tempa cyklu mogły być zarówno skorygowane w górę oczekiwania w zakresie inflacji jak i deprecjacja złotego. Rynek wycenia wzrost stopy referencyjnej NBP wyraźnie powyżej 5,00% na majowym posiedzeniu. Oznacza to, że Rada musiałaby podwyższyć stopy po 75 pb. na dwóch najbliższych posiedzeniach, czego w świetle ostatniej decyzji nie można wykluczyć.

notowania walut dziś

Kierunki zmian w polityce pieniężnej będą jednak w dużej mierze uzależnione od kursu złotego, co sugeruje komunikat po posiedzeniu. Istotne jest też to, że RPP pozostawiła przestrzeń dla dalszych decyzji. Ten komunikat zapewne zostanie wzmocniony w środę przez prezesa NBP. W efekcie rentowności obligacji skarbowych na środku krzywej dochodowości mogą w najbliższych dniach utrzymywać się blisko 5%. Warto zwrócić też uwagę na skorygowane w dół prognozy dotyczące PKB w kolejnych latach.

kurs złota, ceny walut, notowania indeksów


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk