• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Kursy euro, funta i liry reagują na działania banków centralnych

Dzisiejsze decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych nie okazały się zaskoczeniem w przypadku Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego. Reakcje kursów euro i dolara i tak miały istotne znaczenie z perspektywy technicznej. Zaskoczył za to bank centralny Turcji, który swoim działaniem umocnił lirę.

 

Przewidywalny ruch EBC

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.” – wskazano w części komunikatu dotyczącej poziomu stóp procentowych.

Najistotniejszym elementem powyższego fragmentu komunikatu EBC jest wskazanie na utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych przynajmniej do lata 2019. To właśnie ten termin sprawia, że oczekiwania ekonomistów mocno wskazują na podwyżkę stopy depozytowej wrześniu, a refinansowej w grudniu przyszłego roku.

 

„Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca bieżącego miesiąca. Co do okresu po  wrześniu 2018, miesięczna kwota zakupów aktywów netto do końca grudnia 2018 zostanie przez Radę obniżona do 15 mld euro, a następnie, zgodnie z przewidywaniami Rady – o ile średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych – zakupy aktywów netto zostaną zakończone.” – wskazano w części komunikatu odnoszącej się do programu QE.

Plany dotyczące wygaszenia programu QE z końcem roku zostały tym samym podtrzymane. Nie oznacza to jednak, że w przyszłym roku EBC nie będzie aktywny na wtórnym rynku obligacji państwowych. Bank centralny będzie reinwestował na rynku środki z zapadających papierów. W opublikowanym dziś komunikacie nie podano jednak nowych szczegółów dotyczących tego procesu.

„Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.” – czytamy w komunikacie.

 

Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami, ale ostrożnie

MPC (Monetary Policy Committee), czyli organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej Banku Anglii, jednogłośnie zadecydował o pozostawieniu stóp procentowych na obecnym poziomie (0,75%). Podobnie jak w przypadku decyzji EBC był to ruch oczekiwany. Brak zmiany poziomu stóp był w tym przypadku o tyle prawdopodobny, że na poprzednim posiedzeniu decyzyjnym dokonano podwyżki stóp, a kolejna spodziewana jest dopiero na II kwartał przyszłego roku.

W komunikacie do decyzji wskazano ponownie, że przyszłe podwyżki stóp procentowych będą stopniowe i ograniczone. Odnotowano, że gospodarka rozwijała się od czasu ostatniego posiedzenia MPC raczej zbieżnie z prognozami banku centralnego. Wskazano przy tym na szereg ryzyk dla perspektyw gospodarczych. Wymieniono w nich pogarszające się wskaźniki wzrostu dla gospodarek wschodzących, a także protekcjonizm ze strony Stanów Zjednoczonych i Chin.

 

EUR/GBP po decyzjach banków centralnych

Funt osłabiał się po dzisiejszej decyzji BoE, ale nieznacznie i krótko. Taka reakcja rynku może wynikać z dość ostrożnej postawy decydentów. Później jednak zaczął się umacniać dzięki pozytywnym informacjom dotyczącym brexitowych negocjacji.

Euro z kolei praktycznie nie zareagowało na treść komunikatu EBC, ale podczas konferencji prasowej z udziałem Mario Draghiego kurs tej waluty zaczął wyraźnie rosnąć.

Dzisiejsze wydarzeni nie są korzystne dla scenariusza spadkowego na rynku EUR/GBP, związanego z formacją RGR. Są za to korzystne dla scenariusza utrzymania trendu wzrostowego. Utrzymane zostało bowiem silne wsparcie przy poziomie 0,8890. Świece typu doji, które widzimy na wykresie dziennym świadczą o możliwym zwrocie na rynku po wcześniejszej korekcie spadkowej.

 

Kurs euro do funta broni ważnego wsparcia

Kurs euro do funta broni ważnego wsparcia

 

Turcja zaskakuje

Choć EBC i BoE nie zaskoczyli swoimi decyzjami dotyczącymi polityki pieniężnej, to zmienność na rynku walutowym wyraźnie podkręcił Bank Centralny Republiki Turcji. Zdecydował się on podnieść benchmarkową stopę procentową z 17,75% do 24,00%. Jest to działanie wbrew naciskom Recepa Erdogana, który nie chce by stopy procentowe w Turcji były podnoszone. Rynki spodziewały się, że bank centralny pokaże prezydentowi, że jest niezależną instytucją, ale spodziewały się podwyżki stóp tylko do poziomu 22,00%.

Decyzja banku centralnego wyraźnie umocniła lirę. Przed decyzją banku centralnego kurs dolara amerykańskiego do liry tureckiej kształtował się powyżej poziomu 6,40, by po podwyżce stóp procentowych spaść do okolic okrągłego poziomu 6,00.

 

Kurs dolara amerykańskiego do liry tureckiej reaguje na podwyżkę stóp w Turcji

Kurs dolara amerykańskiego do liry tureckiej reaguje na podwyżkę stóp w Turcji


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk