• Odbierz prezent
Kursy dolara, jena i franka silne. Słabość funta. Sytuacja na rynkach

Dolar korzysta na podbiciu awersji do ryzyka, jaka ma miejsce po szeregu informacji nt. wzrostu zakażeń COVID-19. Przez weekend odnotowano ich rekordową ilość  w USA (20 stanów poinformowało o wzroście zakażonych), a negatywne informacje napływają też z Japonii, czy wreszcie Chin. Liczba osób zarażonych na targu w Pekinie wzrosła łącznie do 79 - władze zarządziły jego zamknięcie i nałożyły lockdown na niektóre dzielnice mieszkalne, ale jednocześnie szybko zidentyfikowały narażone osoby. Inwestorzy zaczynają się obawiać, że podobne ograniczenia zaczną być nakładane przez władze (także w innych krajach), coraz częściej w związku z pojawiającymi się przypadkami drugiej fali. Ta niepewność, zwłaszcza po stronie konsumentów, może podkopać perspektywy ożywienia gospodarczego.

Poza dolarem dobrze zachowują się pozostałe bezpieczne przystanie (CHF i JPY), najsłabsze są wrażliwe na ryzyko korony skandynawskie, ale i też waluty surowcowe (AUD, NZD, CAD). Słaby jest też funt - w tym tygodniu mają mieć miejsce kluczowe negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską dotyczące nowej umowy handlowej z udziałem premiera Johnsona i szefowej KE (von der Leyen). Szanse na reset w relacjach są jednak niewielkie, a prasa donosi, jakoby Johnson ma dać wyraźnie do zrozumienia, że okres przejściowy nie zostanie wydłużony, a porozumienie z UE powinno zostać dopięte do jesieni. Tym samym ryzyko bezumownego rozwodu od stycznia wyraźnie rośnie.

Okiem analityka – teraz czas na działania rządów

Ostatnie dni to szybkie dostosowanie się do nowej rzeczywistości z tzw. pełzającą pandemią, czynnikiem za sprawą którego na rynkach zagości niepewność, z którą pewnie będziemy musieli się oswoić. Trudno ocenić jak będzie wyglądać druga fala zakażeń COVID-19, która prędzej czy później i tak by się pojawiła biorąc pod uwagę masowe poluzowanie obostrzeń i odmrażanie gospodarek i jaką formę działania przyjmą decydenci. Niechęć przed powrotem do masowego lockdownu będzie duża (dla Trumpa oznaczałaby niemal pewną przegraną w listopadowych wyborach), ale wciąż jest to najbardziej efektywny mechanizm szybkiego ograniczenia transmisji wirusa (na powszechną inwigilację zachodnie społeczeństwa się nie zgodzą). Dla gospodarki taka pełzająca pandemia i utrzymująca się niepewność, to jeden z najgorszych wariantów, bo najpewniej szybko znajdzie przełożenie w gorszych nastrojach konsumenckich i niższej dynamiki konsumpcji. Co dalej? O ile w pierwszej fali pandemii kluczowe było wsparcie ze strony banków centralnych, o tyle teraz istotne może być to, co jeszcze do zaoferowania mogą mieć rządy - pakiety fiskalne i masowe inwestycje mogą być nowym kołem zamachowym. Tyle, czy jest to możliwe biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z finansów publicznych, oraz skali już podjętych do tej pory działań?

 Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk