• Odbierz prezent
Kurs złotego potężnie w górę? Notowania euro mogą pikować w dół! Zerknij na zmiany jakie zaszły i do jakich może dojść na rynku walutowym [EURPLN, EURUSD, EURCHF]
fot. freepik.com

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5847 (umocnienie złotego o 0,4%). W pierwszej części tygodnia obserwowane było znaczące osłabienie złotego, czemu sprzyjała podwyższona światowa awersja do ryzyka odzwierciedlana wzrostem indeksu VIX.

Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku osłabienia złotego jest również narastający dysparytet stóp procentowych w regionie (stabilizacja stóp procentowych w Polsce przy ich wzroście w Czechach i na Węgrzech).

 

Kurs złotego potężnie w górę? Notowania euro mogą pikować w dół! Zerknij na zmiany jakie zaszyły i jakie mogą zajść na rynku walutowym [EURPLN, EURUSD i EURCHF] - 1

 

W czwartek doszło umocnienia złotego w reakcji na publikację Minutes z wrześniowego posiedzenia RPP

Jego treść wskazywała, że rośnie grupa członków Rady opowiadających się za podwyżkami stóp procentowych w Polsce. W piątek umocnienie złotego utrzymało się, czemu sprzyjała publikacja wyższych od konsensusu krajowych danych o inflacji, co dodatkowo nasiliło oczekiwania części inwestorów na podwyżki stóp procentowych w Polsce.

 

Kurs złotego potężnie w górę? Notowania euro mogą pikować w dół! Zerknij na zmiany jakie zaszyły i jakie mogą zajść na rynku walutowym [EURPLN, EURUSD i EURCHF] - 2

 

Ze względu na wspomniany wyżej wzrost światowej awersji do ryzyka w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z przepływem kapitału do tzw. bezpiecznych przystani (USA, Szwajcaria). W efekcie przez cały tydzień obserwowany był spadek kursów EURUSD i EURCHF.

 

Kurs złotego potężnie w górę? Notowania euro mogą pikować w dół! Zerknij na zmiany jakie zaszyły i jakie mogą zajść na rynku walutowym [EURPLN, EURUSD i EURCHF] - 3

 

Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy jest neutralna dla kursu złotego

W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Uważamy, że jego gołębi wydźwięk może przyczynić się do osłabienia złotego. Dopuszczamy jednak realizację scenariusza, w którym wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP będzie jastrzębi, co może doprowadzić do umocnienia złotego.

 

 

Piątkowa publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, w przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu prognozy, nie będzie miała istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. W sytuacji, w której dane okazałyby się wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku mogą one doprowadzić jednak do umocnienia kursu polskiej waluty.

 

Kurs złotego potężnie w górę? Notowania euro mogą pikować w dół! Zerknij na zmiany jakie zaszyły i jakie mogą zajść na rynku walutowym [EURPLN, EURUSD i EURCHF] - 4

 

Posiedzenie RPP może przyczynić się do spadku stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,38 (wzrost o 28 pb), 5-letnie do 1,97 (wzrost o 24 pb), a 10-letnie do 2,30 (wzrost o 23 pb). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem stawek IRS na całej długości krzywej. W pierwszej części tygodnia było to wzrost w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy), któremu sprzyjają oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne w obliczu rosnącej inflacji.

 

Kurs złotego potężnie w górę? Notowania euro mogą pikować w dół! Zerknij na zmiany jakie zaszyły i jakie mogą zajść na rynku walutowym [EURPLN, EURUSD i EURCHF] - 5

 

Podczas gdy w drugiej części tygodnia na rynkach bazowych doszło korekty,

to w przypadku polskiego rynku wzrost stawek IRS przyspieszył, do czego przyczyniła się publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia RPP (patrz wyżej). W piątek dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS była publikacja wyższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji, co jeszcze bardziej nasiliło oczekiwania części inwestorów na podwyżki stóp procentowych w Polsce. W efekcie doszło do wzrostu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk