• Odbierz prezent
Kurs funta stabilny. Dolar nowozelandzki najsłabszą walutą. Sytuacja na rynkach

Większa awersja do ryzyka na globalnych rynkach na powrót podbija dolara, chociaż zmiany nie są duże – pewnym obciążeniem są spekulacje związane z ujemnymi stopami procentowymi w USA (nasiliły się po wczorajszych odczytach inflacji CPI za kwiecień), chociaż kolejni członkowie FED w swoich wystąpieniach odrzucają taki scenariusz, uznając go wręcz za szkodliwy (Mester).

Najsłabszą walutą dzisiaj rano jest dolar nowozelandzki, po tym jak RBNZ nie wykluczył w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu możliwości dalszych cięć stóp procentowych (obecnie 0,25 proc.), w tym do wartości ujemnych. Jednocześnie do 60 mld NZD z 33 mld NZD zwiększona została skala zakupu aktywów. 

Większa awersja do ryzyka to wynik nałożenia się dwóch rzeczy. Ostrzeżeń „głównego lekarza” USA, które padły wczoraj wieczorem w Kongresie – dr Anthony Fauci przestrzegł amerykańską administrację przed nazbyt pośpiesznym luzowaniem restrykcji, gdyż może to doprowadzić wcześniejszego nawrotu pandemii. Drugi wątek to działania amerykańskiego Senatu, który według doniesień pracuje nad szeregiem ustaw mających pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za niedopatrzenia przy pandemii koronawirusa, ale i też powraca wątek praw człowieka (mniejszość Ujgurów).  Jedna z poprawek zakładałaby, że Donald Trump mógłby nałożyć sankcje, jeżeli chińskie władze odmawiałyby współpracy przy wyjaśnieniu wątpliwości związanych z COVID-19. Te negatywne informacje z Senatu nieco równoważą doniesienia o szykowanym przez Demokratów w  Izbie Reprezentantów, kolejnym pakiecie wsparcia, który mógłby przekroczyć 3 bln USD. Niemniej nie będzie on głosowany w tym tygodniu, a Republikanie i otoczenie Trumpa są zdania, że na razie warto ocenić, jaki efekt przyniosły dotychczasowe działania.

Stabilnie zachowuje się dzisiaj funt, który nie stracił po informacjach, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie ponad 6-krotnie wyższy od założeń stworzonych przed pandemią i wyniesie 337 mld GBP.  Kanclerz Skarbu już zapowiedział plany ograniczenia wydatków i wzrostu podatków. Jednocześnie przez pandemię najprawdopodobniej nie uda się w tym roku dopiąć umowy handlowej pomiędzy USA, a Wielką Brytanią. W szeregu negatywnych informacji jest tez ta pozytywna – odczyt PKB w II kwartale wyniósł -2,0 proc. k/k wobec szacowanych -2,6 proc. k/k, a w ujęciu rocznym spadł o 1,6 proc. r/r (szacowano -2,1 proc. r/r).

OKIEM ANALITYKA – Co zrobi dzisiaj Powell?

Wątpliwości, co do zbyt szybkiego odmrażania amerykańskiej gospodarki, jakie padły wczoraj ze strony dr. Fauciego, zbiegły się z trwającą od kilku dni „dyskusją” o możliwości wprowadzenia ujemnych stóp procentowych przez FED w ciągu najbliższych miesięcy. Mimo „stanowczego” odrzucenia takiego scenariusza przez pytanych o to członków FED, to rynek zdaje się wiedzieć swoje – taka możliwość wskazywana jest na przełom roku. Mocniej takie spekulacje mógłby uciąć dzisiaj sam Jerome Powell, ale czy z tego skorzysta? W pewnym sensie pozwalają one łatwiej zarządzać oczekiwaniami związanymi ze stopami procentowymi w dłuższym czasie, ale i też możliwych rozwiązań jest wiele. Teoretycznie możliwości skorzystania z „dobrodziejstw” zwiększania skupu aktywów zaczynają się kończyć, chyba, że przejdziemy w fazę „abstrakcji” jaką byłby skup ETF-ów opartych o rynek akcji, czy też surowce. Niewykluczone, że Powell będzie po cichu liczył na to, że zbliżająca się kampania wyborcza przed listopadowymi wyborami wymusi większą stymulację fiskalną, chociaż kolejny pakiet wsparcia o wartości przekraczającej 3 bln USD może stać się przedmiotem politycznych przepychanek pomiędzy Demokratami, a Republikanami.

Jak dzisiejsze słowa szefa FED wpłyną na zachowanie się aktywów? Rynki akcji, jeżeli nie dostaną wyraźniejszych deklaracji o możliwości zwiększenia stymulacji w najbliższych miesiącach, mogą wejść w dłuższą korektę, która zdaje się, że zaczyna być coraz bardziej zauważalna. Większa awersja do ryzyka może podbić dolara, który korzysta ze statusu bezpiecznych przystani. Amerykańska waluta odbiłaby też w sytuacji, kiedy Powell uciąłby nadmierne spekulacje o ujemnych stopach procentowych.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: GBPPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GBPPLN/

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk