• Odbierz prezent
Kurs funta powyżej 4,93 złotego. Frank pod 4,15 zł. Sytuacja na kursie euro do dolara (EUR/USD)

Niewątpliwie wydarzeniem dzisiejszej sesji jest osiągnięcie porozumienia na szczycie UE. Europejscy negocjatorzy podali nad ranem informacje o zakończeniu przeciągających się negocjacji. Budżet na lata 2021-2027 wynosi 1,8 biliona euro, z kolei fundusz odbudowy opiewający na 750 miliardów został podzielony na 390 mld grantów i 360 mld niskooprocentowanych pożyczek. Jest to oczywiście pozytywna inforamcja dla rynku akcji, co też widać po wykresach głównych indeksów giełdowych w Europie, dzisiejsza sesja rozpoczyna się od wzrostów.

Szef Rady Europejskiej Charles Michael ogłosił we wczesnych godzinach porannych, że szczyt zakończył się porozumieniem. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że osiągnięcie kompromisu było warte ponad 90 godzin negocjacji i że jest to historyczny moment w Europie. Ustalony budżet ma być powiązany z celami klimatycznymi, a jednym z kryteriów dla wydatków budżetowych ma być poszanowanie praworządności.
Kurs głównej pary walutowej nie reaguje jednak znacząco na wiadomości o zakończeniu negocjacji. Tuż po wiadomości o osiągnięciu porozumienia obserwowaliśmy nieznaczną korektę na parach z EUR, z kolei o poranku ponownie widać zaangażowanie strony kupującej. Patrząc technicznie na kurs euro do dolara (EUR/USD), dopóki notowania utrzymują się powyżej strefy wsparcia przy okrągłym poziomie 1,14 USD, bardziej prawdopodobne wydają się dalsze wzrosty. Oporem pozostają tegoroczne szczyty, które wypadają przy 1,1490.

Sytuacja na rynku walutowym Forex

Przed godziną 10:00 możemy obserwować mieszane nastroje na polskim złotym, który umacnia się nieznacznie w ujęciu z dolarem i euro, jednak traci w stosunku do franka i funta. Aktualny kurs dolara USDPLN wynosi 3,89 zł, kurs euro EURPLN kształtuje się na poziomie 4,4497 zł, kurs funta GBPPLN wynosi 4,9323 zł, a kurs franka CHFPLN 4,1454 zł.


Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

X-Trade Brokers

XTB jest jednym z wiodących europejskich brokerów i największym polskim brokerem. Zapewnia inwestorom dostęp do ponad 1500 instrumentów, wliczając w to waluty, indeksy, akcje i towary. Obecnie posiada oddziały w 11 krajach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk