• Odbierz prezent
Kurs Funta czeka na decyzje premier May

Funt Brytyjski czeka na piątek

Na koniec tygodnia zaplanowane zostało kluczowe spotkanie premier May z ministrami w celu umówienia tzw. „white paper” dotyczącego Brexitu, czyli zbioru konkretnych rozwiązań, które będą przedstawione negocjatorom Unii Europejskiej. W zeszłym tygodniu szefowa brytyjskiego rządu została skrytykowana przez uczestników szczytu UE za opieszałość w negocjacjach, w efekcie pojawiają się obawy, czy uda się dograć szczegóły do końca października, kiedy to przypada tzw. dead-line. Inaczej pojawi się ryzyko tzw. nieuporządkowanego Brexitu w marcu 2019 r., co miałoby fatalne skutki dla gospodarki. Niemniej im bardziej polityczne przepychanki będą się przedłużać, tym bardziej widoczna będzie już teraz presja ze strony dużych koncernów na ograniczanie inwestycji na Wyspach ze względu na niejasne warunki prowadzenia działalności po marcu 2019 r. Kluczem niezgody jest kwestia dostępu Wielkiej Brytanii do unijnego rynku, a zwłaszcza status Irlandii Północnej. Dotychczasowe propozycje były odrzucane przez UE, a dodatkowo May ma silne frakcje we własnej partii, które albo dążą do twardego Brexitu, albo chcą być dość prounijne.

Kurs funta do złotego GBPPLN możesz sprawdzić tutaj.

Kluczem dla funta brytyjskiego są oczywiście oczekiwania związane z podwyżką stóp na początku sierpnia przez BOE, które obecnie wycenia się na poziomie ponad 60 proc. Ostatnie nie tak złe dane PMI – wczoraj dla przemysłu, dzisiaj dla sektora budowlanego, a jutro dla usług, podtrzymały te oczekiwania. Niemniej jest duże pole do rozczarowania właśnie przez Brexit.

Technicznie sytuacja na GBPUSD(funt brytyjski dolar amerykński) pozostaje niejasna. Jesteśmy poniżej złamanej w zeszłym tygodniu linii trendu wzrostowego rysowanej od początku 2017 r. Z drugiej strony spadki nie były potwierdzane przez wskaźniki. W efekcie najbliższe 1-2 tygodnie mogą okazać się dość ważne. Albo wybijemy się ponad w/w linię z 2017 r. (1,32) i spróbujemy zaatakować okolice 1,3300-1,3320, co gdyby się udało, da szanse na wyprowadzenie wyraźniejszego odbicia nawet w okolice 1,36, albo spadki ulegną wyraźnemu przyspieszeniu. Informacje nt. Brexitu będą tu kluczowe.

FXMAG forex kurs funta czeka na decyzje premier may gbp/usd theresa may 1 

 Wykres dzienny GBP/USD

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

 

Nota prawna:

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk