• Odbierz prezent
Kurs franka (EUR/CHF) obniżył się aż do 1,0720! Eurodolar (EUR/USD) blisko ważnych poziomów, nieskuteczne próby umocnienia forinta (HUF) oraz korony czeskiej (CZK)

Dziś opublikowane zostaną indeksy PMI dla europejskiego sektora usług w lipcu. Wstępne szacunki wskazały na poprawę nastrojów w sektorze usług strefy euro na fali odbudowy aktywności po złagodzeniu restrykcji dla działalności usługowej. Po okresie niskiej aktywności wywołanej pandemia, obecnie sektor usług stanowi silne wsparcie dla europejskiej gospodarki. Nasilenie pandemii w ostatnich tygodniach w części krajów UE może przełożyć się na nieznaczną korektę w dół wstępnych odczytów indeksu PMI.

Niemniej jednak nie powinna być ona znaczna

Niepewność co do pandemii może jednak ostudzić nastroje w kolejnych miesiącach, choć skuteczność szczepień w ochronie przed ciężkim przebiegiem zachorowania na COVID-19 i przed śmiercią powinny powodować, że wprowadzane ewentualne ograniczenia będą miały mniejszy zakres. Dziś o 14.15 polskiego czasu opublikowany zostanie raport ADP odzwierciedlający zamianę zatrudnienia w USA w lipcu. To istotna informacja przed piątkową publikacją raportu NFP (non-farm payrolls), która w przypadku wyraźnego odchylenia od konsensusu może wpłynąć na rynkowe oczekiwania co do piątkowych odczytów, a jednocześnie na rynkowe oczekiwania co do perspektyw polityki pieniężnej Fed. Konsensus rynkowy wskazuje na kontynuację odbudowy rynku pracy i wzrost zatrudnienia o 680 tys. wobec wzrostu o 692 tys. w czerwcu. Wydarzenia i komentarz.

Wczoraj upłynął przewidziany w rozporządzeniu termin akceptacji

przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy przygotowany przez polski rząd , warunkujący wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF). Ponieważ kalendarz pracy Komisji Europejskiej zakłada wygaszenie jej pracy na cały sierpień oznacza to, iż ocena polskiego planu przesunięta może zostać na wrzesień. Opóźnienie w akceptacji planu odbudowy stanowi ryzyko dla tempa i skali wykorzystania środków z RRF. Ewentualne przesunięcie wypłaty środków nie wpływa to na naszą ocenę perspektyw polskiej gospodarki, ponieważ zakładaliśmy niewielką skalę ich utylizacji w tym roku. Tymczasem Belgia, Luksemburg i Portugalia są pierwszymi krajami, którym Komisja Europejska wypłaciła środki z Funduszu Odbudowy, a łączna kwota wypłaconych środków sięgnęła 3 mld EUR. 

Zamówienia na dobra trwałe wzrosły w USA w czerwcu o 0,9% m/m,

co oznacza nieznaczna rewizję w górę względem wstępnego szacunku na poziomie +0,8% m/m. Natomiast z wyłączeniem środków transportu zamówienia na dobra trwałe wzrosły w czerwcu o 0,5% m/m, podobnie jak miesiąc wcześniej. Dane te wpisują się w obraz wyhamowania aktywności po okresie szybkiej odbudowy wywołanej łagodzeniem restrykcji epidemicznych. Nie wpływają też na ocenę perspektyw amerykańskiej gospodarki. Rynki na dziś Rynek pozostaje niewzruszony wyraźnie pozytywną niespodzianką w dzisiejszej publikacji chińskiego indeksu PMI w usługach. Kurs EUR/USD konsekwentnie oscyluje wokół poziomu 1,1880 i prawdopodobnie pozostanie wokół tej bariery co najmniej do piątkowej publikacji raportu z amerykańskiego rynku pracy, który może być istotny dla przyszłości programu skupu aktywów. Relatywnie niewielka zmienność udziela się także wycenie złotego do euro. Kurs EUR/PLN stabilizuje się obecnie nieco powyżej poziomu 4,55 co należy uznać za sukces, zważywszy na utrzymującymi się nad polską walutą lokalnymi ryzykami (opóźnienia w Krajowym Planie Odbudowy). Co więcej, na rynku globalnym wciąż utrzymuje się silne zainteresowanie tzw. bezpiecznymi przystaniami tj. frankiem szwajcarskim, czy obligacjami rynków bazowych (USA, Niemcy) świadczącym o nienajlepszych nastrojach. Pewnym wytłumaczeniem presji kupujących aktywa safehaven może być niedawne zakończenie 2-letniego zawieszenia limitu zadłużenia w USA, czy najnowsze informacje wskazujące na coraz niższą odporność szczepionek (około 49%) przeciwko COVID-19 na wariant Delta.

Mimo, iż kurs EUR/PLN przejściowo zniżkował

do nawet 4,5450 to finalnie zakończył dzień powyżej poziomu 4,5515 a więc bariery otwarcia. Zakończyła się tym samym trwająca nieprzerwanie od czterech sesji seria wzrostu wartości złotego do euro. Nie stanowi to dla nas zaskoczenia. Podtrzymujemy bowiem naszą opinię, iż obecnie nie znajdujemy argumentów przemawiających za aprecjacją polskiej waluty, a utrzymujące się ryzyka krajowe – nawet w obliczu pewnych przebłysków lepszych nastrojów globalnych – zadecydują o utrzymywaniu notowań EUR/PLN w przedziale 4,55 – 4,60. Zachowanie złotego z ostatnich dni jest dość spójne ze zmianami walut regionu. Wczoraj umocnienia nieskutecznie szukał także węgierski forint i czeska korona. Ogólnie jednak nastrój wyczekiwania na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, w połączeniu z wczorajszym pustym kalendarzem istotnych odczytów zadecydowały o niewielkiej aktywności inwestorów. To samo tyczyło się także krajowego rynku długu, gdzie zmiany rentowności benchmarków nie przekroczyły 2 bps.

Dochodowość 10-latki obniżyła się o 2 bps

tj. znacząco skromniej aniżeli zmiany na rynkach bazowych. Względnie stabilne – choć przy zniżkujących kontraktach IRS – były zaś obligacje z krótkiego końca krzywej (0,35%). Eurodolar konsekwentnie cechuje się w ostatnich kilku dniach niewielką zmiennością oczekując na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które jak wskazują najnowsze wypowiedzi części przedstawicieli Rezerwy Federalnej mogą okazać się dość istotne dla przyszłości programu skupu aktywów w USA. Póki co jednak kurs EUR/USD z niewielką amplitudą wahań oscyluje wokół poziomu 1,1880. W tym czasie zainteresowaniem kupujących cieszą się tzw. bezpieczne aktywa. W przypadku rynku walutowego jest to szwajcarski frank. Wczoraj kurs EUR/CHF obniżył się do nawet 1,0720, tj. minimum z listopada 2020 roku. Solidne wzrosty cen (a więc spadki dochodowości) obserwowane były natomiast na rynku obligacji bazowych. W przypadku niemieckiego Bunda tylko wczoraj spadek dochodowości 10-letniego długu wyniósł 4 bps do -0,49%,a więc minimum z lutego tego roku. O 6 bps do 1,16% obniżyła się natomiast dochodowość 10-latki amerykańskiej potwierdzając, iż nastroje rynkowe pozostają nienajlepsze.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk