• Odbierz prezent
Kurs euro zanurkuje jak kamień w wodę? Zobacz argumenty przemawiające za zniżką notowań EURPLN!

Maj był kolejnym z rzędu miesiącem spadków pary EUR/PLN, która dotarła w okolicę 4,45, będącą obecnie strefą krótkoterminowego wsparcia. Za umocnieniem złotego stała zmiana akcentu w komunikacji RPP, która nie podkreśla już konieczności dalszego osłabiania waluty w celu wzmocnienia tempa ożywienia gospodarczego. Z kolei czerwiec upłynął pod znakiem deprecjacji krajowej waluty względem EUR.

Siła amerykańskiego dolara odbiła się negatywnie na walutach rynków wschodzących w tym na złotym,

a para EUR/PLN dotarła do poziomów z początku maja, tj. 4,55. Negatywnie na wartość złotego wpłynęło również gołębie wystąpienie prezesa NBP po ostatnim posiedzeniu RPP. Prezes Adam Glapiński starał się obniżyć oczekiwania inwestorów względem podwyżki stóp procentowych, negując nawet symboliczne ich podwyższenie. W krótkim terminie, zgodnie z krótkoterminowym modelem równowagi, spodziewamy się konsolidacji kursu EUR/PLN w rejonie 4,50-4,55.

W dłuższym horyzoncie podtrzymujemy nasze prognozy,

oczekując umiarkowanego umocnienia złotego w horyzoncie kolejnych kwartałów. Wsparciem dla powyższego scenariusza są także prognozy ekonomistów BNP Paribas odnośnie wyraźnego odbicia koniunktury w 2021 r. (PKB +4,9% r/r). Ponadto sytuacja budżetowa i wskaźniki zadłużenia naszego kraju prezentują się solidnie na tle większości państw strefy euro. Z drugiej strony tempo aprecjacji może być nieco wolniejsze od naszych wcześniejszych oczekiwań ze względu na rosnący wskaźnik inflacji CPI w kolejnych miesiącach.

Argumenty za spadkiem kursu EURPLN

• Oczekiwania na zacieśnienie polityki monetarnej przez NBP
• Lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Polsce i ograniczenie rozwoju pandemii COVID-19
• Pozytywne rozwiązanie czynników ryzyka geopolitycznego w Europie i na świecie

Argumenty za wzrostem kursu EURPLN

• Interwencje walutowe NBP, komentarze RPP odnośnie zbyt mocnego kursu walutowego
• Wyższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji w Polsce
• Ucieczka kapitału z rynków rozwijających się w związku z awersją do ryzyka wywołaną np. przez czynniki geopolityczne w Europie i na świecie (np. koronawirus, ponowna eskalacja konfliktu handlowego USA-Chiny)


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk