• Odbierz prezent
Kurs euro w roku 2022 padnie jak kamień w wodę? Koniecznie zobacz najnowsze prognozy dla rynku FX i sprawdź, ile może kosztować jeden dolar, frank i euro w najbliższym czasie [EURUSD, USDPLN, EURCHF, CHFPLN, EURPLN]
fot. Materiał własny

W bieżącym kwartale czynniki negatywne i pozytywne dla kursu złotego powinny się równoważyć. Korzystna z punktu widzenia polskiej waluty będzie poprawa oprocentowania krajowych aktywów w ujęciu realnym, jednak otoczenie zewnętrze pozostanie trudne dla walut rynków wschodzących. Rada Polityki Pieniężnej w celu przeciwdziałania utrwaleniu podwyższonych oczekiwań inflacyjnych będzie kontynuować cykl podwyżek stóp procentowych.

 

 

Wzrost cen konsumpcyjnych ma szansę zostać zahamowany dzięki działaniom o charakterze monetarnym i administracyjnym,

tj. obniżkom podatków na niektóre produkty i usługi. Wyższe stopy w połączeniu ze stabilizacją a następnie spadkiem inflacji powinny odwrócić trend spadku realnych stóp procentowych w Polsce, co z kolei poprawi atrakcyjność aktywów finansowych denominowanych w krajowej walucie.

 

Kurs euro w roku 2022 padnie jak kamień w wodę? Koniecznie zobacz najnowsze prognozy prognozy dla rynku walutowego i sprawdź, ile może kosztować jeden dolar, frank i euro w najbliższym czasie [EURUSD, USDPLN, EURCHF, CHFPLN, EURPLN] - 1

 

Wśród czynników zewnętrznych najważniejsze dla walut rynków wschodzących będą tempo i skala normalizacji polityki pieniężnej w krajach rozwiniętych oraz stan globalnej koniunktury gospodarczej. Kwestie te wpłyną na poziom awersji do ryzyka rynkowego i w konsekwencji na przepływy finansowe między rynkami rozwiniętymi a wschodzącymi. Istotne dla złotego będzie również ewentualne przyjęcie lub dalsze opóźnienie akceptacji Krajowego Planu Odbudowy na tle sporu z Komisją Europejską w kontekście otrzymania środków z Funduszu Odbudowy.

 

Kurs euro w roku 2022 padnie jak kamień w wodę? Koniecznie zobacz najnowsze prognozy prognozy dla rynku walutowego i sprawdź, ile może kosztować jeden dolar, frank i euro w najbliższym czasie [EURUSD, USDPLN, EURCHF, CHFPLN, EURPLN] - 2

 

Wśród czynników zewnętrznych najważniejsze dla walut rynków wschodzących,

w tym dla złotego, będzie tempo normalizacji polityki pieniężnej w USA i strefie euro, oraz stan globalnej koniunktury gospodarczej, który przekłada się na poziom awersji do ryzyka rynkowego i w konsekwencji wpływa na przepływy finansowe między rynkami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

 

Kurs euro w roku 2022 padnie jak kamień w wodę? Koniecznie zobacz najnowsze prognozy prognozy dla rynku walutowego i sprawdź, ile może kosztować jeden dolar, frank i euro w najbliższym czasie [EURUSD, USDPLN, EURCHF, CHFPLN, EURPLN] - 3

 

Silny wzrost inflacji i obawa o jej utrwalenie skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do podniesienia stóp procentowych z 0,10% do 2,25% w okresie ostatnich trzech miesięcy. Komunikacja ze strony prezesa NBP i członków RPP wskazuje, że istnieje pole do dalszego zacieśnienia warunków monetarnych, które prawdopodobnie skoncentruje się na początku tego roku. Działania Rady co najmniej ograniczają dalszy spadek realnych stóp procentowych, co powinno wpływać pozytywnie na złotego. W krótkim terminie wzrost inflacji (a w konsekwencji spadek realnych stóp procentowych) będzie ograniczany również przez część rozwiązań Tarczy Antyinflacyjnej.

 

Czytaj także: Gigantyczne spadki kursu euro i franka w 2022 roku? Dolar może znokautować wspólną walutę, a złoty odstawić bezpieczną przystań daleko w tyle! Co z funtem? Zobacz prognozę walutową

W końcówce ubiegłego roku obserwowaliśmy stabilizację €/US$, ponad 1,13. Niższa aktywność na rynku jest typowa w okresie świątecznym. W ubiegłym roku dołożyła się do tego niepewność co do konsekwencji gospodarczych wariantu omikron, m.in. w kontekście podwyżek stóp Fed. Wielu inwestorów sceptycznie .. Czytaj
Gigantyczne spadki kursu euro i franka w 2022 roku? Dolar może znokautować wspólną walutę, a złoty odstawić bezpieczną przystań daleko w tyle! Co z funtem? Zobacz prognozę walutową

 

W całym roku wskaźnik CPI wzrośnie prawdopodobnie o ponad 7% (średniorocznie),

co będzie tworzyło presję na realizację nawet bardziej zdecydowanego cyklu podwyżek stóp procentowych. Już obecnie krzywa FRA wskazuje na wzrost stawki referencyjnej w pobliże 4% a takiego poziomu nie wyklucza również prezes Glapiński. Wsparcie dla takiego scenariusza może przyjść w wyniku jastrzębich decyzji banków centralnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie przy zbliżonym tempie wzrostu inflacji krzywe FRA wskazują na wzrost stóp procentowych w Czechach i na Węgrzech w rejony 5%.

 

Kurs euro w roku 2022 padnie jak kamień w wodę? Koniecznie zobacz najnowsze prognozy prognozy dla rynku walutowego i sprawdź, ile może kosztować jeden dolar, frank i euro w najbliższym czasie [EURUSD, USDPLN, EURCHF, CHFPLN, EURPLN] - 4

 

Wśród czynników ryzyka dla złotego istotny pozostaje konflikt z organami Unii Europejskiej

Opóźnia się akceptacja Krajowego Planu Odbudowy, jednak w krótkim terminie wpływ tego procesu na dynamikę PKB jest wciąż umiarkowany. Tempo wzrostu PKB w latach 2022-2023 powinno pozostać wysokie i wynieść ponad 4% rocznie, jednak zauważalnie spowolni w porównaniu z ponad 5% w ubiegłym roku. Dalsza eskalacja sporu z Komisją Europejską, skutkująca odłożeniem na nieokreślony czas wypłat środków z Funduszu Odbudowy, może negatywnie odbijać się na postrzeganiu przez inwestorów średnio- i długoterminowych perspektyw dla polskiej gospodarki i w konsekwencji wpłynąć negatywnie na kurs krajowej waluty. Z punktu widzenia agencji ratingowych konflikt na aktualnym etapie nie powinien prowadzić do zmiany oceny kredytowej Polski, niemniej został on zauważony i pozostaje pod obserwacją. Saldo na rachunku obrotów bieżących przestało być tarczą ochronną dla złotego w związku ze zdecydowanym ograniczeniem nadwyżki, jednak przy jednoczesnym napływie inwestycji zagranicznych równowaga zewnętrzna powinna mieć wpływ neutralny.

 

Kurs euro w roku 2022 padnie jak kamień w wodę? Koniecznie zobacz najnowsze prognozy prognozy dla rynku walutowego i sprawdź, ile może kosztować jeden dolar, frank i euro w najbliższym czasie [EURUSD, USDPLN, EURCHF, CHFPLN, EURPLN] - 5

 

Wyzwaniem dla walut rynków wschodzących będzie zakończenie programu skupu aktywów przez Fed (prawdopodobnie w marcu) oraz rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych. Rynek instrumentów pochodnych wycenia obecnie cztery podwyżki stóp o 25 pb każda w trakcie bieżącego roku, a pierwsza z nich powinna nastąpić jeszcze w jego I połowie.

 

 

Poziom inflacji w USA, której prezes Fed-u nie nazywa już „przejściową”,

pod koniec ubiegłego roku silnie wzrósł a grudniowy odczyt CPI najprawdopodobniej przekroczy 7%. Może to skłonić Rezerwę Federalną do bardziej zdecydowanych działań, czyli przyspieszenia tempa redukcji skupu aktywów i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp już pod koniec bieżącego kwartału. Podwyżki stóp procentowych (mające hamować inflację) będą się zbiegać jednak ze spowolnieniem gospodarki światowej po fali postpandemicznego ożywienia.\

 

Kurs euro w roku 2022 padnie jak kamień w wodę? Koniecznie zobacz najnowsze prognozy prognozy dla rynku walutowego i sprawdź, ile może kosztować jeden dolar, frank i euro w najbliższym czasie [EURUSD, USDPLN, EURCHF, CHFPLN, EURPLN] - 6

 

Oznaki spowolnienia gospodarczego, widoczne są już w Chinach,

co tworzy poważne ryzyko dla gospodarek wyeksponowanych na wymianę handlową z Państwem Środka. Czynniki te będą sprzyjać odpływowi kapitału zagranicznego z rynków wschodzących w stronę rynków rozwiniętych oraz bezpiecznych aktywów wpływając negatywnie na wycenę walut naszego regionu, szczególnie w relacji do amerykańskiego dolara.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk