• Odbierz prezent
Kurs euro padnie na łeb, na szyję? Wojna w Ukrainie mocno zamieszała na cenie złotego (EURPLN), forinta (EURHUF), korony czeskiej (EURCZK) i szwedzkiej (EURSEK). Zobacz prognozę dla walut na 2023 rok
fot. Kurs euro padnie na łeb, na szyję? Wojna w Ukrainie mocno zamieszała na cenie złotego, forinta, korony czeskiej i szwedzkiej. Zobacz prognozę dla walut na 2023 rok

Bezpośrednio po inwazji Rosji na Ukrainę zaobserwowano deprecjację kursów walut krajów UE nienależących do strefy euro, w których stosowany jest system płynnego kursu walutowego. Relatywnie dużą skalę tej deprecjacji odnotowano w Polsce i na Węgrzech. W ciągu dwóch tygodni kursy EURPLN i EURHUF zwiększyły się o prawie 9% w porównaniu do poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie (24.02.2022 r.).

Reakcja innych walut była dużo mniejsza. Korona czeska osłabiła się mniej niż 5%, korona szwedzka o mniej niż 2%, a kurs leja rumuńskiego praktycznie nie zareagował na inwazję Rosji na Ukrainę (por. wykres). Warto również zwrócić uwagę, że kursy szwedzkiej i czeskiej waluty powróciły już do poziomów obserwowanych przed wybuchem wojny w Ukrainie, podczas gdy kursy EURPLN i EURHUF nadal znajdują się powyżej tych poziomów.

Zobacz także: Kursy walut: zaskoczenie! Zobacz, ile możesz zapłacić za waluty pod koniec 2022 oraz w 2023 roku

 

Kurs euro padnie na łeb, na szyję? Wojna w Ukrainie mocno zamieszała na cenie złotego (EURPLN), forinta (EURHUF), korony czeskiej (EURCZK) i szwedzkiej (EURSEK). Zobacz prognozę dla walut na 2023 rok - 1

Zróżnicowana reakcja poszczególnych kursów walut krajów UE nie musi oznaczać, że wybuch wojny w Ukrainie był szokiem asymetrycznym dla poszczególnych gospodarek. Obserwowane wahania kursów są bowiem wypadkową wielu czynników: efektem wspomnianego szoku, wahań globalnych nastrojów na rynkach finansowych, działań podejmowanych w ramach krajowej polityki pieniężnej, premii za ryzyko będącej pochodną m.in. krajowej polityki fiskalnej, czy też interwencji walutowych.

Przykładowo, brak znaczących wahań kursu EURON jest związany z regularnymi interwencjami banku centralnego oraz ogólną płytkością rynku finansowego w tym kraju.

Z kolei deprecjacja korony szwedzkiej była ograniczona z uwagi na fakt, iż Szwecja jest rynkiem rozwiniętym, a tym samym mniej podatnym na wahania globalnej awersji do ryzyka.

Tym samym trudno precyzyjnie wyodrębnić i skwantyfikować wpływ wojny w Ukrainie na poszczególne kursy. Wymagałoby to zastosowania zaawansowanych metod ekonometrycznych, pozwalających na dekompozycję zmienności kursów walutowych na nieobserwowalne czynniki o różnej genezie (globalnej, regionalnej, krajowej).

Zobacz także: Zobacz, co może dziać się z walutami względem złotego. Długoterminowa prognoza kursów walutowych

 

Analizę tę można również przeprowadzić w uproszczony sposób korzystając z informacji mówiącej o tym jak ważnym problemem była wojna w Ukrainie dla poszczególnych krajów UE. W tym celu posłużyliśmy się narzędziem Google Trends, które pokazuje jak często wybrana fraza była wyszukiwana w wyszukiwarce Google. Kurs EURPLN wykazywał umiarkowaną dodatnią korelację z częstością wyszukiwania hasła „wojna na Ukrainie” w Google. Na wykresie przedstawiono uśrednioną popularność wyszukiwania wspomnianego hasła w trakcie tygodnia. Wartości na lewej osi wykresu reprezentują relatywną popularność wyszukiwania hasła „wojna na Ukrainie” względem jego największej popularności. Wartość 100 oznacza najwyższą popularność hasła (odnotowana w dniu wybuchu wojny w Ukrainie – 24.02.2022 r.). Wartość 50 oznacza, że popularność hasła była dwukrotnie mniejsza. Niskie wartości wskazują na niewielkie zainteresowanie w stosunku do szczytu. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że hasło „wojna na Ukrainie” była znacząco częściej wyszukiwanym hasłem w Polsce niż analogiczna fraza w językach innych krajów regionu (Czechy, Rumunia, Węgry, Szwecja). Może to świadczyć o silniejszym negatywnym wpływie wybuchu wojny na polską walutę niż kursy innych wspomnianych krajów.

Kurs euro padnie na łeb, na szyję? Wojna w Ukrainie mocno zamieszała na cenie złotego (EURPLN), forinta (EURHUF), korony czeskiej (EURCZK) i szwedzkiej (EURSEK). Zobacz prognozę dla walut na 2023 rok - 2

Zobacz także: Dziś decyzja Banku Czech: +50? PRIBORM3 i oczekiwania rynkowe

 

Jednoznaczne potwierdzenie powyższej hipotezy będzie wymagało zastosowania wspomnianych wyżej technik ekonometrycznych. Doświadczenia wymienionych krajów wskazywałyby jednak, w przypadku materializacji naszego scenariusza zakładającego deeskalację konfliktu w III kw. br., a tym samym wygaśnięcie negatywnego jej wpływu na kurs polskiej waluty, można oczekiwać stopniowego umocnienia złotego względem euro. Prognozujemy zatem, że kurs EURPLN wyniesie 4,50 na koniec br. i 4,40 na koniec 2023 r. Jednocześnie można wówczas oczekiwać umocnienia polskiej waluty względem krajów regionu z uwagi na relatywnie silny pozytywny wpływ zakończenia wojny w Ukrainie na kurs złotego.

Zobacz także: Dolar na najwyższym poziomie od ponad 5 lat; euro spadło na roczne dołki!

 

Kurs euro padnie na łeb, na szyję? Wojna w Ukrainie mocno zamieszała na cenie złotego (EURPLN), forinta (EURHUF), korony czeskiej (EURCZK) i szwedzkiej (EURSEK). Zobacz prognozę dla walut na 2023 rok - 3


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk