• Odbierz prezent
Kurs euro nurkuje jak kamień w wodę? Na rynku FOREX może dojść do silnych zmian - zerknij, jakie czynniki mogą wpłynąć na spadek EURPLN

Od początku czerwca obserwujemy odwrócenie tendencji w notowaniach pary EUR/PLN i jej powrót w kierunku poprzednich maksimów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest po pierwsze siła amerykańskiego dolara, która odbiła się negatywnie na walutach rynków wschodzących w tym na złotym. Ponadto w połowie lipca obserwowany był odwrót od ryzykownych aktywów z uwagi na obawy inwestorów odnośnie rozwijającego się wariantu delta koronawirusa i jego niekorzystnego wpływu na tempo wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku.

Negatywnie na wartość złotego wpłynęło również gołębie wystąpienie prezesa NBP po ostatnim posiedzeniu RPP

Prezes Adam Glapiński starał się obniżyć oczekiwania inwestorów względem podwyżki stóp procentowych, negując nawet symboliczne ich podwyższenie. W związku z tym kontrakty FRA na stopę procentową, które jeszcze w połowie czerwca wyceniały podwyżkę stóp procentowych o prawie 1 pkt. procentowy w horyzoncie kolejnego roku, wyraźnie spadły, wyceniając obecnie ok. 0,5 pkt. proc. podwyżki. W krótkim terminie oceniamy jednak, że wzrosty kursu wyceniły już wymienione powyżej obawy inwestorów więc zgodnie z krótkoterminowym modelem równowagi, spodziewamy się powrotu EUR/PLN w rejon 4,50-4,55.

Kurs euro zanurkuje jak kamień w wodę? Na rynku FOREX może dojść do silnych zmian - zerknij, jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost EURPLN - 1

W dłuższym horyzoncie podtrzymujemy nasze prognozy,

oczekując umiarkowanego umocnienia złotego w horyzoncie kolejnych kwartałów. Wsparciem dla powyższego scenariusza są także prognozy ekonomistów BNP Paribas odnośnie wyraźnego odbicia koniunktury w 2021 i 2022 r. Ponadto sytuacja budżetowa, wskaźniki zadłużenia i saldo na rachunku bieżącym naszego kraju prezentują się solidnie na tle większości państw strefy euro

Lipcowe posiedzenie RPP

Lipcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosło niespodzianek. RPP pozostawiło stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja o samym poziomie stóp procentowych została podana rekordowo późno - o godz. 18.15 (poprzednio: 17.30 w maju br.). Równocześnie NBP zaprezentował nowe prognozy ekonomiczne – centralna ścieżka PKB w lipcowej projekcji na lata 2021-2023 została podniesiona w 2021 z 4,1% do 4,95%, podczas gdy w kolejnych latach pozostaje stabilna (5,35 i 5,3% względem odpowiednio 5,4% oraz 5,4% z marcowej projekcji).

Prognozy inflacji na lata 2021-2023 to 4,1%, 3,3% oraz 3,35% w porównaniu do 3,1%, 2,8% oraz 3,2% prognozowanych kwartał temu

Z komunikatu po posiedzeniu wynika, że opisane powyżej zmiany prognoz nie wpływają na razie na podejście RPP do prowadzonej polityki monetarnej, a Rada utrzymuje dotychczasową retorykę. Spodziewa się wygaśnięcia w przyszłym roku czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, polityka NBP dopuszcza przejściowo wyższą inflację (powyżej celu), a utrzymanie niskich stóp procentowych oraz programu skupu aktywów ma sprzyjać utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po ubiegłorocznej recesji.

Kurs euro zanurkuje jak kamień w wodę? Na rynku FOREX może dojść do silnych zmian - zerknij, jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost EURPLN - 3

Jak skomentował prezes Glapiński na konferencji po posiedzeniu „w kolejnych kwartałach może być uzasadnione rozpoczęcie dyskusji o dostosowaniu polityki pieniężnej, ale aby do tego doszło muszą wystąpić trzy warunki: pewność, że pandemia nie wpływa na gospodarkę, inflacja powyżej 3,5% o popytowym charakterze, przy mocnym rynku pracy”

Kurs euro zanurkuje jak kamień w wodę? Na rynku FOREX może dojść do silnych zmian - zerknij, jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost EURPLN - 2

Argumenty za spadkiem kursu EURPLN

• Oczekiwania na zacieśnienie polityki monetarnej przez NBP
• Lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Polsce i ograniczenie rozwoju pandemii COVID-19
• Pozytywne rozwiązanie czynników ryzyka geopolitycznego w Europie i na świecie

Kurs euro zanurkuje jak kamień w wodę? Na rynku FOREX może dojść do silnych zmian - zerknij, jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost EURPLN - 5

Argumenty za wzrostem kursu EURPLN

Interwencje walutowe NBP, komentarze RPP odnośnie zbyt mocnego kursu walutowego
• Wyższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji w Polsce
• Ucieczka kapitału z rynków rozwijających się w związku z awersją do ryzyka wywołaną np. przez czynniki geopolityczne w Europie i na świecie (np. koronawirus, ponowna eskalacja konfliktu handlowego USA-Chiny)

Kurs euro zanurkuje jak kamień w wodę? Na rynku FOREX może dojść do silnych zmian - zerknij, jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost EURPLN - 4


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk