• Odbierz prezent
Kurs euro (EUR) do dolara (USD) ustanowił tegoroczny dołek. Europejska waluta w stosunku do złotego pozostaje w fazie odreagowania wzrostów

Początek ostatniej sesji września nie przynosi istotniejszych zmian na głównych parach walutowych. Indeks dolara oscyluje w pobliżu zeszłotygodniowego szczytu utrzymując się powyżej poziomu 74,00 pkt. Widoczny jest lepszy sentyment do waluty amerykańskiej, co ma związek z wyhamowaniem oczekiwań na bardziej agresywne obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed).

Choć rynek oczekuje dalszej redukcji kosztu pieniądza,

to w ostatnich wypowiedziach członków FOMC coraz częściej pojawiają się głosy, że jak na razie stopy procentowe powinny  pozostać bez zmian w oczekiwaniu na rozwój sytuacji w gospodarce USA. Pomimo istniejących ryzyk i niepewności związanej ze światowym handlem, wielu przedstawicieli Fed jest zdania, że amerykańska koniunktura pozostaje w dobrej kondycji. Już pod koniec tego tygodnia poznamy ważne publikacje z tamtejszego rynku pracy, które zgodnie z konsensusem rynkowym powinny wskazywać na stabilizacje stopy bezrobocia na historycznie niskim poziomie 3,7% oraz dalszy wzrost liczby nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym o 140 tys. Ponadto kluczowe będą także oczekiwania inflacyjne. Warto w tym momencie wspomnieć o piątkowym odczycie preferowanej przez Fed miary inflacji. Wskaźnik bazowy PCE przyśpieszył bowiem w sierpniu do 1,8% z 1,7% w skali roku.

Kurs euro do dolara EUR/USD

pogłębił spadki w minionym tygodniu i ustanowił nowy tegoroczny dołek w związku z utrzymującymi się nienajlepszymi perspektywami dla strefy euro. Dzisiaj opublikowane zostały nieco słabsze od oczekiwań dane o niemieckiej sprzedaży detalicznej, a przed nami jeszcze wstępny odczyt tamtejszej dynamiki cen i usług konsumentów, zgodnie z którymi we wrześniu mogło nastąpić przyśpieszenie inflacji HICP do 1,2% z 1,0% w skali roku. W swoim ostatnim wywiadzie Mario Draghi zwrócił jednak uwagę, że zauważalne są jednak niższe oczekiwania inflacyjne. Najprawdopodobniej następczyni obecnego prezesa Europejskiego Baku Centralnego (ECB), Christine Lagarde, podtrzyma ultra luźną politykę monetarną  banku. Nieco więcej o poziomie inflacji w strefie euro powiedzą nam wtorkowe dane. Kurs euro do dolara (EUR/USD) pozostaje w wąskim zakresie wahań, a niższa zmienność może się utrzymywać w oczekiwaniu na jutrzejsze publikacje z Europy i USA.

Piątkowa sesja charakteryzowała się niższą zmiennością

zarówno na kursie euro do złotego EUR/PLN, jak i na kursie dolara do złotego USD/PLN. Agencja Fitch potwierdziła wiarygodność kredytową Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną oraz zrewidowała w dół prognozy dynamiki PKB na lata 2019-2021. W tym tygodniu kluczowy dla zmienności dla naszej krajowej waluty może okazać się wyrok TSUE w sprawie kredytów walutowych.

Kurs euro do złotego EUR/PLN

Kurs euro do złotego EUR/PLN pozostaje w fazie odreagowania ostatnich wzrostów, po tym jak notowaniom ostatecznie nie udało się przetestować psychologicznego poziomu w rejonie 4,4000. Aktualnie kurs kieruje się w stronę geometrycznego wsparcia w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości impulsu wzrostowego z poziomu 4,3147, tuz poniżej którego przebiega linia Tenkan. Okolice 4,3640/50 zostaną najprawdopodobniej wybronione ze względu na widoczną przewagę strony popytowej na tej parze w średnim terminie.

tabelka 1

Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN na interwale D1.

Kurs euro do dolara EUR/USD

Na kursie euro do dolara EUR/USD dominuje trend spadkowy. Notowania utrzymują się poniżej najbliższego oporu w rejonie 1,0965 i kluczowych średnich kroczących EMA w skali D1 (50-, 100- i 200-okresowej). Na gruncie analizy technicznej przetestowanie psychologicznego poziomu 1,0900 może okazać się tylko kwestią czasu. W przypadku kontynuacji zniżek kolejnym celem dla głównej pary będą okolice 1,0810, gdzie geometryczne wsparcie wyznacza 78,6% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej kształtującej się od początku 2017 roku z projekcją 161,8% całości impulsu wzrostowego z poziomu 1,0925 na 1,1108.

tabelka 2

Wykres kursu euro do dolara EUR/USD na interwale D1.

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i
  2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

Anna Wrzesińska

Senior Dealer w Noble Securities S.A. Aktywnie związana z rynkiem walutowym od 2005 roku. W handlu koncentruje się głównie na Price Action i poziomach Fibonacciego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk