• Odbierz prezent
Kurs euro eksploduje? Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie

Przełom czerwca i lipca oraz kolejne tygodnie bieżącego miesiąca przyniosły kontynuację spadku notowań EURUSD, co było w dużej mierze wynikiem umocnienia dolara amerykańskiego. Notowania wspomnianej pary walutowej obniżyły się poniżej 1,18 z ponad 1,19 na koniec czerwca. W tym samym czasie indeks dolara obrazujący wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka innych walut wzrósł z okolic poziomu 92 pkt. na koniec czerwca do ponad 93 pkt. w połowie lipca.

Kurs euro eksploduje! Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie - 3

Za umocnienie dolara odpowiadają najnowsze projekcje Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

Fed na czerwcowym, jak i lipcowym posiedzeniu nie zmienił swojej bieżącej polityki monetarnej w zakresie stóp procentowych jak i programu skupu aktywów. Jednakże przedstawione w minionym miesiącu prognozy ekonomiczne, a także opublikowany tzw. dot-chart, czyli wykres obrazujący prognozy poszczególnych członków FOMC względem ścieżki stóp procentowych w kolejnych latach wskazują na bardziej agresywną ścieżkę podwyżek (pierwsza już w 2023 roku) względem wcześniejszych założeń, co jest korzystne z punktu widzenia notowań dolara.

Tym samym, przy jednoczesnej bardziej gołębiej retoryce EBC w ostatnich tygodniach, ekonomiści Grupy BNP prognozują kurs EUR/USD w okolicy poziomu 1,15 w perspektywie 12 miesięcy oraz 1,17 na koniec 2021 roku.

Kurs euro eksploduje! Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie - 1

Czerwcowy wskaźnik inflacji w kraju i w USA

W Polsce, czerwcowa dynamika inflacji CPI wyhamowała do 4,4% r/r z 4,6% r/r w maju. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług wzrosły o 0,1%. Do 3,5% r/r spadła inflacja bazowa. Zgodnie z danymi GUS, W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) oraz restauracji i hoteli (o 1,1%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,05 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz łączności (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,03 p. proc.

Kurs euro eksploduje! Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie - 2

W Stanach Zjednoczonych mamy kolejny raz do czynienia z wyraźnym przebiciem oczekiwań rynkowych dynamiki inflacji CPI

W czerwcu wyniosła ona 5,4% r/r wobec oczekiwanego 4,9% r/r. Z kolei w ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 0,9%, a w ubiegłym miesiącu było to 0,6%. W dalszym ciągu rynek wydaje się być jednak przekonany o tym, że wzrost cen ma charakter przejściowy i nie doprowadzi to do szybkiego zacieśniania polityki pieniężnej.

Kurs euro eksploduje! Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie - 5

Podczas lipcowego przesłuchania w Kongresie,

prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell stwierdził również, że jest jeszcze za wcześnie, by ograniczyć wsparcie dla amerykańskiej gospodarki ze strony banku centralnego, przyznając jednocześnie, że inflacja rośnie szybciej niż oczekiwano.

Kurs euro eksploduje! Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie - 4

Argumenty za spadkiem kursu EURUSD

 • Utrzymujący się wysoki popyt na dolara w okresach awersji do ryzyka.
 • Rozszerzenie luźnej polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego o dodatkowe programy ilościowe.
 • Zatrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii w Stanach Zjednoczonych i relatywnie lepsze wyniki gospodarcze względem Europy.
 • Wcześniejsze działania Fed zacieśniające politykę monetarna

Kurs euro eksploduje! Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie - 6̨

Argumenty za wzrostem kursu EURUSD

 • Szybkie wprowadzenie Funduszu Odbudowy w UE.
 • Zwiększenie skali luzowania polityki monetarnej i fiskalnej przez Fed i amerykański Kongres
 • Zatrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii w strefie euro.
 • Wzmożony popyt na obligacje państw strefy euro vs. USA.
 • Niedowartościowanie euro w długoterminowym horyzoncie czasowym.
 • Utrzymanie trendu przepływu kapitału do sektorów cyklicznych oraz spółek typu value, których udział jest relatywnie wyższy w Europie

Kurs euro eksploduje! Zobacz, dlaczego notowania eurodolara (EURUSD) mogą potężnie zyskać na wartości w najbliższym czasie - 7


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk