• Odbierz prezent
Kurs euro dynamicznie padnie w dół? Sprawdź najnowszą prognozę walutową dla EURPLN - FOREX za i przeciw

W odniesieniu do wrześniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, już przed samym spotkaniem oczekiwania co do decyzji zostały wyraźnie stonowane przez słowa Prezesa Glapińskiego. Tak więc, zgodnie z oczekiwaniami, Rada utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzję argumentowano wciąż wysoką niepewnością co do trwałości ożywienia gospodarczego i egzogenicznym charakterem czynników podbijających inflację w ostatnich miesiącach.

Kurs euro dynamicznie padnie w dół? Sprawdź najnowszą prognozę walutową dla EURPLN - FOREX za i przeciw  - 1 

 

Również publiczne wystąpienie Prezesa NBP zostało przez rynek odebrane jako gołębie

Zdaniem Szefa NBP, krajowy bank centralny nie powinien reagować podwyżką stóp na negatywne szoki podażowe, a odpowiedzi na obecny szok istnieją tylko po stronie polityki fiskalnej. Glapiński po raz kolejny ocenił również, że wzrost inflacji jest przejściowy, a wskaźnik może obniżyć się do ok. 3,5% w II poł. przyszłego roku. Odnośnie obecnego kursu złotego, Prezes NBP określił go jako zadowalający i dobry dla gospodarki oraz dla eksporterów.

Kurs euro dynamicznie padnie w dół? Sprawdź najnowszą prognozę walutową dla EURPLN - FOREX za i przeciw  - 2

Z kolei w centrum uwagi rynków w strefie euro znajdowała się wrześniowa decyzja ws. polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego oraz konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, stopy procentowe pozostały bez zmian. Jednocześnie, skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej. Sama jego nominalna wartość pozostanie jednak bez zmian co najmniej do marca 2022 roku.

EBC zrewidował również w górę prognozy dynamiki PKB w strefie euro na 2021 r. do 5%,

na 2022 r. w dół do 4,6%, a na 2023 pozostawił bez zmian na poziomie 2,1%. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2021 r. do 2,2%, na 2022 r. w górę do 1,7%, a w 2023 r. w górę do 1,5%. Bardziej „jastrzębi” przekaz EBC był oczekiwany przez rynek, co ma odpowiadać dobrym danym makroekonomicznym i wyższej od przewidywań inflacji.

Kurs euro dynamicznie padnie w dół? Sprawdź najnowszą prognozę walutową dla EURPLN - FOREX za i przeciw  - 3

Kurs euro do złotego

Po konsolidacji kursu EUR/PLN przez większość lipca i sierpnia w rejonie 4,55- 4,60, na początku września notowania wybiły się dołem. Było to pochodną wyższych od oczekiwań danych o sierpniowej inflacji (+5,4% r/r vs +5,2% konsensus), co przełożyło się na wzrost oczekiwań rynkowych dotyczących podwyżki stóp procentowych przez RPP jeszcze w 2021 r. Trend ten szybko uległ jednak odwróceniu w drugim tygodniu września wraz ze stopniowym odwrotem od ryzyka na globalnych rynkach akcji.

Osłabienie złotego uległo przyspieszeniu po wypowiedzi prezesa NBP,

Adama Glapińskiego, który jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem RPP wykluczył możliwość podwyżki stóp w br. i stwierdził, że takie warunki mogą zaistnieć dopiero w 1Q’22. Dodając do tego wzrost obaw o stan koniunktury w Chinach i sytuację spółki Evergrande, odwrót od ryzykownych aktywów przyspieszył w drugiej połowie września, co skutkowało wybiciem przez kurs EUR/PLN ponad opór na 4,60. W krótkim terminie (czyli do końca br.) spodziewamy się utrzymania notowań EUR/PLN wokół poziomu 4,60 za co odpowiedzialna będzie cały czas gołębia retoryka RPP w obliczu rosnącej dynamiki inflacji.

W przyszłym roku, wraz z rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych i utrzymaniem solidnych danych gospodarczych w kraju na tle świata, oczekujemy stopniowego umacniania się złotego w kierunku 4,50.

Kurs euro dynamicznie padnie w dół? Sprawdź najnowszą prognozę walutową dla EURPLN - FOREX za i przeciw  - 4

Argumenty za spadkiem kursu EURPLN

  • Oczekiwania na zacieśnienie polityki monetarnej przez NBP
  • Lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne w Polsce i ograniczenie rozwoju pandemii COVID-19
  • Pozytywne rozwiązanie czynników ryzyka geopolitycznego w Europie i na świecie

Argumenty za wzrostem kursu EURPLN

  • Gołębia retoryka RPP nt. przejściowej inflacji i braku podwyżek stóp procentowych
  • Wyższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji w Polsce
  • Ucieczka kapitału z rynków rozwijających się w związku z awersją do ryzyka wywołaną np. przez czynniki geopolityczne w Europie i na świecie (np. koronawirus, sytuacja gospodarcza w Chinach, spowalniające tempo wzrostu koniunktury na świecie)

BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk