• Odbierz prezent
Kurs dolara zyskuje. Rosyjski rubel i chiński juan w dół. Sytuacja na rynkach finansowych

Powróciła nieco rozerwana w ostatnich dniach odwrotna korelacja dolara z Wall Street. Indeksy wczoraj po południu zanurkowały, gdyż inwestorzy zaczynają być coraz bardziej niecierpliwi, co do politycznych ustaleń wokół czwartego pakietu fiskalnegoCoraz bardziej dominujący jest pogląd, że prowadzone rozmowy to "zasłona dymna" przed wyborami, które odbędą się 3 listopada. Do mediów wysyłane są sygnały, że strony poczyniły postępy i są bliskie wypracowania kompromisowego porozumienia do końca tego tygodnia, ale nic poza tym. Dodatkowym czynnikiem ryzyka stają się same wybory. Pośrednio za sprawą faktu, że dzisiaj w nocy odbędzie się ostatnia debata telewizyjna Trumpa z Bidenem, która może wpłynąć na sondaże (teoretycznie skurczenie się przewagi Bidena w okolice 5-6 p.p. może wznowić obawy związane z przebiegiem samych wyborów). Preteksty rynek już dostał - to informacja z FBI, jakoby znaleziono dowody na to, że Rosja i Iran próbowały wpłynąć ten proces.

Amerykańska waluta zyskuje w czwartek do większości walut, chociaż zmiany nie są znaczące. Słabo wypada nasz region CEE, ale i też tracą rosyjski rubel, czy też chiński juan. W grupie G-10 najsłabsza jest korona szwedzka, która traci z dolarem 0,26 proc. Na drugim biegunie jest dolar nowozelandzki, który zyskuje 0,18 proc. Stabilny po wczorajszych szaleńczych wzrostach jest funt. Dzisiaj wieczorem mają zostać wznowione intensywne negocjacje w Londynie, gdzie ma się pojawić grupa negocjatorów z UE.

OKIEM ANALITYKA - nerwowość narasta

Znów mamy przewagę negatywnych wątków nad pozytywnymi i zbyt wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. To generuje niepewność, której nikt nie lubi. W takiej sytuacji najlepiej pozostać z boku i obserwować sytuację. Ewentualnie zwrócić większą uwagę na tzw. bezpieczne przystanie. Ten schemat będzie się coraz częściej powtarzał w najbliższych dniach, a listopad to już temat na zupełnie inny wpis. Dynamicznie rosnąca liczba zakażeń (zwłaszcza w Europie) rodzi pytania o konieczność przywrócenia najbardziej rygorystycznych obostrzeń, nawet do czasu pojawienia się szczepionki na COVID-19 (czyli na dłużej). Na tym tle od dłuższego już czasu kontrastują doniesienia o politycznych przepychankach wokół pakietu fiskalnego, które sygnalizują też to, że ich potencjalne zwiększenie (a taka będzie potrzeba) nie będzie łatwe. I bynajmniej to, że teraz patrzymy głównie na USA, nie oznacza, że jeszcze większego problemu z tym nie będzie w UE. Wreszcie wątek związany z wyborami w USA. Trump nieoczekiwanie dostał wsparcie z FBI - dowody na próbę ingerencji Rosji i Iranu w wybory mogą być pretekstem do zaskarżenia ich wyniku - a dodatkowo na dzień przed debatą telewizyjną jego strata do Bidena zmalała do 7,5 p.p. To powoduje, że znów należy nastawić się na potencjalnie nieoczekiwany obrót spraw...

 Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk