• Odbierz prezent
Kurs dolara w dół - co dalej? Wyjątkowe działania banków centralnych. Sztuczny optymizm na rynkach

Brak ruchu ze strony agencji S&P w piątek wieczorem poprawił sentyment na rynkach  - rating Włoch pozostał na poziomie BBB z perspektywą negatywną, podobnie jak Wielkiej Brytanii (AA), ale tu większego zaskoczenia nie było. Nastroje poprawiły też informacje związane z planami znoszenia gospodarczych obostrzeń (informacje podała Australia), oraz decyzja Banku Japonii o wprowadzeniu nielimitowanego skupu obligacji skarbowych w ramach QE, podniesienia limitu dla papierów korporacyjnych do 20 bln JPY rocznie, oraz zwiększenia dostępności programu wsparcia płynności dla kolejnych instytucji.

Dolar traci na szerokim rynku,  w przestrzeni G-10 najlepiej radzą sobie bardziej ryzykowne waluty  tj. Antypody, oraz funt. Mimo powrotu słabszego sentymentu na rynek ropy, zwyżkują też waluty surowcowe – korona norweska i dolar kanadyjski. Niemniej na szerszym rynku z rezerwą podchodzi do tego już rosyjski rubel.

OKIEM ANALITYKA – Sztuczny optymizm

Agencja S&P postanowiła nie wydawać tym razem wyroku na Włochy, chociaż miała ku temu mocne argumenty (finanse publiczne tego kraju będą przez pandemię mocno rozchwiane). Kwestia, czy COVID-19 daje niektórym tzw. taryfę ulgową pozostaje dyskusyjna. Ale krótkoterminowo z faktami nie ma co dyskutować, chociaż warto mieć na uwadze, że kreuje to raczej sztuczny optymizm. Prędzej, czy później wątek włoski wróci, jeżeli okaże się, że unijni politycy w klasyczny dla siebie sposób ociągają się z wypracowaniem konkretnych form pomocy dla zagrożonych krajów.

Drugi wątek wart omówienia to kwestia częściowego znoszenia gospodarczych lockdownów, co będzie mieć miejsce w maju (w każdym kraju inaczej, gdyż terminy zależeć będą od przebiegu pandemii). Ale o ile rynki finansowe zdyskontowały fakty wyhamowania krzywej nowych zachorowań na COVID-19 i wspomnianego poluzowania restrykcji, to raczej nie są przygotowane na ewentualną większą falę zachorowań, która może nastąpić, jeżeli wzrosną interakcje społeczne (nie nabyliśmy przecież tzw. odporności stadnej, ani też nie wypracowano szczepionki).

Trzeci temat do działania banków centralnych. Japończycy zdecydowali się na nielimitowany skup obligacji skarbowych w ramach QE, oraz zwiększyli limity dla papierów komercyjnych. Nie jest to duże zaskoczenie, ale pokazuje tendencję w którą będziemy iść w kolejnych miesiącach w przypadku innych. Teoretycznie FED zrobił już wiele, ale jeszcze są np. ujemne stopy procentowe. W tym tygodniu uwaga jednak skupi się na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. EBC może jednak nie zdecydować się na kolejne ruchy już teraz, zamiast tego coraz głośniej podkreślając konieczność podjęcia większej stymulacji fiskalnej przez rządy. Czy będzie to korzystna informacja dla euro? To zależy. Teoretycznie rynki mogą obawiać się, że podejmowane od początku pandemii działania mogą być niewystarczające, aby uniknąć negatywnych skutków widocznego tąpnięcia gospodarki.

Czwarty to ropa naftowa, gdzie nadpodaż surowca jest wciąż widoczna, podobnie jak problemy z jego magazynowaniem, co zaczyna przekładać się na negatywne zachowanie się kontraktów z dłuższym terminem wygaśnięcia. Problemy na tym rynku na razie nie rozlały się szerzej, ale najbliższe tygodnie pokażą, jaka skala wsparcia ze strony rządów okaże się konieczna dla wsparcia sektora naftowego.

Cztery punkty i cztery obszary wątpliwości. Dzisiaj dolar jest słabszy, ale raczej nie jest to przejaw nowej tendencji, a krótkotrwała korekta w szerszym trendzie.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk