• Odbierz prezent
kurs dolara kurs euro kurs funta kurs franka kurs złotego kurs korony czeskiej

Jak wypada polski złoty na tle pozostałych walut w tym tygodniu? Jakie wydarzenia wpłynęły na kursy euro, dolara, franka, funta i korony czeskiej? Ile złotych zapłacimy za te waluty?

 

Miniony tydzień obfitował w wydarzenia ekonomiczne. W poniedziałek poznaliśmy kwietniowy wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce, który okazał się niższy od oczekiwań. Wyniósł 31,90 pkt wobec spodziewanych 34,60 pkt.

W tym samym dniu napłynęły mieszane dane o wskaźnikach PMI z przemysłu krajów Strefy Euro. Słabiej od oczekiwań wypadł kwietniowy PMI dla Hiszpanii. Dla Francji wskaźnik ten okazał się zgodny z oczekiwaniami, a dla Włoch i Niemiec lepszy od oczekiwań. Wskaźnik PMI dla całej Strefy Euro w kwietniu okazał się nieco niższy od oczekiwań i wyniósł 33,4 pkt wobec spodziewanych 33,6 pkt. Nastroje inwestorów wg Sentix w Strefie Euro w maju też wypadły gorzej niż oczekiwano.

Kwietniowy wskaźnik PMI w Szwajcarii okazał się lepszy od oczekiwań i wyniósł 40,7 pkt wobec spodziewanych 34,6 pkt.

W poniedziałek po południu napłynęły dane z USA. Najważniejsze dotyczyły zamówień fabryk w marcu, które uległy zmniejszeniu o 10,3% m/m wobec spodziewanego spadku o 9,7%.

We wtorek napłynęły kolejne informacje. Dane ze Szwajcarii dotyczące inflacji były nieco niższe od oczekiwań. Wskaźnik CPI w kwietniu spadł o 0,4% m/m wobec oczekiwanego spadku o 0,1%.

Kwietniowy wskaźnik PMI w Wielkiej Brytanii okazał się wyższy od oczekiwań. Łączny wskaźnik PMI wyniósł 13,8 pkt wobec spodziewanych 12,9 pkt. PMI dla usług wyniósł 13,4 pkt wobec oczekiwanych 12,2 pkt.

W tym samym dniu napłynęły nieco słabsze od oczekiwań dane z USA dotyczące bilansu handlowego w marcu (-44,4 mld wobec prognozy -44 mld). Kwietniowy wskaźnik PMI również okazał się nieco słabszy od oczekiwań. Zbiorczy wskaźnik PMI wyniósł 27 pkt wobec spodziewanych 27,4 pkt, a wskaźnik PMI dla usług 26,7 pkt wobec prognozy 27 pkt.

Lepiej od oczekiwań wypadł natomiast kwietniowy wskaźnik ISM dla usług (41,8 pkt wobec prognozy 36,8 pkt).

W  środę poznaliśmy słabsze od oczekiwań marcowe dane dotyczące zamówień fabryk w Niemczech. Następne dane dotyczyły kwietniowych  wskaźników PMI dla usług krajów Strefy Euro. PMI dla usług w Hiszpanii i Francji wypadły gorzej od oczekiwań, a we Włoszech i Niemczech lepiej niż się spodziewano. Zbiorczy wskaźnik PMI dla Strefy Euro w kwietniu był nieco lepszy od oczekiwań i wyniósł 13,6 pkt wobec spodziewanych 13,5 pkt, podobnie jak kwietniowy wskaźnik PMI dla usług, który wyniósł 12 pkt wobec prognozy 11,7 pkt. Sprzedaż detaliczna w Strefie Euro w marcu skurczyła się o 11,2% wobec spodziewanego spadku o 10,5% m/m. Kwietniowy wskaźnik PMI dla sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii okazał się znacznie słabszy niż się spodziewano i wyniósł 8,2 pkt wobec prognozy 22 pkt. W tym samym dniu napłynęły słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy.

W środę poznaliśmy też szacowaną przez ministerstwo stopę bezrobocia w Polsce w kwietniu. Wyniosła 5,7% wobec 5,4% w marcu.

Czwartek był ciekawym dniem dla Wielkiej Brytanii. W tym dniu ogłoszono decyzję Banku Anglii o stopach procentowych. Pozostały one na niezmienionym poziomie 0,10%.

Produkcja przemysłowa w Niemczech w marcu spadła o 9,2% wobec prognozy 7,5% m/m. W tym samym okresie produkcja przemysłowa we Francji skurczyła się o 16,2% wobec spodziewanego spadku o 12,4% m/m.

W tym samym dniu podano słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 22,647 mln wobec prognozy 19,905 mln. Liczba zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych wyniosła 3,169 mln wobec spodziewanych 3 mln.

Piątek był dniem wolnym od danych dla Wielkiej Brytanii, gdyż w tym dniu wypadło Święto Bankowe obchodzone w tym kraju.

W piątek podano bilans handlowy Niemiec za marzec, który wypadł gorzej od oczekiwań (12,8 mld wobec spodziewanych 18,9 mld). W tym samym dniu napłynęły lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy. Przeciętne stawki godzinowe w kwietniu wzrosły o 7,9% w ujęciu rocznym, a o 4,7% w ujęciu miesięcznym. Pozostałe dane były gorsze od poprzednich odczytów, ale lepsze od oczekiwań. Spadek zatrudnienia okazał się niższy niż się spodziewano. Stopa bezrobocia w kwietniu w USA wyniosła 14,7% wobec prognozy 16%.

 

Kurs euro do złotego (EUR/PLN)

Pierwsze dni tego tygodnia sprzyjały umacnianiu się polskiej waluty względem euro. W tym tygodniu za jedno euro najwięcej płacono w poniedziałek 4,5714 zł. W środę natomiast kurs euro do złotego (EUR/PLN) zaliczył minimum na poziomie 4,5265 zł, po czym zaczął odrabiać straty. Na koniec tygodnia kurs EUR/PLN wyniósł 4,5502 zł. Na przestrzeni tygodnia kurs euro do złotego uległ niewielkiemu osłabieniu o 0,38%.

Wykres kursu euro do złotego EUR/PLN

Wykres kursu euro do polskiego złotego EUR/PLN

 

Kurs franka względem polskiej waluty (CHF/PLN)

Kurs franka względem złotego (CHF/PLN) kształtował się podobnie jak w przypadku euro. Najwięcej frank kosztował w poniedziałek 4,3365 zł, a najmniej w środę 4,2949 zł. Na koniec tygodnia kurs CHF/PLN wyniósł 4,3210 zł. Na przestrzeni ostatnich 5 dni kurs franka do złotego osłabił się o 0,10%.

Wykres kursu franka do złotego CHF/PLN

Wykres kursu franka do polskiego złotego CHF/PLN

 

Jeżeli chcesz sprawdzić, ile aktualnie złotych zapłacisz za wymianę swoich walut, skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego.

 

Kurs dolara wobec złotówki (USD/PLN)

Miniony tydzień sprzyjał umacnianiu się dolara względem złotego. Za jednego dolara płacono najmniej w poniedziałek 4,1590 zł, a najwięcej w czwartek 4,2356 zł. Dopiero piątek przyniósł lekkie osłabienie amerykańskiej waluty względem złotówki. Na koniec tygodnia kurs dolara do złotego (USD/PLN) wyniósł 4,1990 zł. Na przestrzeni tygodnia dolar zyskuje 0,94% względem polskiej waluty.

Wykres kursu dolara do polskiego złotego USD/PLN

Wykres kursu dolara do polskiego złotego USD/PLN

 

Kurs funta do polskiego złotego (GBP/PLN)

W tym tygodniu za jednego funta najmniej płacono w poniedziałek 5,1736 zł, a najwięcej w czwartek 5,2271 zł. Na koniec tygodnia kurs funta do złotego (GBP/PLN) wyniósł 5,2090 zł, co stanowi niewielki wzrost o 0,10% na przestrzeni ostatnich 5 dni.

Wykres kursu funta do złotego GBP/PLN

Wykres kursu funta do polskiego złotego GBP/PLN

 

Kurs korony czeskiej wobec złotego (CZK/PLN)

W ciągu minionego tygodnia złoty zyskiwał względem korony czeskiej. Osłabieniu się kursu korony czeskiej sprzyjała czwartkowa obniżka stóp procentowych przez bank centralny Czech z poziomu 1% do 0,25%. Najwięcej korona czeska kosztowała na początku tygodnia 0,1687 zł, a najmniej w piątek 0,1667 zł. Na przestrzeni tygodnia kurs korony czeskiej do złotego (CZK/PLN) uległ obniżeniu o 0,36%.

Wykres kursu korony czeskiej do polskiego złotego CZK/PLN

Wykres kursu korony czeskiej do polskiego złotego CZK/PLN

 

 

Notowania: USDPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/USDPLN/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk