• Odbierz prezent
Kurs dolara (USD) zaczyna odrabiać straty w otoczeniu zniżkujących amerykańskich indeksów giełdowych

Pomimo utrzymującego się na rynku silnego sentymentu risk-on, środowa sesja przyniosła korekcyjne odrobienie strat amerykańskiego dolara z początku tygodnia. Zniżkujące amerykańskie indeksy giełdowe również potwierdzają chwilowe ograniczenie zainteresowania aktywami mniej bezpiecznymi wśród inwestorów. Przekonanie uczestników rynku o braku zmian prowadzących do normalizacji polityki pieniężnej, zostało zaburzone podczas publikacji minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC. Presję na zmiany w retoryce Rezerwy Federalnej wywierają wzrosty rynkowych stóp procentowych w USA oraz ostatnie wypowiedzi ekspertów traktowanych za autorytety współczesnej ekonomii. Lawrence Summers traktuje postawę Fedu wobec inflacji jako ,,niebezpieczne samozadowolenie” i przestrzega przed potencjalnymi skutkami zbyt późnego ograniczenia zacieśnienia warunków monetarnych.

Waluty regionu CEE są jednymi z najsilniejszych wobec dolara w bieżącym miesiącu ze względu na rynkowe oczekiwania wzrostu stóp procentowych w ślad za zaskakującymi odczytami inflacji. W Polsce, ścieżka inflacyjna na najbliższe miesiące została podwyższona, co będzie wywierać dalszą presję na RPP, gdzie niektórzy członkowie Rady sugerowali, że mogłoby dojść do niewielkiego ruchu o 10-15 pb w górę, aby zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne. Wobec preferencji większości RPP, która opowiada się za utrzymaniem stóp do końca kadencji dalsze pole do silniejszego złotego powinno być w krótkim terminie ograniczone. W przestrzeni EMFX, uwagę przykuwa również silna postawa południowoafrykańskiego randa, który zyskuje w maju względem dolara na bazie sprzyjających uwarunkowań lokalnych tj. wysoki eksport wspierający nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, prawdopodobny wzrost PKB za poprzedni kwartał w ujęciu rocznym jak również luzowanie pandemicznych restrykcji wraz z poprawiającym się stanem epidemicznym w RPA.

Na krajowym rynku stopy procentowej podczas środowej sesji doszło do spadku rentowności obligacji (w sektorze 10 lat poniżej 1,90%)

Jeszcze w pierwszych godzinach sesji, przed wieczorną publikacją minutes Fed, widać było lekką tendencję do wzrostu dochodowości obligacji na świecie, mimo braku istotnych nowych informacji. W efekcie dochodowości 10-letnich Bundów wzrosły na krótko w okolice -0,07% (poziom notowany ostatni raz w maju 2019 r.). Ostatecznie jednak sesja kończyła się bez większych zmian w relacji do wtorku.

Ministerstwo Finansów podało,

że podczas piątkowej aukcji zamierza zaoferować obligacje serii OK0423, PS1026, WZ1126, DS1030, WZ1131 o łącznej wartości 4 mld PLN. Dla porównania w miesięcznym harmonogramie podaż szacowana była między 4 a 7 mld PLN. Tak znaczące ograniczenie podaży powinno mieć pozytywny wpływ na wyceny papierów o dłuższych terminach wykupu.

W krótkiej perspektywie lekko negatywny wpływ na lokalny rynek długu może mieć zbliżająca się publikacja miesięcznych danych z rynku pracy

Mogą one hamować spadki rentowności polskich obligacji. Mimo to notowania 2-letnich papierów powinny wracać poniżej 0,20%, a 10-letnich w kierunku 1,80%. Oczekujemy, że przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w kwietniu o 9,4% r/r wobec konsensusu w pobliżu 10%, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach o 1,1% r/r (podobnie jak konsensus rynkowy). Wspomniane mocne dane nie będą wspierać polskiego rynku stopy procentowej, gdyż wzmacniają pozycje zwolenników zaostrzania polityki pieniężnej w RPP. Przy ocenie danych należy jednak pamiętać, że bardzo duże znaczenie będzie miał efekt statystyczny w postaci niskiej bazy odniesienia sprzed roku.

Minutes Fed z kwietniowego posiedzenia opublikowane w środę wieczorem utrzymane były w łagodnym tonie,

chociaż pojawiały się pewne sygnały wskazujące na zbliżający się moment normalizacji polityki pieniężnej. FOMC zwraca uwagę, że mimo poprawy koniunktury gospodarka wciąż pozostaje daleko od poziomów sprzed pandemii i od celów banku centralnego. Wzrost inflacji określony został jako tymczasowy i niewymagający reakcji ze strony Fed. Niemniej, między wierszami pojawiły się sugestie, że dalsza wyraźniejsza poprawa stanu gospodarki będzie wymagać stopniowego wycofania monetarnego wsparcia. Minutes wpisują się w ton dotychczasowych wypowiedzi członków FOMC i będą przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi rentowności obligacji w najbliższych miesiącach.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk