• Odbierz prezent
Kurs dolara spada - komentarz DM BOŚ

Czwartek przynosi przecenę amerykańskiej waluty – o powodach pisałem rano. Opublikowane do tej pory dane (jesteśmy przed publikacją usługowego ISM o godz. 16:00) nie dały powodów do nadmiernego optymizmu wobec dolara. Raport Challengera szacujący liczbę przyszłych zwolnień nieco wzrósł (do 37,2 tys. w czerwcu z 31,5 tys. w maju), ale nadal są to niskie poziomy. Wyliczenia ADP pokazał spadek liczby nowych etatów w sektorach prywatnych do 177 tys. w czerwcu z 189 tys. w maju po korekcie. Z kolei cotygodniowe bezrobocie wzrosło do 231 tys. z 228 tys. Ot, powyższe dane są przyzwoite, ale nie rewelacyjne.

Kurs dolara do złotego USDPLN możesz sprawdzić tutaj.

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj

 

Dzisiaj wyraźniej poprawa się sentyment wokół bardziej ryzykownych aktywów, co może być sygnałem zbliżającej się wakacyjnej korekty. Z drugiej strony jutro mamy koniec tygodnia, wchodzą nowe wzajemne cła na 34 mld USD pomiędzy USA, a Chinami i trudno do końca ocenić na ile rynki podejdą do tego jak do strategii „kupuj plotki, sprzedaj fakty”, a na ile duże będzie ryzyko dalszej eskalacji wzajemnych działań.

 

Analiza kursu EURUSD euro dolara

Na wykresie kursu euro dolara EURUSD wyraźnie rośnie prawdopodobieństwo wybicia oporu przy 1,1726, co było wskazywane rano.

Wykres kursu euro dolara EURUSD

Wykres dzienny EURUSD

 

Analiza kursu funta do dolara GBPUSD

Na przeciwległym biegunie może za chwilę pojawić się kurs funta do dolara GBP/USD. Nie dość, że od rana spekuluje się, że propozycje Theresy May dotyczące Brexitu, które jutro możemy poznać ze szczegółami, mogą podzielić rząd, to jeszcze po spotkaniu z Angelą Merkel, ta miała „wylać kubeł zimnej wody” na szefową Downing Street 10. Niemcy uznają propozycje dotyczące ceł za nierealne i niemożliwe do realizacji. Jeżeli powyższe problemy jutro się potwierdzą, to funt może w najbliższych tygodniach odstawać od reszty G-10. Im większe problemy wokół Brexitu tym większa niepewność polityczna i gospodarcza, a mniejsze szanse na zacieśnienie polityki przez Bank Anglii. W przedpołudniowym wpisie zwracałem uwagę, że siła funta może być „podejrzana”.

Wykres funta do dolara GBPUSD
Wykres dzienny funt dolar GBPUSD


Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

 

Nota prawna

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk