• Odbierz prezent
Kurs dolara pod ogromną presją! USD versus EUR - kto zwycięży? Sprawdź prognozy [USDPLN, EURUSD, 10YPL, 10YDE]
fot. freepik.com

Miniony tydzień był czasem podwyższonej zmienności notowań EUR/PLN. Początkowo złoty zyskiwał na wartości wspierany nieoczekiwanym w październiku zwrotem w działaniach Rady Polityki Pieniężnej (podwyżka stóp procentowych). Przejściowo kurs EUR/PLN obniżył się do nawet 4,5370 (choć jeszcze na starcie ubiegłego tygodnia notowany był około 10 groszy wyżej).

 

Kurs dolara pod ogromną presją! USD versus EUR - kto zwycięży? Sprawdź prognozy [USDPLN, EURUSD, 10Y PL, 10Y DE] - 5

 

 

Koniec omawianego okresu przyniósł jednak powrót presji sprzedających za sprawą łagodnej retoryki prezesa Narodowego Banku Polskiego, która stała w kontrze do agresywnych oczekiwań rynku zakładających kontynuację normalizacji polityki pieniężnej w tym roku. Nie bez znaczenia była ponadto decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który zdecydował o nadrzędności prawa polskiego nad unijnym, czym odnowił spór o praworządności z Unią Europejską i utrudnił porozumienie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Na rynkach bazowych ostatnie dni były czasem relatywnej stabilizacji notowań eurodolara. Co prawda kurs EUR/USD przełamał barierę 1,16 jednak zakres zniżki był niewielki.

 

Kurs dolara pod ogromną presją! USD versus EUR - kto zwycięży? Sprawdź prognozy [USDPLN, EURUSD, 10Y PL, 10Y DE] - 1

 

USD/PLN

Kurs USD/PLN na gruncie analizy technicznej pozostaje w trendzie wznoszącym, choć bariera 4,00 tworzy silny psychologiczny opór ograniczający dalszą zwyżkę. Liczymy, iż w miarę upływu tygodnia złoty znacznie stopniowo odzyskiwać siłę. O ile nie spodziewamy się silnej presji na umocnienie polskiej waluty, to złożenie nawet niewielkiego spadku EUR/PLN w połączeniu z oczekiwanym anemicznym spadkiem eurodolara powinno pozwolić parze USD/PLN utrzymywać się nieco poniżej wspomnianej bariery 4,0.

 

Kurs dolara pod ogromną presją! USD versus EUR - kto zwycięży? Sprawdź prognozy [USDPLN, EURUSD, 10Y PL, 10Y DE] - 3

 

Nasze oczekiwania - rynek obligacji

 

10Y PL (%)

Oczekiwania rynkowe dotyczące kolejnych ruchów Rady Polityki Pieniężnej stoją w kontrze do oficjalnego forward guidance Rady (postawa wait-and-see). Rynek pozostając zaskoczony październikową podwyżką stóp procentowych nie zamierza istotnie chłodzić swoich oczekiwań. W rezultacie presja na utrzymywanie się rentowności skarbowego długu na krajowym rynku pozostaje.

 

Kurs dolara pod ogromną presją! USD versus EUR - kto zwycięży? Sprawdź prognozy [USDPLN, EURUSD, 10Y PL, 10Y DE] - 4

 

Trudno jednak znaleźć argumenty za kontynuacją wzrostu dochodowości, gdyż wycenione w horyzoncie przyszłego roku podwyżki stóp procentowych są w naszej ocenie zbyt agresywne. Uważamy zatem, iż przed nami tydzień uspokojenia wyceny skarbowych papierów wartościowych. Ryzykiem pozostaje fakt, iż rynek stopy procentowej boryka się z brakiem płynności, który po ubiegłotygodniowej podwyżce stóp procentowych i odwołaniu przetargu zamiany obligacji został dodatkowo spotęgowany.

 

Kurs dolara pod ogromną presją! USD versus EUR - kto zwycięży? Sprawdź prognozy [USDPLN, EURUSD, 10Y PL, 10Y DE] - 2

 

10Y DE (%)

Nasze oczekiwania dotyczące kształtowania się rentowności Bunda w tym tygodniu zakładają jego czasową stabilizację motywowaną brakiem nowych impulsów i chęcią znalezienia krótkoterminowego punktu równowagi po okresie wcześniejszej dość dynamicznej zwyżki dochodowości. Kalendarium istotnych wydarzeń tego tygodnia jest ubogie i wspiera nasze oczekiwania.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk