• Odbierz prezent
Kurs dolara nowozelandzkiego do amerykańskiego w górę. Sytuacja na rynkach finansowych

W piątek zmiany są kosmetyczne, gdyż większość ruchu wykonała się jeszcze wczoraj wieczorem. Dolar pozostaje słabszy do większości walut, chociaż trudno to jednoznacznie wytłumaczyć. Rynki akcji odbiły wczoraj wieczorem po wyprzedaży, jaka miała miejsce po komunikacie FOMC w środę, ale w piątek słabość powraca.  Z walut najmocniejszy w zestawieniach jest dzisiaj dolar nowozelandzki, co ma związek z wypowiedzią tamtejszego ministra finansów, którego zdaniem RBNZ nie będzie w najbliższych miesiącach zmieniał parametrów polityki pieniężnej, gdyż dotychczasowe wsparcie okazało się wystarczające. Kurs dolara nowozelandzkiego do amerykańskiego NZDUSD rośnie o 0,57 proc. i jest na najwyższym poziomie w tym roku.

Rynek na razie ze spokojem podchodzi do ryzyka kolejnego pogorszenia się relacji USA-Chiny. Pretekstem mogą być zapowiedziane manewry chińskich wojsk wokół Tajwanu, aby jak określono chronić swoją "integralność terytorialną". W tamtejszych, rządowych mediach od pewnego czasu widoczne jest wrogie nastawienie wobec USA, które oskarżane są o mieszanie się w wewnętrzne sprawy Chin. Przewija się wątek siłowego rozwiązania wobec Tajwanu, gdyby ten zechciał przystąpić do ONZ.

OKIEM ANALITYKA - polityczne przepychanki

Tytuł komentarza nie sugeruje, że tematem będzie krajowa polityka, chociaż tu na stole są wszystkie scenariusze - łącznie z przedterminowymi wyborami. Ani one, ani ewentualny rząd mniejszościowy nie byłyby dobrą informacją dla notowań złotego. Ale nie tylko polska polityka nadaje ton temu, co dzieje się na krajowym rynku, a przede wszystkim globalny sentyment, który jest wypadkową wielu czynników - głównie polityki najważniejszych banków centralnych, czyli przede wszystkim FED-u, ale i też co pewien czas geopolityki. Jej znaczenie może w najbliższych tygodniach wzrosnąć za sprawą zbliżających się wyborów w USA - to już na początku listopada. A Donald Trump wyraźnie potrzebuje nowego, mocnego punktu zaczepienia, który mógłby pomóc mu odbudować sondaże. Ostatnie słowa najważniejszych osób w USA zajmujących się tematem pandemii zdają się przeczyć "obietnicom" prezydenta, że szczepionka będzie gotowa przed wyborami, a do końca roku otrzyma ją ponad 100 mln Amerykanów. Trump chyba już zdaje sobie sprawę, że na tym może się tylko "pośliznąć", zresztą cała pandemia mocno zaszkodziła jego planom reelekcji. Potrzebny jest nowy temat, który zjednoczy naród. Chiny? Tu bardzo łatwo budować populistyczną narrację (oni wyprodukowali wirusa, oni niszczą nasze miejsca pracy, oni zabierają nam nasz świat itd.), a jak jeszcze "wróg" sam się podkłada? Ciekawym wątkiem jest TikTok, ale tu sprawa zaczyna robić się biznesowo zagmatwana, więc może Tajwan? W chińskich mediach od dawna narasta wroga narracja wobec USA, które rzekomo mieszają się w sprawy "zbuntowanej" od kilkudziesięciu (?!) lat prowincji.  Dzisiejsze manewry wojskowe wojsk Pekinu już doprowadziły do naruszeń tajwańskiej przestrzeni powietrznej, a przy tak dużych emocjach, nieraz łatwo o niezamierzony błąd. Zresztą Chińczycy od pewnego czasu coraz głośniej mówią, że wątek Tajwanu należy rozwiązać siłowo. Pytanie jest, zatem nie czy, tylko kiedy. Nie jest trudno sobie wyobrazić, jak zareagowały by na to rynki finansowe. Zwłaszcza, że temat ten jest wciąż traktowany jako kompletny political fiction...

 

Nota prawna:

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Notowania: NZDUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/NZDUSD/

Marek Rogalski

Główny analityk walutowy w Domu Maklerskim BOŚ. Ekspert w dziedzinie tematyki związanej z rynkiem FX – swoje długoletnie doświadczenie zdobywał pracując w czołowych domach maklerskich w Polsce (z DM BOŚ związany od 2009 r.), prywatnie inwestor giełdowy od 1994 r. Zdobywca szeregu nagród na najlepiej typującego analityka (Puls Biznesu), ceniony komentator bieżących wydarzeń w ogólnopolskich mediach. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk