• Odbierz prezent
Kurs dolara EUR/USD w reakcji na wskaźnik CPI dla Stanów Zjednoczonych

Ze Stanów Zjednoczonych napłynęły dane dotyczące wskaźnika CPI za kwiecień:

Bazowy wskaźnik CPI (m/m): -0,4% (prognoza: -0,2%; poprzednio: -0,1%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 1,4% (prognoza: 1,7%; poprzednio: 2,1%)

Wskaźnik CPI (m/m): -0,8% (prognoza: -0,8%; poprzednio: -0,4%)

Wskaźnik CPI (r/r): 0,3% (prognoza: 0,4%; poprzednio: 1,5%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

CPI Stanów Zjednoczonych w przeszłości

Prognozowany na dzisiaj wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych CPI rok do roku na poziomie 1,70% byłby znaczącym spadkiem w porównaniu do poprzednich odczytów. Jednak jest to jedynie powrót do wartości notowanych w okresie ostatnich 8 lat.

 CPI USA

Wykres wskaźnik CPI dla Stanów Zjednoczonych (r/r) (od 2012 roku)

Przeglądając całą dostępną historię możemy zobaczyć, że najniższym poziomem wskaźnika CPI było dotychczas 0,60%. Odczyt ten pojawił się 1 listopada 2010 roku. Z kolei najwyższym- astronomiczne 13,60% w lipcu 1980 roku.

USA CPI 2 

Wykres wskaźnik CPI dla Stanów Zjednoczonych (r/r) (od 1970 roku)

Działania Systemu Rezerwy Federalnej w sprawie inflacji

FED tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Ostatnia decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych odbyła się 29 kwietnia 2020 roku. Aktualna stopa procentowa wynosi 0,25%.

Kurs dolara EUR/USD na rynku walutowym

Kurs dolara traci dzisiaj do euro. Trend ten jest systematycznie kontynuowany od godzin nocnych, kiedy to ustanowione zostało minimum na prze EUR/USD na poziomie 1,0784. Obecnie kurs dolara jest na dziennych maksimach. Zmiana EUR/USD wynosi +0,44%, co przekłada się na kurs 1,0855

EURUSD

Wykres: kurs dolara EUR/USD (1 dzień)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii

Bilans handlowy Niemiec

Non Farm Payrolls w Stanach Zjednoczonych

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk