• Odbierz prezent
Kto sfinansuje dodatkowe świadczenia w chirurgii i anestezjologii? Szpitali na to nie stać
  • Konfederacja Lewiatan apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie zasad finansowania świadczeń wynikających z zaleceń konsultantów krajowych, a dotyczących chirurgii i anestezjologii.
  • Zalecenia te, związane z postępowaniem podczas pandemii COVID-19, wymagają większych nakładów finansowych, na które szpitali po prostu nie stać. W skali kraju mówimy o kwocie około 1 mld zł rocznie.

Kto sfinansuje dodatkowe świadczenia w chirurgii i anestezjologii? Szpitali na to nie stać - 1

- Nie wiemy, czy rekomendacje, które pojawiły się w przestrzeni publicznej są obowiązujące. Nie zostały bowiem opublikowane na stronach ministerstwa zdrowia jako wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń. Ponieważ jednak przygotowały je zespoły eksperckie pod przewodnictwem konsultantów krajowych, są traktowane przez personel medyczny placówek ochrony zdrowia jako obowiązujące – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan. - Powoduje to ogromny chaos decyzyjny i organizacyjny w szpitalach – dodaje.

Generuje także koszty, co do których szpitale nie mają pewności, czy zostaną pokryte przez płatnika publicznego. Zalecenia konsultantów krajowych ds. chirurgii[1] oraz ds. anestezjologii[2], dotyczące postępowania lekarzy w czasie pandemii COVID 19 są bowiem ostrzejsze, niż zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego czy Światowej Organizacji Zdrowia, co kosztuje. Ponieważ zalecenia te nie są jednak opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia, nie mają charakteru zatwierdzonego dokumentu. A w takiej sytuacji nie ma pewności, że dodatkowe środki, wydane na ochronę pacjentów, zostaną pokryte przez NFZ.

Wytyczne polskich konsultantów ds. chirurgii i anestezjologii zalecają wykonanie testu genetycznego PCR na obecność koronawirusa przed każdym zabiegiem operacyjnym przyspieszonym lub planowym. Tymczasem NFZ finansuje takie badania, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, tylko w przypadku wystąpienia określonych objawów lub podejrzenia kontaktu z osobą chorą na COVID-19. Dodatkowo, przytoczone stanowiska zalecają wykonanie badania RTG klatki piersiowej (wytyczne anestezjologiczne) oraz badania TK (wytyczne chirurgiczne). Powyższe z kolei stoją w sprzeczności z dokumentem opublikowanym na stronie ministerstwa zdrowia jako zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego”[3].

W praktyce więc szpitale i lekarze funkcjonują w rzeczywistości, w której dochodzi do tak dalekiej rozbieżności pomiędzy stanowiskami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, że rodzi to bardzo poważne konsekwencje dla stabilności działania systemu ochrony zdrowia.

Pracodawcy oczekują szybkiego i jednoznacznego stanowiska resortu zdrowia odnośnie refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedur wynikających z zaleceń konsultantów krajowych. To bardzo ważne, ponieważ szpitale nie mają pieniędzy na sfinansowanie dodatkowych zaleceń.

Co ważne, zalecenia dotyczące chirurgii i anestezjologii dotyczą wszystkich zabiegów operacyjnych, wykonywaniach w szpitalach. Mają więc pierwszorzędne znaczenie dla organizacji pracy placówek medycznych.

Konfederacja Lewiatan

  1. „Wytyczne dotyczące postępowania na oddziałach zabiegowych szpitali niejednoimiennych podczas pandemii COVID-19” z dnia 21 kwietnia br. przygotowanymi przez zespół ekspertów pod kierunkiem Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej Prof. dr hab. n. med. Grzegorza Wallnera.

  2. „Stanowisko Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie przygotowania pacjentów do zabiegów planowych w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID19” z dnia 18 maja br.

  3. W „Wskazaniach do wykonywania badań obrazowych w zakażeniach SARS-CoV-2 - zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego” czytamy, że „Obecne kryteria rozpoznania COVID-19 opierają się na objawach klinicznych, wywiadzie epidemiologicznym (do momentu udokumentowania transmisji lokalnej na danym obszarze) oraz badaniach laboratoryjnych. Ostatecznym potwierdzeniem COVID-19 jest pozytywny wynik testu molekularnego wykonanego techniką RT-PCR. Kryteria rozpoznania COVID-19 nie uwzględniają badań obrazowych takich, jak radiogram (RTG), czy tomografia komputerowa (TK) klatki piersiowej.”


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk