• Odbierz prezent
Dywidenda
Z artykułu dowiesz się:

- Jaki typ inwestorów powinien inwestować w spółki dywidendowe?
- Czym jest odcięcie praw do dywidendy?
- Czym jest stopa dywidendy?

Część spółek giełdowych regularnie wypłaca dywidendę. Inwestycja w takie spółki przeznaczona jest dla osób, które swoją strategię inwestycyjną budują w długim terminie. Horyzont inwestycyjny, w którym działają inwestorzy nastawieni na zyski z dywidend to kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Ten model inwestowania nie wydaje się przeznaczony dla osób nastawionych na szybkie zyski i spekulację na kursach akcji.

 

Inwestycja w spółki dywidendowe

Inwestowanie w spółki z myślą o dywidendzie ma wiele zalet:

  • spółki regularnie wypłacające dywidendę zazwyczaj są dobrze zarządzane i bardziej wiarygodne w porównaniu do reszty rynku,
  • czerpanie zysków z dywidend umożliwia zwrot całości zainwestowanych środków niezależnie od kursów akcji spółki,
  • otrzymywane z tytułu dywidend środki mogą zostać reinwestowane, przynosząc w kolejnych latach jeszcze większe zyski. Dzięki mechanizmowi procentu składanego, pozwala to na zwielokrotnienie włożonego kapitału, choć jest to oczywiście możliwe dopiero w wieloletniej perspektywie.
  • inwestycje w kilkunasto lub kilkudziesięcioletnim horyzoncie czasowym umożliwiają zabezpieczenie przyszłości swojej rodziny, uniezależniając potencjalne zyski od wahań kursowych,
  • osiąganie zysków z dywidendy nie wymaga znajomości zaawansowanych metod analizy, w szczególności technicznej,
  • inwestora oszczędza czas, nie przejmując się podejmowaniem decyzji spowodowanych krótkoterminowymi zmianami sytuacji gospodarczej spółki.

 

Nie oznacza to jednak, że inwestor jest zwolniony z konieczności śledzenia sytuacji spółki. Nawet najlepsze i najbardziej wiarygodne spółki mogą upaść. W przypadku upadłości spółki, skutki mogą być katastrofalne, gdyż akcjonariusze otrzymają wniesione wkłady dopiero po zaspokojeniu roszczeń wszystkich wierzycieli. W związku z tym, należy okresowo monitorować sytuację spółek, których akcje posiadamy niezależnie od tego czy nastawiamy się na wypłatę dywidendy, czy też wahania kursów akcji.

 

Odcięcie praw do dywidendy

Praktycznie niemożliwe jest krótkoterminowe osiągnięcie zysków z tytułu dywidendy. Wartość posiadanych akcji zmniejsza się o wypłacone dywidendy, w związku z czym bezcelowy jest zakup akcji tylko w celu otrzymania dywidendy, gdyż sprzedaż akcji po dniu dywidendy nastąpi po cenie obniżonej o wartość dywidendy.

Przykładowo, jeżeli kurs zamknięcia dla akcji danej spółki na ostatni dzień z prawem do dywidendy (np. 27 czerwca 2017 r.) wynosi 50 zł, a wielkość dywidendy to 2,50 zł na jedną akcję to tzw. kurs odniesienia dla tych akcji w dniu kolejnym (tj. 28 czerwca 2017 r.) wyniesie 47,50 zł. Taki sposób ustalania kursów akcji uniemożliwia zakup akcji jedynie w celu ich odsprzedania natychmiast po uzyskaniu prawa do dywidendy. Dlatego też szybki zysk na dywidendach jest w zasadzie niemożliwy do osiągnięcia. Inwestowanie w spółki dywidendowe jest więc inwestycją na lata.

 

Stopa dywidendy

Aby móc stwierdzić czy dana inwestycja jest opłacalna, z punktu widzenia inwestora należy obliczyć stopę dywidendy i porównać ją z stopą wolną od ryzyka. Czym jest stopa dywidendy? Jest to iloraz wypłacanej na jedną akcję dywidendy oraz ceny akcji. Jeżeli cena akcji wynosi 50 zł, a dywidenda przypadająca na jedną akcję to 2,50 zł to stopa dywidendy wynosi 2,50 zł/50 zł = 5%.

Jeżeli nie bierzemy pod uwagę sprzedaży posiadanych akcji, lecz chcemy osiągać zyski z tytułu dywidend, to zyski te powinny być większe niż stopa wolna od ryzyka. Stopa wolna od ryzyka określana jest zazwyczaj jako rentowność obligacji skarbowych. Jeżeli więc stopa dywidendy byłaby mniejsza niż stopa wolna od ryzyka, to lepiej byłoby zainwestować swoje środki w obligacje skarbowe, które są instrumentem uważanym powszechnie za bezpieczniejszy. Stopa wolna od ryzyka jest więc progiem opłacalności ekonomicznej danej inwestycji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że skoro inwestycja w spółki dywidendowe jest inwestycją na wiele lat, to w przypadku, gdy wystąpi jednorazowa sytuacja, w której stopa dywidendy jest niższa niż stopa wolna od ryzyka, nie należy wyciągać pochopnych wniosków o tym, że inwestycja taka jest nieopłacalna. Ekonomiczną opłacalność inwestycji należy rozpatrywać w długim horyzoncie czasowym.

 

Przeczytaj też więcej o tym czym jest dywidenda i co zrobić by ją otrzymać.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk