• Odbierz prezent
Książka Toma Basso "Zarządzanie wielkością pozycji"  już w sprzedaży!
fot. freepik.com

Tom Basso o swojej książce

Począwszy od zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych, gdy byłem jeszcze 12-letnim chłopcem roznoszącym gazety, oraz krótkiej kariery w obszarze inżynierii chemicznej i handlu akcjami na własny rachunek, przez 28 lat pracy jako zarządzający papierami wartościowymi, kontraktami terminowymi oraz walutami, a skończywszy jako indywidualny inwestor, dbający o własne fundusze emerytalne – wiele widziałem w świecie inwestycji kapitałowych. Spotykałem wykładowców akademickich i menadżerów finansowych sprawiających, że proces inwestycyjny wydawał się tajemniczy i skomplikowany – co działało onieśmielająco na wiele osób próbujących samodzielnie zarządzać swoimi portfelami. Ja jednak napisałem tę książkę w odmienny sposób. Nie chciałem przytłoczyć informacjami tych, którzy dopiero zaczynają swoje działania w tym obszarze.

Koncepcja odpowiedniego ustalania rozmiaru otwieranej pozycji nie jest nowa. Do zrozumienia książki niezbędna będzie znajomość prostej matematyki, nie wykraczającej jednak poza poziom szkoły podstawowej. Programy komputerowe będą mogły okazać się przydatne, ale z pewnością nie będą konieczne. Wspaniałe książki – takie jak ciężkie tomisko dr. Vana K. Tharpa pt. Definitive Guide to Position Sizing Strategies – How to Evaluate Your System and Use Position Sizing to Meet Your Objectives – w pełni wyczerpują temat. Prezentują też mnóstwo przykładów wykorzystujących wyszukaną matematykę i udowadniają, że wielkość otwieranych pozycji naprawdę ma znaczenie. Takie książki powinny znaleźć się na półkach graczy, którzy mają już naprawdę dużą wiedzę. Tymczasem większość osób, z którymi mam do czynienia, nie chce zdobywać wiedzy teoretycznej dla zaawansowanych. Wystarczy im, jeśli zrozumieją fundamentalne przesłanie. Moja książka przedstawia osobiste przemyślenia na temat praktycznych sposobów radzenia sobie z szacowaniem wielkości pozycji. Napisałem ją najlepiej, jak potrafiłem, używając do tego możliwie prostego i zrozumiałego języka.

Tom Basso
Autor książki

Przejdź do księgarni

Z książki Toma Basso „Zarządzanie wielkością pozycji” dowiesz się:

Jak dopasować strategię kontrolowania pozycji do temperamentu tradera?

Pierwsza część zawiera przejrzyste wyjaśnienia autora związane z koniecznością kontrolowania wielkości pozycji – koniecznie dostosowanej do temperamentu tradera. Każdy ma odmienne przekonania, mocne strony, słabości, różną tolerancję na ryzyko i odmienne cele. Tom zdaje sobie z tego sprawę i podkreśla, że strategia musi być właściwie dopasowana do danego tradera. Jest to kluczowe i często pomijane przez wielu graczy, którzy później w konsekwencji mają trudności z zarabianiem pieniędzy na rynku.

Jak szacować wielkość pozycji w odniesieniu do początkowego ryzyka, zmienności i depozytu?

W rozdziałach od czwartego do dziesiątego autor przedstawia kwestie dotyczące rozmiaru pozycji w odniesieniu do początkowego ryzyka, zmienności oraz wymaganego depozytu. Dzięki wiedzy tu zawartej każdy czytelnik ma szansę zrozumieć, jak należy szacować wielkość pozycji. Przedstawione przykłady i formuły reprezentują nieskomplikowaną matematykę – działania te da się z powodzeniem wykonać przy pomocy prostego kalkulatora. Wszyscy czytelnicy będą więc mogli niemal natychmiast zastosować je we własnym tradingu.

Jakie jest znaczenie kontroli ryzyka, zmienności i depozytu w pozycjach otwartych?

W następnej części autor wyjaśnia znaczenie kontroli ryzyka, zmienności i depozytu w pozycjach już otwartych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ początkowa wielkość pozycji zależy od zmienności, która obowiązuje w momencie wejścia na rynek, a po chwili staje się już nieaktualna. Jest to szczególnie ważne w przypadku pozycji długoterminowych, w których zmienność podlega dużym wahaniom. W tego typu transakcjach kluczowa jest możliwość ich utrzymania. Wykorzystanie tej wiedzy wyznaczy różnicę pomiędzy utrzymaniem dobrze rokującej pozycji a jej zbyt szybkim zamknięciem – i tym samym ograniczeniem jej potencjału – w wyniku nieumiejętności poradzenia sobie ze zbyt dużą dynamiką zmiany cen. Praktyczne rozwiązania w tym obszarze zostały przedstawione w rozdziale piątym.

Jakie są niebezpieczeństwa związane z wygórowanymi oczekiwaniami?

Tom przedstawia również niebezpieczeństwa związane z dużymi oczekiwaniami wobec strategii zarządzania wielkością pozycji, takimi jak choćby kryterium Kelly’ego. Każda strategia transakcyjna będzie miała okresy dobre, ale także i takie, w których będzie generować rezultaty poniżej oczekiwań. Jeśli – zamiast właściwie dopasowywać rozmiar swoich pozycji w celu osiągania regularnych i przyzwoitych wyników – skorzysta się ze strategii zarządzania rozmiarem pozycji typu „wzbogać się szybko”, wówczas można zostać wyeliminowanym z rynku w ciągu zaledwie kilku dni. Celem jest długoterminowe utrzymanie się w grze i konsekwentne stosowanie strategii – a to jest wykonalne wyłącznie wtedy, kiedy jest się w stanie spokojnie reagować na okresy zarówno spadku wielkości kapitału, jak i jego stabilizacji oraz wzrostu.

W rozdziale jedenastym autor przedstawia koncepcję określania wielkości pozycji w odniesieniu do ryzyka całego portfela oraz zmniejszania ekspozycji na rynku, gdy to okazuje się konieczne. Dzięki wykonanym symulacjom ukazuje, jak zastosowanie tego elementu w tradingu wpływa na osiągane wyniki. Świetna sprawa!

Jak znaleźć swój sweet spot w zarządzaniu wielkością pozycji?

Wreszcie, w rozdziale czternastym, Tom wyjaśnia znaczenie tzw. sweet spotu w zarządzaniu wielkością pozycji. Jest do precyzyjny algorytm dopasowany do stosowanej strategii transakcyjnej, który pomaga osiągnąć zamierzone cele. Dla Toma oznacza to zapewnienie sobie spokojnego, stabilnego stanu umysłu. Dla mnie – pełną akceptację każdego dziennego wahnięcia kapitału, w górę bądź w dół, i tym samym brak jego wpływu na moje samopoczucie, radość, stosunek do tradingu i konsekwencję inwestycyjną. Dla każdego z nas będzie to więc znaczyło coś innego. Jeśli zastosuje się formułę autora do określania wielkości pozycji, w długim horyzoncie czasowym zwiększy się szanse na pomyślny przebieg własnej traderskiej kariery.

Laurens Bensdorp
CEO Trading Mastery School

Przejdź do księgarni


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk